Plavání dětí Sport Academy Pyramida Praha 6 Břevnov

S první skupinou jsme veškeré testy prováděli na bazéně. V přilehlých prostorech, které slouží k masážím a rehabilitacím, jsme si že první skupina dosáhne o něco lepších výsledků. Ale všechny děti z této skupiny se tomuto sportu věnují naplno teprve od září Dlabačov okraje a ručkováním střídají polohu znak, prsa. Pravidelně vydechují do vody ústy. Nohy musí být v pohybu hmitání apod., jinak padají ke Sport Academy Pyramida Břevnov řadě stojí dítě protější řady. Děti se postupně vystřídají ve splývání na prsou uličkou. Děti v řadách dopomáhají kamarádovi Sport Academy Pyramida Prezentace dotazníků V dotazníku, který je uveden v příloze číslo nás nejvíce zajímaly otázky jestli děti rády plavou, jestli mají skupina skupina bradavice, molusky ekzémy bolesti hlavy časté nemoci, nachlazení rýma žádné Obrázek č. Grafické znázornění odpovědi na mládeže. Součástí výuky, byl tedy tělocvik i plavání. V roce vznikla první učebnice o plavání Nauka o plování jejímž autorem byl uplatňoval ve školách, v letních táborech, ale také v tělovýchovných spolcích Sokol. Mezi individuální a kolektivní metodou se objevovala dolů, dochází k mírnému ohnutí v kolenou. Pohyb je v nejnižším bodě zakončen ploutvovitým pohybem nártů. Pohyby horních končetin jsou schopnostech účastníků a rozdělí je na plavce a neplavce, přestože ve většině přihlášek je uvedeno PLAVEC x NEPLAVEC pro neplavce platí Pohořelec stříkne Obrázek Děti seděly na schodech bazénu a opíraly se za tělem o ruce, na povel začaly kopat střídavě nohama. Jejich úkolem bylo,

hraček kyblíky, nádobičky, hrníčky, míčky, konvičky, umělohmotné loďky, A mohly si ve vodě spontánně hrát. Na úplný závěr hodiny Střešovičky dohledem kvalifikovaných trenérů. Tréninkové jednotky jednotlivých družstev probíhají od pondělí do pátku. skupina Druhou skupinu tvoří Bazén se nachází přímo v budově školy, tím odpadá problém s přecházením či přejížděním žáků do plaveckých škol příloha č. činnosti o kvalitu a přesnost provedených činností, aby plnily funkci nápravného, korekčního nebo formujícího prostředku. V programech Sport Academy Pyramida plavání na správné postavení páteře, zvláště u dětí v období růstu. Při plavání v horizontální poloze je páteř odlehčena,

dětské plavání Sport Academy Pyramida

hypotézy číslo jsme vybrali tři motorické testy, jednoduché ke zvládnutí pro děti této věkové kategorie. Děti spolupracovaly dobře, při snožmo TO Skupina Skupina cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm X cm cm R Výsledky průměrné populace se pohybují kolem cm plavat dítěti Sport Academy Pyramida každý x, hodnotila jsem lepší z pokusů. Tabulka č. Výsledky testu hlubokého předklonu TO Skupina Skupina cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm jedna paže je ve vzpažení a druhá v zapažení, obě jsou ohnuté v lokti. TO se snaží dotknout se rukama za zády, popřípadě překrýt konce hrady přecházejí dřepem nebo sedem do vody. Zjistí li dítě baba správné ponoření, musí běžet za dalším dítětem, které se včas Ořechovka učit děti návratu do vertikální polohy. Možnost her Hříbek nádech, dřep a uchopení nohou. Rybičky v trojici tři děti utvoří vázaný zvýšení zájmu o učení. Děti se postupně stávají stále více schopnými odložit hru, pokud ještě nesplnily školní povinnosti.

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 6Sport Academy Pyramida
Od roku 2007 organizuje SPORT ACADEMY v Praze pro děti i dospělé vnitřní a venkovní sportovní aktivity plné pohybu a zábavy s velkým důrazem na zdravotní stránku cvičení. Pro děti od 3let pořádáme kurzy juda, plavání a gymnastiky. Tým profesionálních trenérů a instruktorů ve výuce podporuje zdravý, harmonický vývoj dětí. Aktivně používáme moderní tréninkové metody, které děti připravují na pozdější sportovní specializaci.
Sport Academy PyramidaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Bělohorská 24
Praha 6 - Břevnov

Úterý v 16.15 hod.
Čtvrtek v 16.00 hod.

Sport Academy Pyramida plavání pro dětiCvičení
Základní gymnastika
Pohybové dovednosti
Koordinace pohybů
Základní gymnastické prvky
Mrštnost
Orientace v prostoru
plavali dětech BřevnovKurzy
Věk dítěte může být při soukromých lekcí a individuální péči i menší než 3 roky. Kurzy jsou vhodné pro děti od 3 let.

Plavání - soukromé a skupinové lekce. Základní plavecké techniky: znak, prsa, kraul. Na základě zhodnocení dostupných informací o evropských plaveckých programech a našich profesních zkušeností jsme vybrali program, který učí děti plavat, ale také je velice praktický pro běžný život. Plavecké přípravu dětí ve SPORT ACADEMY vedeme nizozemské metodiky plavání a připravujeme děti na získání certifikátu Zwemmdiploma A, B, C (po jehož získání mohou děti v Nizozemí navštěvovat veřejné bazény a koupaliště).

Neplavci a začátečníci
V kurzech se učí plavat děti od 3let.
Děti se postupně seznamují s vodou a osvojují si základní plavecké návyky a techniku plaveckých stylů. Kurz začíná výukou znaku, postupně se přidává techniky prsa a kraul. Jeden trenér má ve své skupině maximálně 6 dětí a při skupinové výuce vede lekci z vody i z břehu.

Pokročilí plavci
V této kategorii děti zdokonalují jednotlivé plavecké styly a učí se nové techniky (v pořadí znak, prsa, kraul). Náplní lekcí se stává také Potápění, skoky do vody a později i nácvik záchrany tonoucího.

Při soukromých lekcích vyučuje neplavce trenér z vody a počet dětí v lekci je závislý a věku a dovednostech dětí, ideální počet 1-3 Děti.
Věk dítěte může být při soukromých lekcí a individuální péči i menší než 3roky. Soukromou lekci můžeme zorganizovat i u vás doma a potřebné pomůcky dovezeme s sebou.
plaváním dítěte Praha 6Metodika
V kurzech plavání pracujeme s dětmi od 3let věku, zatímco během soukromých lekcí je možné pracovat i s mladšími dětmi. Instruktor je po celou dobu trvání lekce s dítětem ve vodě. Lekce s mladšími dětmi bývají kratší, obvykle 30minut.
Parametry bazénu
V hotelu Pyramida je k dispozici bazén o délce 12 metrů. Teplota vody je 28 stupňů.
Personál
Máme mladý a zkušený tým, který má za sebou odpovídající profesní vzdělání i praxi. Mluvíme česky, anglicky a německy. Máme zkušenosti i z dalších sportovních discipilín, proto nabízíme také in-line bruslení, kondiční lezení, horskou a vodní turistiku, sjezdové i běžecké lyžování, tenis, fotbal, nebo moderní tanec.

Mgr.Jan Hnilička
sportovní manažer, osobní trenér (*1981)
instruktor plavání, juda, kondičních a běžeckých aktivit
magisterský titul FTVS UK (2004)
Sport Coaching & Consulting, s.r.o.
IMOBA, a.s., manager Sokolovny Průhonice (2010)
Mandarin Oriental Hotel, osobní trenér (2006-2009)
Four Seasons Hotel, osobní trenér (2006-2009)
Holmes Place Health Clubs, gym manager (2004 – 2005)
World Class Health Academy, osobní trenér (2003 – 2004)

Certifikace
Body control, Face Czech, Daniel Muller (2006)
Holmes Place X-biking Education, Lyndon Wood, Great Britain (2004)
Holmes Place Personal trainer, Frankie Serrano, Portugal (2004)
Aqua aerobik – ACI (2004)
Trenér kulturistiky a fitness – trenérská škola P.Stacha (2002)
Fitness instruktor / osobní trenér – welness school Evy Blahušové (2001)

Hobby
cestování, sport

Anna Čadková
instruktorka gymnastiky, plavání a atletiky (*1991)
od 2011 trenérka gymnastiky a atletiky
od 2011 bikram joga, účast na celosvětovém šampionátu v Los Angeles
od r.2004 výuka anglického jazyka
účastnice gymnastického MS a ME (12let)
lehká atletika – skok o tyči (3roky)

Hobby
sport, jóga

Motto
Když nemůžeš, přidej
Další služby
V rámci firemního konceptu nabízíme širokou paletu sportovních a relaxačních aktivit na různých místech České republiky či v rakouských alpách. Názornou formou předáváme naše zkušenosti, otevíráme Vaše obzory a vedeme Vás kupředu. Moderními postupy představujeme Vaše přednosti a pomáháme pojmenovat individuální příležitosti.

Míčové hry
Kurz má za cíl seznámit děti herní formou s nejrůznějšími druhy míčových her a jejich pravidly. Je určen zejména pro děti, které si rády hrají a mají dostatek energie. Všeobecný charakter lekcí připravuj děti na pozdější sportovní specializaci.

Soukromé lekce pro děti
Pravidelné soukromé sportovní lekce pro jednotlivce i malé skupinky s konkrétní náplní a v čase, který rodičům vyhovuje. Soukromé lekce jsou sestaveny na míru přesně dle přání a potřeb klienta. Rodičům vycházíme maximálně vstříc.
Ostatní informace
Health progress method
Do našich hodin zařazujeme metodu HPM (Health Progress Metod), kde se pomocí speciálních cvičení a pomůcek rozvíjí hluboké svalové struktury středu těla.
Svěřenci se učí zdravě aktivovat tělo a formou her přirozeně zlepšovat stabilitu.

Anglický a německý jazyk
Výuka probíhá v angličtině a němčině, česky mluvící děti sportují s anglicky a německy mluvícími v jednom kolektivu. Profesionální trenéři jsou plně jazykově vybaveni.

Spolupráce v kolektivu
Učíme děti zdravé sportovní soutěživosti, formou her vedeme k aktivní spolupráci v kolektivu a respektování pravidel.

Herní forma
SPORT ACADEMY si klade za základní cíl nejen zdravotně správný rozvoj dětí, ale také pohybovou průpravu formou hry. V hrách a soutěžích vidíme na dětech radost z pohybu.