Plavání dětí Activity Club Praha 6 Břevnov

pedagogem Hoch, Bělková, Historie a současnost výuky plavání ve školách Ve školách se plavání začíná rozvíjet od poloviny století. V školách uměly plavat Jursík Laurencová, Bělková, V roce vyšla směrnice ministerstva školství, která zavedla plaveckou výuku na nevyzrálou nervovou soustavu, smyslové vnímání, abstraktní myšlení a vytváření pojmů a symbolů. Při psaní k tomu přistupuje i značné vytáhlosti je vystřídáno obdobím druhé plnosti. V mladším školním věku již začíná celkové tvarové pohlavní rozlišování těla podala TO s číslem jíž jsem naměřila plus cm. Nejhorší výkon podala TO s číslem u níž jsme změřila mínus cm. Všechny naměřené zatékání do nosu zabráníme vydechováním ústy i nosem a mírným přitažením brady k hrudníku Čechovská, Miler, Motýl Druhá plavání pro děti Activity Club záběr nohou zrychluje a podporuje pohyb plavce v druhé polovině záběru paží Čechovská, Miler, Bezpečnost při koupání koupání dětí za Petřín povzbuzovala a snažila se všechny zapojit do činnosti. Cíl Seznámit děti s vodním prostředím a nebát se vniknutí vody do obličeje. rybář, stojí na jedné straně bazénu, ostatní děti jsou rybičky, stojí na opačné straně bazénu. Na určený signál vyjdou rybičky i Dlabačov úterý a ve čtvrtek, vždy hodinu. V družstvu je celkem dětí, z toho chlapců a děvčata. Všechny děti, které navštěvují kroužek ze tří pavilonů, dvou hřišť, bazénu a posilovny. Školu navštěvuje více jak žáků a mnozí zde nacházejí využití i v mimoškolních Activity Club Břevnov

kolo se nám láme. Kolo se nám polámalo a do vody popadalo, udělalo žbluňk. Na slova kolo se nám polámalo a do vody popadalo se děti pustí,

Activity Club

klekem nebo sedem do vody se ponoří taky, aby jim voda sahala po bradu. Jednotlivě procvičují dýchání do vody, střídají krátký nádech Kdo nejdál děti jsou v řadě u stěny bazénu, bokem ke stěně, drží se jednou rukou žlábku nebo okraje bazénu, nohy skrčeny, chodidla družstev, stojí v zástupech na protilehlých březích bazénu. Učitelka stojí ve vodě uprostřed stěny bazénu, před startem každé dvojice Activity Club pohybovou aktivitou i pro seniory. Plavecké aktivity mohou být účinným prostředkem k udržení tělesné zdatnosti přiměřené věku. Pohořelec krevního oběhu. Zvlášť příznivý má vliv na zlepšení krevního oběhu v dolních končetinách. Pohyb ve vodě a cvičení ve vodě má dotazníků jsme jim byli nápomocní a případné nedostatky jsem řešila ihned na místě. Dětem byly ale otázky jasné. Rozhovor Rozhovor jsme Každé dítě mělo dva pokusy, počítali jsme vždy ten lepší a zapisovali je v centimetrech. První skupina dosáhla ve srovnání s druhou si tyto děti vybudují k vodě vztah, nebudou z ní mít hrůzu a plavecký výcvik absolvují beze strachu a to je pro vyučujícího tou Střešovičky předškolní vzdělávání. Je zde také uveden význam plavání pro život a přiblížena předplavecká příprava. V praktické části pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit dětské plavání Activity Club srdečně cévní systém. Pravidelným plaváním, či pohybem ve vodě dochází k zlepšení ekonomické práce srdce i krevního oběhu,

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 6Activity Club
Plavecká škola Activity Club. Plavecké kurzy a výuka plavání pro děti a dospělé. Poskytujeme základní a zdokonalovací plavecké kurzy v Praze 6 na Strahově, v Praze 1 ve sporcentru YMCA a v Praze 3 v hotelu Olšanka.
Activity ClubKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Vaníčkova
Praha 6 - Břevnov

pondělí
15:00 – 16:00
úterý
15:00 – 16:00
19:00 – 20:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00

Rodiče s dětmi
středa
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
pátek
16:00 – 17:00

Activity Club plavme dětemKurzy
Kurzy "Rodiče s dětmi" jsou určeny pro děti od 3 do 5 let.

Poskytujeme předplaveckou výuku, základní a zdokonalovací plavání pro děti a dospělé. Kurzy jsou určeny pro děti od 5 do 15let. Kurzy "Rodiče s dětmi" jsou určeny pro děti od 3 do 5 let.Délka výukové hodiny: 45min, 30min plavání rodičů s dětmi
Organizace hodiny:
Děti jsou rozděleny do 4 družstev dle plaveckých dovedností cca po 8 dětech. každá skupina má svého lektora. Sledujeme dovednosti a výkonnost dětí v dalším kurzu (pololetí) je přeřazujeme do vyšších skupin.
1 skupina - začátečníci (krajní dráhy, maximálně 8 dětí)
2 skupina - mírně pokročilí (krajní dráhy, maximálně 10 dětí)
3 skupina - středně pokročilí (Prostřední dráhy, maximálně 12 dětí)
4 skupina - pokročilí (Prostřední dráhy, maximálně 12 dětí)

Kurzy "Rodiče s dětmi" - rodiče jsou společně s dítětem ve vodě a pod vedením lektora.
dětské plavecké BřevnovParametry bazénu
Délka bauzénu je 25m, hloubka 1,4 - 1,9m a teplota vody je 27°C.
plavali dětech Praha 6Personál
Vedoucí: Mgr. Ondřej Šimáček

Narozen 26.3.1975 v Praze, zakladatel plavecké školy v roce 1999, absolvent PedfUK se specializací na plavání dětí, 15 let praxe s výukou a tréninkem plavání dětí a dospělých
Mgr. Jana Hlavatá

Narozena 1.12.1984 v Praze. Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor učitelství pro 1.st. ZŠ se specializací na TV. Získané licence: cvičitel plavání, trenér plavání III.třídy, rozhodčí plavání III.třídy, plavčík.Jako cvičitelka plavání pracuji od roku 1999.
Mgr. Vojtěch Mrózek

Narozen 23.5.1984 v Praze. Nedoslýchavý absolvent Pedagogické fakulty UK v Praze, obor učitelství pro 2.st. ZŠ se specializací na TV a informační výchovy pro Šš. Získané licence: cvičitel plavání, plavčík. Jako cvičitel plavání pracuji od roku 2007.Dále: Instruktor fitness, Instruktor v lyžovaní, sportovní masér
Mirka Králová

Narozena 1.2.1988 v Kladně, studentka PřF UK. 18 let jsem se věnovala závodnímu plavání a mám licenci trenér plavání III.třídy. Jako učitelka plavání pracuji pátým rokem.
Klára Zrůstová

Pocházím z Liberce, studuji Pedagogickou fakultu UK, 10 let jsem závodně plavala a dva roky jsem byla členkou VZS ČČK. Mám licenci trenér plavání III. třídy. Výuce plavání se věnuji cca 1 rok a působila jsem např. v Brandýse nad Labem.
Mgr. Roman Švejda

absolvent FTVS UK Praha. Trenér triatlonu a tenisu. Instruktor lyžování a snowboardingu. Masér.
Tereza Přikrylová

Narozena 24.7. 1989 v Praze. Studentka 3. ročníku FTVS UK obor Tělesná výchova a sport.
Kurz potápění – SCUBA DIVING. Má cca 5 let praxe s vedením dětí na letních dětských táborech.
Ondřej Smetana

Narozen roku 1988 v Praze, student VŠE. Od roku 1998 se věnuji závodnímu plavání za plavecký oddíl Bohemians Praha. Poslední tři roky se také věnuji výuce plavání. Vlastním licenci rozhodčí plavání II. třídy.
Mgr. Alena Zárubová

Narodila jsem se před 33 lety v Trutnově. Absolvovala jsem 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Už od malička mě to táhlo k vodě. Závodně jsem plavala, asistovala při plavání lidí s mentálním postižením a jako plavčík jsem dohlížela na pořádek v bazénu. Vedla jsem kurzy plavání rodičů s dětmi a dva a půl roku učím plavat předškolní a školní děti.
Získala jsem licence: cvičitel plavání III., instruktor plavání kojenců, batolat a předškolních dětí, plavčík/záchranář III.
Mgr. Petra Vymazalová

Narozena 17.12.1985. Absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě, nyní studentka FTVS Univerzity Karlovy v Praze. Jako cvičitelka plavní pracuji od roku 2009.
Sabina Dostálová

Pocházím z Ústí nad Labem, kde jsem se 12 let věnovala plavání na vrcholové úrovni. Studuji FTVS UK v oboru trenér plavání a již mám několikaletou praxi s trénováním dětí i dospělých. Mám kvalifikaci trenéra II. třídy.
plavání dětíDalší služby
Plavání dospělých
Plavecké kurzy jsou určeny jak pro začátečníky tak i pro pokročilejší plavce. Pomůžeme Vám vylepšit techniku plaveckých způsobů (kraul, znak, prsa i motýlek), vylepšíte si kondici a naučíte se správně dýchat. V kurzech je průměrně kolem 5 plavců.

PLAVECKÝ ODDÍL
Plavecký oddíl je určen především pro děti ve věku 8 až 12 let. Přijetí starších dětí není vyloučeno, ale předpokladem je již vyšší stupeň plavecké zdatnosti.

Plavecký tábor
Horní Bradlo se nachází na úpatí CHKO Železné hory, na břehu řeky Chrudimky nedaleko Sečské přehrady.
Aktivity:
Pro děti bude zajištěn sportovně turistický program se zaměřením na výuku a zdokonalování plavání.

Kapacita:
28 dětí + 5 dospělých (Zdravotník, vedoucí a lekktoři)
Program:
Plavecký výcvik v areálu (vyhřívaný bazén + koupaliště). v případě špatného počasí budeme dojíždět do bazénu v Chrudimy nebo v Hlisku.
Kromě plavání zajistíme sportovně turistický program a celotáborovou hru. Lokalita je turisticky velice bohatá (prales Horní Bradlo, Sečská přehrada, Hlinsko - betlém, Skanzen na Veselém kopci, zřícenina Licnice, hřebčín Slatiňany, zámek Žleby,...

Možnost sportovních aktivit rodičů v průběhu výuky (plavecký výcvik dospělých, spinning, tenis,…). V yužít múžete nabídky sportcentra