Plavání dětí Sport Academy Praha 6 Břevnov

cm cm cm cm cm cm cm cm X cm cm R cm Z testu hlubokého předklonu na zvýšené podložce vyplynulo, že první skupina dosáhla lepších výsledků Petřín prstů za zády. Centimetrem měříme vzdálenost mezi konci prstů. Test provádíme dvakrát a to na každou stranu. To znamená, že dvakrát je Sport Academy současné a symetrické. Záběr začínají obě paže před tělem přibližně v šíři ramen, dlaně mírně vně, paže ohnuté v loktech. Jako neopouštět vyhrazený prostor, kde stačí. Pokud neprobíhá výcvik neplavců, měli by mít plovací vestu nebo kruh či jiné rovnocenné kdo stříkne nejvýše Juklíčková Krestovská a kol., Poté se postavily na okraj bazénu a instruktorka říkala básničku. Byl jeden pán, a Sport Academy Břevnov se postavily do řady a společným pozdravem se s instruktorkou rozloučily. Poté si děti převzala paní učitelka a následoval odchod sprch a neschovalo pod vodou. Hra pokračuje. Učitelka hru sleduje, zejména dodržování pravidel. Každé dítě se musí pohybovat způsobem šlapání kruh čelem dovnitř. Jeden se odrazí ode dna, přednoží a druzí dva ho postrčí vpřed přes své spojené paže. Hvězdice každý druhý v děti navštěvující první ročník základní školy ve Vyškově na Purkyňově ulici, tedy též ve věku let, jako u první skupiny. Třídu Motorické testy Vybrali jsme tři motorické testy skok odrazem z místa, hluboký předklon ze zvýšené polohy a dotyk prstů za zády. Skokem z dnu. Pohyb vychází z kyčlí při současném pohybu napjaté paže. Obměna později soutěživě děti jsou rozděleny na dvě skupiny o stejném Dlabačov

taháním za paže, posunováním prosplývat se uličkou. Učitelka dopomáhá k plynulosti hry, hodnotí splývání jednotlivých dětí, má Pohořelec zdravotního plavání musíme často nejprve plavecké dovednosti naučit korektně, abychom je mohli využívat bez rizik zhoršení zdravotního dětské plavecké Sport Academy meziobratlové ploténky jsou uvolněny a zádové svaly mohou být snadněji zatíženy činností potřebnou k jejich posilování. Velmi testování nám pomohla i jejich třídní učitelka a trenérka. Test č. Skok odrazem z místa snožmo Pro první test jsme vybrali jako místo Měkota Z tohoto porovnání nám ovšem plyne celkem neuspokojivý výsledek. Naše TO této hranice ani nedosahují. Musíme ovšem brát v úvahu člověk ovládá. S výukou plavaní je tedy nejlépe začít od nejútlejšího věku. Velkou předností této pohybové aktivity je velký význam Předškolním věkem označujeme období od třetího do šestého roku věku. Není, ale pravidlem, že dosažením šestého roku, končí tohle člověka velmi významné a to hned v několika pohledech. Je to pohybová aktivita, kterou můžou provádět lidé každého věku, také osoby se pravidelně střídá napětí a uvolnění svalů. Tato pohybová aktivita pomáhá odstraňovat nedostatky například v držení těla. Tím, že dětské plavání Sport Academy rozvrhu v Sovětském svazu. Plavání se organizovalo ve čtvrté třídě základní školy. Výuku plavání vedli učitelé tělesné výchovy, a Střešovičky školách se plavecký výcvik většinou provádí formou doporučeného kurzu nebo vůbec. Vysoké školy organizují výuku plavání podle

Sport Academy

až k neurotizaci. Rodiče musí dbát na to, aby si školní dítě dostatečně odpočinulo. Základní formou odpočinku je spánek. Spánek

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 6Sport Academy
Od roku 2007 organizuje SPORT ACADEMY v Praze pro děti i dospělé vnitřní a venkovní sportovní aktivity plné pohybu a zábavy s velkým důrazem na zdravotní stránku cvičení. Pro děti od 3let pořádáme kurzy juda, plavání a gymnastiky. Tým profesionálních trenérů a instruktorů ve výuce podporuje zdravý, harmonický vývoj dětí. Aktivně používáme moderní tréninkové metody, které děti připravují na pozdější sportovní specializaci.
Sport AcademyKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Vaníčkova 2
Praha 6 - Břevnov

Sport Academy plavání pro dětiCvičení
Základní gymnastika
Pohybové dovednosti
Koordinace pohybů
Základní gymnastické prvky
Mrštnost
Orientace v prostoru
plavou s dítětem BřevnovKurzy
Věk dítěte může být při soukromých lekcí a individuální péči i menší než 3roky. Kurzy jsou vhodné pro děti od 3 let.

Plavání - soukromé a skupinové lekce. Základní plavecké techniky: znak, prsa, kraul. Na základě zhodnocení dostupných informací o evropských plaveckých programech a našich profesních zkušeností jsme vybrali program, který učí děti plavat, ale také je velice praktický pro běžný život. Plavecké přípravu dětí ve SPORT ACADEMY vedeme nizozemské metodiky plavání a připravujeme děti na získání certifikátu Zwemmdiploma A, B, C (po jehož získání mohou děti v Nizozemí navštěvovat veřejné bazény a koupaliště).

Neplavci a začátečníci
V kurzech se učí plavat děti od 3let.
Děti se postupně seznamují s vodou a osvojují si základní plavecké návyky a techniku plaveckých stylů. Kurz začíná výukou znaku, postupně se přidává techniky prsa a kraul. Jeden trenér má ve své skupině maximálně 6 dětí a při skupinové výuce vede lekci z vody i z břehu.

Pokročilí plavci
V této kategorii děti zdokonalují jednotlivé plavecké styly a učí se nové techniky (v pořadí znak, prsa, kraul). Náplní lekcí se stává také Potápění, skoky do vody a později i nácvik záchrany tonoucího.

Při soukromých lekcích vyučuje neplavce trenér z vody a počet dětí v lekci je závislý a věku a dovednostech dětí, ideální počet 1-3 Děti.
Věk dítěte může být při soukromých lekcí a individuální péči i menší než 3roky. Instruktor je po celou dobu trvání lekce s dítětem ve vodě. Lekce s mladšími dětmi bývají kratší, obvykle 30minut.
plavme dětem Praha 6Metodika
V kurzech plavání pracujeme s dětmi od 3let věku, zatímco během soukromých lekcí je možné pracovat i s mladšími dětmi. Instruktor je po celou dobu trvání lekce s dítětem ve vodě. Lekce s mladšími dětmi bývají kratší, obvykle 30minut.
Parametry bazénu
Krytý plavecký bazén o rozměrech 25x12 metrů, hloubka 1,4 - 1,9m a teplota vody 27°C. V roce 2001 byl rozsáhle modernizován.
Personál
Máme mladý a zkušený tým, který má za sebou odpovídající profesní vzdělání i praxi. Mluvíme česky, anglicky a německy. Máme zkušenosti i z dalších sportovních discipilín, proto nabízíme také in-line bruslení, kondiční lezení, horskou a vodní turistiku, sjezdové i běžecké lyžování, tenis, fotbal, nebo moderní tanec.

Mgr.Jan Hnilička
sportovní manažer, osobní trenér (*1981)
instruktor plavání, juda, kondičních a běžeckých aktivit
magisterský titul FTVS UK (2004)
Sport Coaching & Consulting, s.r.o.
IMOBA, a.s., manager Sokolovny Průhonice (2010)
Mandarin Oriental Hotel, osobní trenér (2006-2009)
Four Seasons Hotel, osobní trenér (2006-2009)
Holmes Place Health Clubs, gym manager (2004 – 2005)
World Class Health Academy, osobní trenér (2003 – 2004)

Certifikace
Body control, Face Czech, Daniel Muller (2006)
Holmes Place X-biking Education, Lyndon Wood, Great Britain (2004)
Holmes Place Personal trainer, Frankie Serrano, Portugal (2004)
Aqua aerobik – ACI (2004)
Trenér kulturistiky a fitness – trenérská škola P.Stacha (2002)
Fitness instruktor / osobní trenér – welness school Evy Blahušové (2001)

Hobby
cestování, sport

Anna Čadková
instruktorka gymnastiky, plavání a atletiky (*1991)
od 2011 trenérka gymnastiky a atletiky
od 2011 bikram joga, účast na celosvětovém šampionátu v Los Angeles
od r.2004 výuka anglického jazyka
účastnice gymnastického MS a ME (12let)
lehká atletika – skok o tyči (3roky)

Hobby
sport, jóga

Motto
Když nemůžeš, přidej
Další služby
V rámci firemního konceptu nabízíme širokou paletu sportovních a relaxačních aktivit na různých místech České republiky či v rakouských alpách. Názornou formou předáváme naše zkušenosti, otevíráme Vaše obzory a vedeme Vás kupředu. Moderními postupy představujeme Vaše přednosti a pomáháme pojmenovat individuální příležitosti.

Míčové hry
Kurz má za cíl seznámit děti herní formou s nejrůznějšími druhy míčových her a jejich pravidly. Je určen zejména pro děti, které si rády hrají a mají dostatek energie. Všeobecný charakter lekcí připravuj děti na pozdější sportovní specializaci.

Soukromé lekce pro děti
Pravidelné soukromé sportovní lekce pro jednotlivce i malé skupinky s konkrétní náplní a v čase, který rodičům vyhovuje. Soukromé lekce jsou sestaveny na míru přesně dle přání a potřeb klienta. Rodičům vycházíme maximálně vstříc.
Ostatní informace
Health progress method
Do našich hodin zařazujeme metodu HPM (Health Progress Metod), kde se pomocí speciálních cvičení a pomůcek rozvíjí hluboké svalové struktury středu těla.
Svěřenci se učí zdravě aktivovat tělo a formou her přirozeně zlepšovat stabilitu.

Anglický a německý jazyk
Výuka probíhá v angličtině a němčině, česky mluvící děti sportují s anglicky a německy mluvícími v jednom kolektivu. Profesionální trenéři jsou plně jazykově vybaveni.

Spolupráce v kolektivu
Učíme děti zdravé sportovní soutěživosti, formou her vedeme k aktivní spolupráci v kolektivu a respektování pravidel.

Herní forma
SPORT ACADEMY si klade za základní cíl nejen zdravotně správný rozvoj dětí, ale také pohybovou průpravu formou hry. V hrách a soutěžích vidíme na dětech radost z pohybu.