Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 6ZŠ Plavání z.s.- Suchdol
ZŠ Plavání je spojení moderní a hravé výuky plavání s rozvojem všeobecných pohybových schopností, a také s celkovým poznáváním okolního světa, ať už se jedná o faunu, floru nebo nové kamarády. Na plavání se, ač jako bývalí plavci, nedíváme jen jako na zdravý sport, ale především jako na důležitou, až nezbytnou životní dovednost. Intenzivní forma učení, naše vlastní metodika a hravé pojetí výuky se ukázalo, na základě zkušeností tisíců absolventů kurzů, jako velmi účinné a objektivně efektivnější než docházení na bazén jednou týdně. V důsledku tak vytváříme i v obecném pojetí sportu skvělý základ pro budoucí motorický vývoj. Náš tým tvoří pouze zkušení lektoři s pozitivním přístupem, díky tomu se nám daří u dětí probouzet zájem o sport, pohyb a aktivní způsob života.
ZŠ Plavání z.s.- Suchdol plavali dětechKde plaveme
Kurz probíhá v Sportcentrum Suchdol ČZU. Bazén má rozměry 25 metrů na délku a 13 metrů na šířku. Má pozvolný sestup, který začíná na 1,2 m a končí na 1,8m hloubky. Součástí budovy je i tělocvična pro míčové a teambuildingové hry využívaná v případě špatného počasí a také pro předávání dětí. Pro venkovní aktivity jsou využívána okolní hřiště a zelené okolí.
plaváním dítěte SuchdolNaše kurzy na Suchdole
Aktuálně zde nabízíme Letní příměstské tábory. Ty jsou vhodné pro děti ve věku 5-13 let. Rádi mezi nás přivítáme jak úplné začátečníky, tak pokročilé plavce.
plavat dítěti Praha 6Letní příměstské tábory
S využítím nových pedagogických metod a osvědčených nenásilných postupů výuky plavání jsou děti vedeny k lásce k vodě a následnému zvládnutí základních plaveckých způsobů.

Příměstské tábory zahrnují deset šedesátiminutových plaveckých bloků a doplňkové sportovní a zábavní aktivity. Kurzy probíhají v červenci a srpnu, vždy od pondělí do pátku a nezahrnují ubytování.

Děti jsou rozděleny do skupin po cca. deseti členech podle úrovně plaveckých dovedností. Nikoli však podle obvyklého řazení 1,2,3,4.., nýbrž na „žraloky, námořníky, chobotnice a piráty.“ A to z důvodu, že se děti s bytostmi identifikují lépe než s čísly a hlavně podle nás není nutné v rámci zachování dobré atmosféry příliš okatě zdůrazňovat, kdo je lepší, druhý či nejhorší.

Celý den jsou však všechny děti pospolu a mají stejný a společný program. Pouze při výuce plavání se můžou jednotlivé skupinky pohybovat v jiné části bazénu.

Jaký je denní režim?

8.30 – 9.00 – příchod/přebírání dětí

9.15 – 10.15 – lekce plavání

11.00 – 11.30 – svačina

11.30 – 12.00 – pohybový program

12.45 – 13.30 – oběd

13.30 – 14.00 – přesun do areálu/klid

14.15 – 15.15 – lekce plavání

15.30 – 16.00 – svačina

16.00 – 16.30 – zábavní program/přebírání a odchod dětí

Pro děti je každý den připravena jedna dopolední svačina, teplý oběd a jedna odpolední svačina. Samozřejmostí je zajištění pitného režimu po celý den.
Pro více informací navštivte naše stránky: https://zsprodeti.cz/zs/plavani/summer