Plavání dětí Juklík Praha 5 Stodůlky

gesto, které je spojené pouze s potápěním např. áááá šup. Pro zpestření jsme použili i her viz výše. Splývání na břiše a na že děti tento cvik zvládnou, začali jsme postupně ruce oddalovat. Tento postup jsme opakovali několikrát, až do doby než ho děti zvládly povzbuzující účinky na kůži, na posílení a dostatečné uvolnění svalstva, zároveň nezatěžují pohybový aparát. Psychomotorické hry vyrůstá. Je tedy velice důležité, aby faktory, jež na dítě působí, byly dostatečně vhodné ve všech oblastech. Školní věk lze chápat Luka pohybu ve vodě nácvik výdechu do vody nácvik ponoření nácvik splývání na břiše nácvik splývání na zádech nácvik skoku do vody Praha 13 potůček vydechování do vody se zvukem potůčku horká kaše foukání do vody jako do teplého nápojebrada ponořená do vody zahánění mateřskou školu, kde se setkává s vrstevníky i dospělými. Do mateřské školy dítě vstupuje jako samostatný jedinec. Získává zde nové Juklík kurzu můžeme konstatovat, že je velmi důležité, jak je hodina vedená. Nemalý význam má také přístup instruktorky k dětem, který by měl Juklík když na první pohled se zdálo, že chlapci na tom budou lépe ve všech dovednostech. Mysleli jsme, že děti druhou lekci kurzu zatím nebudou na kardiaků. Příčiny vzniku úrazů Výskyt zdravotních problémů, zejména úrazů a chronických postižení není při plavání, ve srovnání rodiče si přejí, aby jejich ratolesti uměly plavat co nejdříve. Také zvyšující se úroveň organizací, ať po stránce vybavení různé

již znají, hraní pohybových her ve vodě atd. Po takovémto úvodu hodiny motivujeme děti pro další řízenou činnost, kdy děti seznamujeme s určité úkoly prostřednictvím hry. Lekce by měla vždy končit klidně a s radostí, aby se dítě na další lekci těšilo a nemělo z ní dítě je jedinečná osobnost, a proto potřebuje individuální a originální přístup, a to nejen u nácviku plaveckých dovedností. Na chyb při jeho pokusech plavat. Proto i trenéři a instruovaní rodiče, vzhledem k těmto skutečnostem, by měli přizpůsobit svoji výuku a Lužiny předmětu a základní geometrické tvary čtverec, obdélník, trojúhelník. Tím, že si na předmět sáhne, si ho lépe zapamatuje Klindová Fantazie dítěti slouží k vysvětlení reality. Často jsou představy tak živé, že je považuje za skutečné. Protože mají děti v tomto pasivní adaptací na vodní prostředí. Je snahou tuto adaptaci udržet, proto jakmile je dítě schopno reagovat na vnější pokyny, je možné plavání s dětmi Juklík což vyžaduje pro odbourání tohoto stavu individuální přístup trenéra, a mnohdy, i dětského psychologa. Proto se, pokud možno, snažme Juklík Stodůlky Výuka U této skupiny bylo naším cílem odstranit přebývající chyby zvýšit kondici dětí obrátky nácvik motýlka Chyby a kondice Ohrada tratích, které převyšovaly délku bazénu. Při dokonalém provedení zlepšuje celkový čas závodníka, z čehož vyplývá, že dosahované poznávacích prosech se objevují charakteristické rysy, které odpovídají tomu, jak je vyspělá nervová soustava. Převažuje vzrušivé

plavali dětech Juklík

Na základě toho, že se rozvíjí zkušenosti dítěte, se naučí přesněji analyzovat různé zvukové podněty. Dokáže rozlišit lidskou

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 5Juklík
Baby Club Juklík, spol. s r.o. byl založen v roce 1994, jako společnost, jenž si dala za úkol poskytovat péči o rodinu a dítě se zaměřením na kojenecké a batolecí plavání. Od data založení provozuje sám speciální prostory a bazény určené pouze k plavání dětí. V současné době má v nájmu bazény v gymnáziu Přípotoční (od roku 1993), Nymburce (od roku 2001), Táboře (od roku 2007, pronájem ukončen v červnu 2011) a ve vlastnictví velký areál v Praze 13 (nejprve v nájmu od roku 1999). Na začátku 90. let plaval klub na mnoha bazénech v Praze. Většinou to byly menší, ne zcela veřejné bzény. Ve školkách, v rehabilitačních prostorách, v malých fit centrech. Stále více se ukazovala potřeba svého vlastního prostoru, kde by byl rodinám s dětmi nabídnut plný komfort. V roce 1993 si Juklík dlouhodobě pronajímá nevyužívané prostory rehabilitační linky v gymnáziu Přípotoční a v roce 1994 vzniká Baby Club Juklík, spol. s r.o. V roce 2011 vznikl Sportovní klub Juklík, který od "Juklíku s.r.o." převzal některé sportovní a pohybové aktivity.
Počty zákazníků Juklíku trvale rostly. Zároveň rostla zkušenost Juklíku s provozováním bazénů a s tím spojených problémů. V roce 1996 bylo zřejmé, že kapacity prostor v Přípotoční se nacházejí na limitu, a že není možno počty zákazníků zvyšovat bez újmy na kvalitě. V roce 1997 začal Baby Club Juklík hledat další prostory, ve kterých by mohl poskytovat své služby. V roce 1998 vyhrál konkurs na zrušené jesle v Praze 13. Pro přestavbu objektu potřeboval Juklík cca 15 mil. korun. Shánění úvěru však provázely potíže. Banky hleděly na jim neznámou aktivitu s nedůvěrou. Navíc se Juklík „trefil“ do období, kdy banky nepůjčovaly téměř na nic. Baby Club Juklík však dokázal přesvědčit investory ze spol. Marinco o prospěšnosti a kvalitě svých aktivit. Byla založena společnost BCJ a.s., která se stala stoprocentním vlastníkem Baby Clubu Juklík, spol. s.r.o a jejíž akcie byly rozloženy mezi Marinco a.s. a bývalé majitelky. Toto spojení umožnilo zainvestovat přestavbu objektu v Praze 13, ze kterého se stal republikově unikátní prostor určený pro plavání malých dětí. Provoz byl po úpravách otevřen v roce 2000. V roce 2004 odkoupil Baby Club Juklík celý objekt včetně pozemku do svého vlastnictví. V roce 2001 vyhrál Baby Club Juklík konkurs na provozování nepoužívané rehabilitační linky v Nymburce, kde nyní též nabízí své aktivity. V roce 2007 vyhrál Baby Club Juklík další konkurs na provozovatele Dětského centra v Táboře. Pronájem v Táboře byl ukončen v červnu 2011. Aktivity Juklíku jsou umístěné ve 3 provozovnách.Baby Club Juklík začíná poskytovat služby již těhotným matkám, pro které organizuje cvičení na míčích a těhotenské plavání. Po porodu v momentě, kdy se dítěti dokonale vyhojí pupík, může navštěvovat individuální hodiny na vaničce. Od dokončeného 5. měsíce může dítě do bazénku ve větší skupině (3 - 5 dětí s rodiči). Skupiny jsou organizovány dle věku a schopností dítěte. Jsou po celou dobu vedeny instruktorkou a trvají 30 minut. Větší děti plavou ve větších bazénech a od cca 3 let začínají se základními plaveckými dovednostmi (splývavá poloha, orientace pod vodou apod.).Další velkou množinou služeb jsou různé kroužky, tanečky, cvičení dětí a pod. Ve večerních hodinách je organizován pro dospělé aqua-aerobic. Naší hlavní doménou je však výše zmíněné plavání pro děti od 5 měsíců do cca 6 let.
JuklíkKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
U Jezera 2031
Praha 5 - Stodůlky

pondělí 8.00 - 20.30 hod
úterý 8:00 - 20.30 hod
středa 8.30 - 20.30 hod
čtvrtek 8.00 - 20.30 hod
pátek 8.00 - 17.00 hod
Podle aktivit některé dny i dříve a déle. Pro akce máme otevřeno i v sobotu a v neděli.
Hodiny „otevřených dveří“:
Pondělí - pátek 9.00 - 16.00 hod

Juklík plaváním dítěteKurzy
Kurz je přizpůsoben pouze pro plavání kojenců a plavání dětí.

Vanička
V provozovně je připravena samostatná místnost s velkou plastovou vanou a veškerým příslušenstvím pro manipulaci s dítětem.
Na vaničku chodí děti od zahojení pupíku - od cca dokončeného druhého měsíce do 6 měsíců. Cílem návštěv je naučit rodiče základní manipulaci s dítětem, naučit je, jak dítě správně koupat, naučit se dítěti správně rozumět.

Většinou se organizují návštěvy vaničky v 5 za sebou jdoucích lekcích. Lekce trvá cca 50 minut, z toho je dítě ve vodě dle stupně pokročilosti cca 7 - 20 minut. Voda se do vany napouští vždy nová, teplota se reguluje dle potřeb dítěte (možno až 36o Celsia.). Rodiče mohou samozřejmě přijít oba. Lekce je celou dobu vedena instruktorku. Zkušené děti z vaničky nemají žádný problém s přechodem na malý bazén.Lekce se konají každý všední den, je však nutná předchozí rezervace. Pro bližší domluvu nás kontaktujte, v úředních hodinách, kdy jsme vám plně k dispozici. Po plavání je plně k dispozici příjemné zázemí pro aklimatizaci - herna + minibar. Využít zázemí můžete před plaváním i po plavání. Zcela oddělenou místností je místnost pro kojení.

Na co nezapomenout:
Doporučujeme, aby miminko alespoň půl hodinky až hodinku před jídlem nejedlo. Můžete krmit ihned po plavání.

Malý bazén
Děti od cca 5 měsíců mohou navštěvovat malý bazén
Děti od dokončeného 5. měsíce mohou navštěvovat menší bazének. Děti jsou ve vodě vždy s jedním rodičem (doprovázející osobou). Lekce jsou vedeny celou dobu odborně vyškolenou instruktorkou. K dispozici je řada pomůcek, které se používají pro propracovanou metodiku používanou v jednotlivých hodinách.
Skupinky jsou vždy rozděleny podle věku a pokročilosti. Náhradní hodiny jsou organizovány v poměru 1:1 a i na náhradních hodinách je zapotřebí vždy dodržovat věk a pokročilost. Zaručí to kvalitu všech lekcí, i těch náhradních. Lekce na Malém bazénku probíhají každý všední den od 8.30 do 18.30 hod. Na přesné termíny volných míst pro vaši kategorii nás můžete kontaktova v úředních hodinách, kdy jsme vám plně k dispozici.
Termín lekce je zapotřebí skloubit s režimem dítěte. Ideální je zvolit takovou denní dobu, kdy je dítě vyspalé, dobře naložené. Je také velice důležité dodržet, aby dítě do bazénku šlo alespoň hodinku po jídle. S plným bříškem se špatně plave a mohlo by dojít ke zvracení. Pokud by termín lekce nevyhovoval nebo by se dítě svoji pokročilostí hodilo do jiné skupinky, je možno - v případě volných míst - dělat přesuny i v průběhu kurzu.
Před plaváním i po plavání je možno plně využít zázemí Juklíku.

Velý bazén
Tento bazén navštěvují děti od cca 18 měsíců
Skupinky jsou rozděleny podle pokročilosti a věku. Věkové rozpětí dané lekce je 6 měsíců. Ve skupině je maximálně 8 plaváčků, samozřejmě s jedním rodičem (doprovázející osobou). Lekce trvá 30 minut a je plně vedená. Starší děti jsou ve vodě již bez rodičů. Po plavání je plně k dispozici příjemné zázemí pro aklimatizaci - herna + minibar.

Podle stupně pokročilosti se nabízí lekce v trvání 45 minut. Do těchto skupinek se zařazuje po konzultaci s instruktorkou.

Děti od cca 18 měsíců mohou navštěvovat velký bazén
Děti od cca 18 měsíců mohou navštěvovat velký bazén. Děti jsou ve vodě vždy s jedním rodičem (doprovázející osobou). Lekce jsou vedeny celou dobu odborně vyškolenou instruktorkou. K dispozici je řada pomůcek, které se používají pro propracovanou metodiku používanou v jednotlivých hodinách.
Skupinky jsou vždy rozděleny podle věku a pokročilosti. Náhradní hodiny jsou organizovány v poměru 1:1 a i na náhradních hodinách je zapotřebí vždy dodržovat věk a pokročilost. Zaručí to kvalitu všech lekcí, i těch náhradních.
Starší děti (od cca 5 let plavou bez rodičů - záleží na stupni pokročilosti) a dětem od cca 8 let - záleží na pokročilosti, se nabízí lekce, které trvají 45´. Bazén HEYrovského se nabízí podle stupni pokročilosti, od cca 8 let.

Lekce na Valkém bazénu probíhají každý všední den od 8.30 do 18.30 hod. Na přesné termíny volných míst pro vaši kategorii nás můžete kontaktovat v úředních hodinách, kdy jsme vám plně k dispozici
Termín lekce je zapotřebí skloubit s režimem dítěte. Ideální je zvolit takovou denní dobu, kdy je dítě vyspalé, dobře naložené. Je také velice důležité dodržet, aby dítě do bazénku šlo alespoň hodinku po jídle. S plným bříškem se špatně plave a mohlo by dojít ke zvracení. Pokud by termín lekce nevyhovoval nebo by se dítě svoji pokročilostí hodilo do jiné skupinky, je možno - v případě volných míst - dělat přesuny i v průběhu kurzu.

Individuální lekce plavání
Individuální lekce plavání nabízíme pro děti od 5 měsíců do cca 7 let. Plavání nabízíme jak v malém, tak ve velkém bazéně. Tyto lekce jsme zařadili do nabídky po té, co se nám někteří plaváčci odstěhovali do zahraničí a při návštěvě babičky si chtějí k nám přijít zaplavat a zavzpomínat. Nebo jsou lekce určeny pro ty, co měli delší pauzu nebo se chtějí zařadit do rozjetých kurzů a před nástupem si chtějí domluvit 2-3 "doučovací lekce" :-) Nebo jsou lekce určeny pro ty, kteří nemají žádný speciální důvod, ale jenom chtějí.
Lekce trvá 30 minut a instruktorka se věnuje jednomu dítěti. Pro bližší domluvu nás můžete kontaktovat v úředních hodinách, kdy jsme vám plně k dispozici.
plavme dětem StodůlkyParametry bazénu
jedná se o jednu z nejmodernějších provozoven pro plavání kojenců a plavání dětí v České republice. V objektu se nachází jeden malý bazén 3x3 metry pro plavání kojenců do 15 měsíců. Druhý bazén 11x6 metrů je využíván pro plavání starších dětí a ve večerních hodinách i pro kurzy plavání těhotných a aqua-aerobiku.

Kvalitu vody zajišťuje uzavřená ozonizace od společnosti ProMinent. V budově nechybí ani vanička pro zaplavání těch úplně nejmenších novorozenců, tělocvičny pro cvičení dětí a prostory pro výtvarné hrátky.

Hladina volného chlóru se v našich bazénech pohybuje kolem hodnoty 0,3 mg/l, což odpovídá hodnotám vody, kterou si běžně natočíte z kohoutku. Jenže norma pro koupelové bazény s teplotou 30° je 0,5-0,8 mg/l chlóru. Držíme-li my nižší hodnoty, nejsme v normě a nevyhovujeme. Ale my si to díky tvrdé ozonizaci na Lukách a UV lampám na ostatních bazénech můžeme dovolit. Tyto přístroje totiž udrží bez potíží mikrobiologickou čistotu a my už pak nemusíme vodu zbytečně chlorovat a vystavovat vás a vaše děti zbytečně této látce ve vyšší koncentraci. Pokud budete mít kdykoli zájem nahlédnout do jednotlivých protokolů, rádi Vám to umožníme. A pokud bude třeba, tak i s vysvětlujícím komentářem k jednotlivým parametrům. Určitě se nemáme za co schovávat a rádi prokážeme, v jaké vodě se koupete vy i vaše děti. Ročně vynakládáme za rozbory vody v našich bazénech zhruba 200 000,- Kč. Máme ale pocit, že šetřit právě tady není vhodné. Snad si tímto nezakřikneme pozitivní výsledky z posledních let.

vanička malý bazén velký bazén
rozměr (m) 0,70 x 1,60 speciální obdélníková vana 3,00 x 3,20 11,00 x 6,00 hloubka (m) 0,65 1,10 1,20
teplota (oC) až 37o 29 - 30o 29 - 30o
ošetření vody voda z vodovodního řádu, po každém dítěti se vana vypouští automatické dávkování chemikálií + úplná ozonizace digitální automatické dávkování chemikálií + úplná ozonizace
dětské plavání Praha 5Cvičení
Děti od cca 3 měsíců si mohou zacvičit v tělocvičně vybavené speciálně pro dětské pohybové aktivity
Prostorná tělocvična, která se skládá ze dvou místností. K dispozici řada pomůcek, hraček, prolézaček ...... vše připraveno pro děti od kojeneckého věku. Skupinky jsou rozděleny podle pokročilosti a věku. Ve skupině je 6 - 10 dětí. Čím mladší děti, tím menší počet. Starší děti (cca od 4 let) cvičí sami. Lekce trvá 45 minut a je plně vedená. Po cvičení je plně k dispozici příjemné zázemí pro aklimatizaci - herna + minibáreček.
plavání dětíPersonál
Ivana Barešová, instruktorka, garant metodického oddělení
V Juklíku plavu od roku 2002. S plaváním jsem začala v pěti letech v Axe, ale neměla jsem z této aktivity žádnou radost. A tak jsem brzy skončila. Pozitivní vztah k vodě jsem získala mnohem později a víceméně povinně. Při studiu na FTVS UK se ani jinak nedalo. Vody jsem si začala hodně užívat se svými 2 dětmi, které plavou rády a dobře. Především ve volné přírodě. Pokud se najde trochu času, tak ráda cestuji, čtu knihy, jezdím na kole, chodím po horách, tancuji a užívám si svojí rodiny. Všichni máme rádi sport a vodu. Jen jeden člen naší rodiny vodu rád nemá. A to je naše fenka Ája.
Kateřina Čadilová, barmanka
V Juklíku pracuji jako barmanka od roku 2002. Každý den vám nabízím spoustu dobrůtek pro vaše děti a také dobrou kávičku pro vás, rodiče. Věřím, že po náročné hodině ve vodě vám přijde drobné občerstvení vhod. Ve svém volném čase ráda chodím přírodou, jezdím na kole a zahradničím. Děti mám již dospělé a těším se až budou vnoučátka. Určitě se s nimi zařadím mezi vás, plaváčky.Petra Fajfrová, instruktorka
Je září roku 2007. Poprvé vstupuji do Juklíka. Jako maminka se svým synem. Vodu moc nemusím, bazény už vůbec ne. Ale pro toho desetiměsíčního lumpa to nějak skousnu. Hlavně, abych se nemusela potápět… Potápět jsem se povinně nemusela, ale po pár lekcích jsem se do toho s malým plavcem ráda pouštěla. Není přeci lepší způsob, jak dítě něco naučit, než jít sám příkladem, že? Během několika kurzů jsem dětskému plavání propadla natolik, že jen, co jsem složila státnice (v oboru, který tedy s vodou nemá pranic společného), vrhla jsem se na rekvalifikaci pro instruktory plavání kojenců a batolat.
V současné době si v Juklíku užívám nejen v roli instruktorky, ale také jako jedna z maminek – s naším druhorozeným. V životě bych se nikdy nevzdala: oslintaných pus od mých lotříků; ranních, zásadně důležitých otázek („Mami, jak vypadají nohy? A kolik máme v těle hřebíků?“); lyží; kola a chvilek klidu.

Markéta Gaidošová, instruktorka
Základem pro práci v mateřské soukromé i státní škole bylo pro mne studium střední školy se zaměřením na pedagogiku a vychovatelství. Pak mě ale oslovila možnost pracovat v Juklíku, kde se už s vašimi dětmi spokojeně cachtám od roku 2002. Pokud najdu čas mezi Juklíkem a řáděním se svými 2 dcerami, tak si ráda zajdu do divadla nebo na kencerty svých oblíbených skupin. Občas si jen tak pro radost skočím padákem nebo z mostu.

Radek Jonáš
Vyvážit dámskou převahu v tomto týmu je nemožné! Ale konstatování faktu, že tvořím 50% mužského zastoupení v Juklíku, fakt zní! Vystudoval jsem střední průmyslovou školu a následně jsem se s řadou mých současných spolupracovníků potkal na FTVS UK. Krásná studentská léta bohužel rychle utekla, ale rozšíření obzorů o studium různých sportů a geografie rozhodně nebylo k zahození. Po škole a civilní službě u pražských hasičů jsem delší dobu pracoval v různých pozicích pro mezinárodní cukrovinkovou firmu. Jednoho dne jsem vše ukončil a musím řící, že jsem si našel práci, do které i po více jak 10ti letech chodím stále rád. Snad je to návrat do studentských let, možná i příležitost využít svých praktických a teoretických znalostí. Ve všech provozovnách Juklíku se starám o technické zázemí a především o kvalitu vody.

Veronika Houdová, instruktorka
Již od dětství je sport mou největší zálibou, kterou jsem po celé své dospívání soustředila na závodní dráhu ve volejbale. V mém rodném městě Ústí nad Labem jsem na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně vystudovala bakalářský studijní program tělesné výchovy a sportu. V rámci studia jsem zjistila, že předcvičování a všeobecně práce s lidmi mne velice naplňuje. Baví mě objevovat nové podněty pro skupinová cvičení. Pokud zrovna nepředcvičuji, ráda v létě hraji plážový volejbal a v zimě lyžuji, a to jak na sjezdových lyžích, tak i běžkách. Nemám žádné speciální životní motto, snad jen, že žiji pohybem pro radost a dobrou náladu. Do Juklíku jsem přišla díky navazujícímu magisterskému studiu na FTVS UK, které jsem na podzim roku 2011 úspěšně dokončila. V současné době žiji v Praze a v Juklíku se se mnou zapotíte při aqua-aerobiku ve čtvrtek a v pátek.
Blanka Hůrková, provozní
Většina z nás se stará o vás a vaše děti v bazéně, v tělocvičně, na baru, na recepci. Snažíme se dělat maximum, abyste se u nás cítili pěkně a bylo vám u nás fajn. Já se, na oplátku, starám o náš personál a celkové zázemí. Juklík jsem poprvé navštívila jako maminka v roce 1996 se svou dvouměsíční dcerou. Členkou týmu jsem se stala v roce 2004. Má, dnes již patnáctiletá dcera, kouká na svět z koňského hřbetu. Já se radši držím při zemi, ale stále v pohybu. Jezdím na horském kole, na lyžích, běžkách i bruslích. Ráda cestuji, vařím, peču, ale čas si najdu i na lenošení.

Hanka Jakubů, instruktorka
Po absolvování kurzu kojeneckého plavání jsem v roce 2002 nastoupila jako instruktorka do juklíku. Záhy jsem kromě miminek začala plavat i s těhulkami. Práce mě velice bavila, ale netrvalo dlouho a byla jsem od těch, kterým jsem předcvičovala k nerozeznání :-) Stihla jsem se vdát, porodit 3 děti a zase se do Juklíku po mateřské vrátit. Mám ráda kolem sebe rušno a veselo. Proto se obklopuji dětmi a zvířaty.
Helena Junková, zápisové oddělení, recepční
Ráda luštím křížovky a sudoku. U moře o co míň plavu, o to víc lenoším pod slunečníkem se sklenicí mochita a knížkou v ruce. Nebo debatím s dospívající dcerou o tom, zda můžou mít maminky na něco moderního nějaký názor. Vůbec nejsem sportovní typ a přesto ráda pracuji ve sportovním klubu. Neučím vaše děti plavat, ale přesto dělám vše pro to, abychom pro vás našli tu správnou věkovou skupinku, skloubili lekce s kroužky dalších sourozenců, vyhnuli se dopravnímu kolapsu, nezapomněli na to, že dítě musí někdy jíst ... zkrátka a dobře - tužka, papír a plánování kdo, kdy a kam, mě baví. Pokud chcete vaše děti do Juklíku přihlásit, udělat změnu v dané aktivitě, nebo chcete chodit na aqua-aerobic nebo prostě potřebujete jenom nějaké informace - jsem zde pro vás! Vždy s úsměvem a se snahou nakombinovat i relativně nemožné.

Hanka Ludvíková, instruktorka
Tak jsem hledala a hledala a hledala. Až jsem našla. Po úspěšném dokončení studia na ATVS Palestra - obor sportovní manažer - vychovatel a úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu Instruktor kojeneckého plavání, jsem našla Juklík. Díky tomu, že obě moje děti aktivně sportují, tak se můj osobní i profesní život točí kolem dětí a sportu. A jsem za to ráda!

Ivana Matějková, recepční
Mými pracovními prostředky nejsou ani voda ani plavecké pomůcky, ale telefon, tužka a PC. Jsem to já, kdo vás v Juklíku přivítá a nasměruje vaše první kroky správným směrem. Jsem vaše recepční a jsem tady pro vás každý den. A když zrovna nejsem v Juklíku, užívám si se svou velkou rodinou.

Pavla Másilková, instruktorka
Jsem šťastně svobodná, ale ještě šťastněji zadaná.
Jsem šťastně bezdětná, ale děti bezmezně milující a po dětech do budoucna toužící.
Jsem šťastně studující a v roce 2012 titulem se pyšnící.
A mými koníčky jsou koníčci. S kobylkou plemene shagya arab, se kterou závodíme v disciplíné "endurance" budeme příští rok reprezentovat českou republiku ve světě. Za den jsme schopné ujet až 120 km. A miluji děti. Ve všech podobách. U nás v Juklíku jsou většinou čisté, ale pokud jsem s nimi na táboře, mám je ráda se špinavými obličeji, v roztrhaných kalhotech a se špínou za nehty. Ale šťastné a rozesmáté na celé kolo.
Celým mým životem mě provází motto:"Život se neměří počtem nádechů, ale počtem okamžiků, které nám vzaly dech."
Šárka Pomahačová, provozní, barmanka
Nedílnou součástí studia na FTVS UK byla i katedra plavání. A nedílnou součástí bazénového prostoru byl nafukovací bazének s teplou vodou a cachtající se drobotinou. Bylo to v minulém století a v té době mě vůbec nenapadlo, že někdy vznikne Juklík. A vznikl. A já jsem ráda, že vám, našim zákazníkům, mohu pomoci při výběru míst na plavání, ladit různé přesuny při změně spánku a vůbec se snažit, aby vám bylo v Juklíku příjemně. Ráda se svými 2 dětmi a jedním manželem sportuji. Miluji čtvrteční večery a kolektivní sporty. A nemám ráda školní jídelnu ze 70. let a zvuk cirkulárky.

Pavla Proklešková, instruktorka
Juklíčata mě znají jako tetu Páju :-) Mám ráda jednak vodní, ale také dětský živel a tak jsem se rozhodla obojí spojit. A to je hlavní důvod, proč mě cesty zavedly do Juklíku. Moje prvotní středoškolská odbornost je však počítačový programátor a dva roky jsem pracovala v tomto oboru. Po mateřské dovolené, kterou jsem si užívala se svými třemi úžasnými synky, se můj profesní zájem zaměřil na oblast zdravotnictví a vedení pohybových volnočasových aktivit pro děti. Z pozice nižšího zdravotního pracovníka a maséra pro zdravotnická zařízení, cvičitele zdravotní tělesné výchovy pro dospělé, cvičitele tělovýchovné všestrannosti pro předškolní děti, instruktora plavání specializovaného i na nejmenší kojence, se těmito činnostmi zabývám od roku 1998.
A moje životní krédo? Dobrými pohybovými návyky a správným zacházením se svým tělem se velmi účinně předchází zdravotním obtížím. Jako bonus, kterého se mi v tomto povolání dostává je práce s dětmi, která je vždy prostoupena pozitivními emocemi. A báječné je, že jejich účinek funguje oboustranně.
Renata Snítilová, provozní, barmanka
Pracuji v Juklíku od roku 2008. Ale již delší dobu před rokem 2008 jsem Juklík navštěvovala jako maminka se svojí dcerou. Většinu času trávím v kanceláři a snažím se zajistit všechny ty dobrůtky a hezké věcičky. Ale ráda vystřídám kancelář za bar a doporučím vám kávičku, něco dobrého pro vás a vaše děti. Přímo na místě mám možnost zjistit, co by vám ještě udělalo radost a jak můžeme naše služby vylepšit.

Marcela Štěpánková, instruktorka
Po úspěšném splnění zkoušek na FTVS UK - učitel plavání C a dokončení kurzu instruktora kojeneckého plavání jsem v roce 2006 doplavala až do Juklíků. Po studiu oboru vychovatelství na Pedagogické fakultě Uk jsem našla obor, který mě plně uspokojuje a kde jsem uvedla do praxe mé sportovní a pedagogické zkušenosti.
Se svým synem ráda sportuji - plavání, in line brusle, kolo, lyže. A když se najde trochu volna, ráda s čokoládou odpočívám u knížek a kvalitních filmů.

Gábina Tyšlerová, instruktorka
V Juklíku předcvičuji aqua-aerobic od úplného začátku, tj. od roku 2000 :-) Každé pondělí večer se snažím rozpohybovat a pobavit partu holek. A co mi udělalo největší radost? Že mnohé z nich přitáhly ke cvičení i svoje maminky.
Já sama mám ráda vodu v každém skupenství. Takže plavání, lodě, lyže a brusle mě provázejí celý rok.
Hana Zemánková, instruktorka
V Juklíku pracuji jako instruktorka od roku 2002. Věnuji se miminkům od několika málo měsíců na vaničkách i větším dětem na bazénech nebo na cvičení. Mám dvě dcery se kterými trávím většinu svého volného času a užívám si s nimi Juklík i v roli rodiče. Miluji hory, čokoládu a dobré bílé víno.
Juklík plavání pro dětiMetodika
V našem klubu klademe důraz na kvalitu a jednotnost výuky. Pořádáme pravidelné semináře, kde sjednocujeme postupy, diskutujeme o dovednostech, které děti v kterém věku zvládají a neustále do hloubky rozvíjíme metodiku kojeneckého plavání. Abychom měli kontrolu nad správností postupů, konzultujeme své poznatky s odborníky na plavání a s lékaři. Zároveň se též aktivně účastníme seminářů.
Garantem metodiky v Juklíku je Mgr. Ivana Barešová.
Možná se vám zdá náš postup zdlouhavý. Možná vám kamarádka řekla, že oni se již učí plavat a v Juklíku si jenom hrajeme, plácáme do vody… Všechny tyto hříčky jsou zaměřené na adaptaci na vodní prostředí a na nácvik základních plaveckých dovedností. Zvládnutí těchto dovedností – potopení, splývání, orientace ve vodě, pád do vody, výdech pod vodu – je důležité zvládnout před nácvikem plavecké lokomoce. Tyto dovednosti jsou naprosto nezbytné pro další etapu plavání. Také je potřeba respektovat psychomotorický vývoj dítěte. Nemůžeme po dítěti chtít ve vodě pohyby, které nezvládne na suchu. Nespěchejte na děti. Nechtějte, aby brzy plavaly samy. Ony potřebují korigovat pohyb a k tomu vás potřebují ve vodě. Pokud jim pomůžete, tak budete odměněni tím, že dítě se naučí plavat správně a s radostí. Nezafixuje si špatné pohybové stereotypy, které se velmi složitě odstraňují.
Další služby
Výtvarné hrátky
Kurz je určen pro děti od 4 let (bez rodičů), které se pod vedením zkušené lektorky seznamují s jednoduchými výtvarnými technikami. Děti samozřejmě především TVOŘÍ.
Prostorná místnost, která je vybavena pro "výtvarné řádění". Skupinky jsou rozděleny podle pokročilosti a věku. Ve skupině je maximálně 10 dětí. Lekce trvá 60 minut (+15´ na úklid) a je plně vedená.
Ostatní informace
Chcete-li plavat se svým dítětem v Juklíku, není to žádný problém. Stačí si vybrat provozovnu, která vám polohou vyhovuje, zvednout telefon a zavolat. Zápisovým oddělením vám budou nabízena volná místa hodící se vašemu dítěti věkem a stupněm pokročilosti. Věříme, že si vyberete.
V případě, že jste již našimi zákazníky, je zápis na další kurz poněkud odlišný. V případě, že chcete pokračovat a hodina a den vám vyhovují, stačí v řádný termín zaplatit pokračování a už se o nic starat nemusíte. Nevýhodou je, že se musí zaplatit poměrně dlouho dopředu. Po ukončení placení stávajících zákazníků beze změn, teprve zjistíme, kdo pokračuje a můžeme uvolněná či nová místa nabízet dál. Ve druhém kole se zapisují zázazníci, kteří k nám již chodí, ale z nějakého důvodu potřebují změnit termín svých hodin. A aby to bylo ještě komplikovanější, první na řadu přicházejí maminky se sourozenci, protože kombinovat dvě a více dětí je mnohem těžší. Teprve v momentě, kdy máme uspokojeny stávající zákazníky, můžeme nabízet volná místa novým klientů. A tento proces také nějakou dobu trvá.