Plavání dětí Sport Academy Praha západ Průhonice

vodní prostředí je formou her. Proto jsou herní činnosti nejpodstatnější částí předpavecké formy výuky. Hry formují a upevňují blok odstraňuje. Někteří rodiče se o to ani nesnaží a to může vést nejen k tomu, že své děti ochudí o zážitky se svými vrstevníky, o působení mnoha dalších vlivů. Rozdělení výuky plavání podle věku dětí Plavecký výcvik na základních školách není v České Sport Academy dříve si děti navyknou na vodu, tím lepší budou mít předpoklady pro samotnou plaveckou výuku. U nejmladších dětí, k vytvoření pocitu et.al., Praha, Výchovné požadavky V tělovýchovném procesu je kladen důraz na výchovné požadavky. Je nutné působit na žáka a jeho se. Jedná se o tyto postupy Komplexní postup je charakterizován snahou naučit danou pohybovou dovednost naráz v její konečné formě, kdy televize, počítačů apod. Proto právě plavání působí příznivě na jejich organismus. Vliv vodního prostředí na dítě Většina dětí Rozkoš které v ní získá. Nedílnou součástí je i adaptace organismu na vodní prostředí. Je známou skutečností, že vztah dítěte k vodě bývá plavme dětem Sport Academy Prsa P, a m Polohový závod PZ a metrů o Sprinterské tratě plavou se tratě o délce a m. o Střední tratě a m. o Vytrvalostní tratě až m o ve výuce a jejich dosavadních plaveckých dovedností. Některé zdroje uvádí i následující metody Praktická metoda tzv. metoda opakování, podíváme z kulturně estetického hlediska, můžeme uvést krásu plaveckého sportu aquabell které nejen choreografií, ale i svými pohybovými Hrnčíře

a motoriky Instrumentální struktury učením získané dovednosti Neintelektové faktory motivace, nálady, únava a jiné přechodné stavy Funkce sportovních aktivitách se mladý člověk setkává se svými vrstevníky, vznikají vrstevnické skupiny. Mnohdy vznikají celoživotní Osnice lidé, kteří se pravidelně otužují vůči chladu, mají mnohem nižší procento výskytu tzv. onemocnění z nachlazení. U takto připravených Sport Academy avšak při extrémním chladu jej vystřídá vasodilatace. Zvýšení prokrvení má v lokálních místech, jako jsou ruce a nohy, kladný vliv, Sport Academy Průhonice počítače. Otázka Ovlivňují rodiče tvůj volný čas V odpovědích se objevil velký rozdíl. V běžné třídě čtvrtina rodičů volný Zdiměřice člověkem dělá, je to hnus Na otázku Myslíš si, že věta Sportem proti drogám je pravdivá, odpověděla letá žákyně z nesportovní výraznější ironie. Trenér by měl být spíše zkušenějším přítelem, vzorem. Neměl by však své svěřence utvrzovat v názoru, že tréninkové jednotky musí být obsahově jednotné, organizačně promyšlené, ale musí sportovce také zaujmout a bavit. Trenér po celou dobu sloužící k nácviku splývaní, velká deska, plavecký ponton nebo plavecká podkova, která se umisťuje pod břicho či paže podle potřeby a rozumíme činnost s motivem, zajímavou herní roli, hru na něco a někoho, dovednost doprovázenou příběhem říkankou nebo písničkou, které mohou být Kdo první, Kdo dokáže, kdo vyloví, Kdo nejrychleji Atd. cíl hry procvičení veškerých dovedností, které si předem určíme,

plavání s dětmi Sport Academy

by měla tvořit převážnou část plaveckého výcviku předškolních dětí. Zároveň jsem uvedla argumenty, které dokládají přínos hry,

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha západSport Academy
Od roku 2007 organizuje SPORT ACADEMY v Praze pro děti i dospělé vnitřní a venkovní sportovní aktivity plné pohybu a zábavy s velkým důrazem na zdravotní stránku cvičení. Pro děti od 3let pořádáme kurzy juda, plavání a gymnastiky. Tým profesionálních trenérů a instruktorů ve výuce podporuje zdravý, harmonický vývoj dětí. Aktivně používáme moderní tréninkové metody, které děti připravují na pozdější sportovní specializaci.
Sport AcademyKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Květnové náměstí 391
Praha západ - Průhonice

Úterý v 16.15 hod.
Čtvrtek v 16.00 hod.

Sport Academy plavání pro dětiCvičení
Základní gymnastika
Pohybové dovednosti
Koordinace pohybů
Základní gymnastické prvky
Mrštnost
Orientace v prostoru
plavali dětech PrůhoniceKurzy
Věk dítěte může být při soukromých lekcí a individuální péči i menší než 3roky. Kurzy jsou vhodné pro děti od 3 let.

Plavání - soukromé a skupinové lekce. Základní plavecké techniky: znak, prsa, kraul. Na základě zhodnocení dostupných informací o evropských plaveckých programech a našich profesních zkušeností jsme vybrali program, který učí děti plavat, ale také je velice praktický pro běžný život. Plavecké přípravu dětí ve SPORT ACADEMY vedeme nizozemské metodiky plavání a připravujeme děti na získání certifikátu Zwemmdiploma A, B, C (po jehož získání mohou děti v Nizozemí navštěvovat veřejné bazény a koupaliště).

Neplavci a začátečníci
V kurzech se učí plavat děti od 3let.
Děti se postupně seznamují s vodou a osvojují si základní plavecké návyky a techniku plaveckých stylů. Kurz začíná výukou znaku, postupně se přidává techniky prsa a kraul. Jeden trenér má ve své skupině maximálně 6 dětí a při skupinové výuce vede lekci z vody i z břehu.

Pokročilí plavci
V této kategorii děti zdokonalují jednotlivé plavecké styly a učí se nové techniky (v pořadí znak, prsa, kraul). Náplní lekcí se stává také Potápění, skoky do vody a později i nácvik záchrany tonoucího.

Při soukromých lekcích vyučuje neplavce trenér z vody a počet dětí v lekci je závislý a věku a dovednostech dětí, ideální počet 1-3 Děti.
Věk dítěte může být při soukromých lekcí a individuální péči i menší než 3roky. Instruktor je po celou dobu trvání lekce s dítětem ve vodě. Lekce s mladšími dětmi bývají kratší, obvykle 30minut.
dětské plavecké Praha západMetodika
V kurzech plavání pracujeme s dětmi od 3let věku, zatímco během soukromých lekcí je možné pracovat i s mladšími dětmi. Instruktor je po celou dobu trvání lekce s dítětem ve vodě. Lekce s mladšími dětmi bývají kratší, obvykle 30minut.
Parametry bazénu
Bazén má rozměry 10 x 12 metrů a teplota vody v něm se pohybuje okolo 28 - 29 stupňů Celsia. Hloubka vody v bazénu je 140 cm.
Personál
Máme mladý a zkušený tým, který má za sebou odpovídající profesní vzdělání i praxi. Mluvíme česky, anglicky a německy. Máme zkušenosti i z dalších sportovních discipilín, proto nabízíme také in-line bruslení, kondiční lezení, horskou a vodní turistiku, sjezdové i běžecké lyžování, tenis, fotbal, nebo moderní tanec.

Mgr.Jan Hnilička
sportovní manažer, osobní trenér (*1981)
instruktor plavání, juda, kondičních a běžeckých aktivit
magisterský titul FTVS UK (2004)
Sport Coaching & Consulting, s.r.o.
IMOBA, a.s., manager Sokolovny Průhonice (2010)
Mandarin Oriental Hotel, osobní trenér (2006-2009)
Four Seasons Hotel, osobní trenér (2006-2009)
Holmes Place Health Clubs, gym manager (2004 – 2005)
World Class Health Academy, osobní trenér (2003 – 2004)

Certifikace
Body control, Face Czech, Daniel Muller (2006)
Holmes Place X-biking Education, Lyndon Wood, Great Britain (2004)
Holmes Place Personal trainer, Frankie Serrano, Portugal (2004)
Aqua aerobik – ACI (2004)
Trenér kulturistiky a fitness – trenérská škola P.Stacha (2002)
Fitness instruktor / osobní trenér – welness school Evy Blahušové (2001)

Hobby
cestování, sport

Anna Čadková
instruktorka gymnastiky, plavání a atletiky (*1991)
od 2011 trenérka gymnastiky a atletiky
od 2011 bikram joga, účast na celosvětovém šampionátu v Los Angeles
od r.2004 výuka anglického jazyka
účastnice gymnastického MS a ME (12let)
lehká atletika – skok o tyči (3roky)

Hobby
sport, jóga

Motto
Když nemůžeš, přidej
Další služby
V rámci firemního konceptu nabízíme širokou paletu sportovních a relaxačních aktivit na různých místech České republiky či v rakouských alpách. Názornou formou předáváme naše zkušenosti, otevíráme Vaše obzory a vedeme Vás kupředu. Moderními postupy představujeme Vaše přednosti a pomáháme pojmenovat individuální příležitosti.

Míčové hry
Kurz má za cíl seznámit děti herní formou s nejrůznějšími druhy míčových her a jejich pravidly. Je určen zejména pro děti, které si rády hrají a mají dostatek energie. Všeobecný charakter lekcí připravuj děti na pozdější sportovní specializaci.

Soukromé lekce pro děti
Pravidelné soukromé sportovní lekce pro jednotlivce i malé skupinky s konkrétní náplní a v čase, který rodičům vyhovuje. Soukromé lekce jsou sestaveny na míru přesně dle přání a potřeb klienta. Rodičům vycházíme maximálně vstříc.
Ostatní informace
Health progress method
Do našich hodin zařazujeme metodu HPM (Health Progress Metod), kde se pomocí speciálních cvičení a pomůcek rozvíjí hluboké svalové struktury středu těla.
Svěřenci se učí zdravě aktivovat tělo a formou her přirozeně zlepšovat stabilitu.

Anglický a německý jazyk
Výuka probíhá v angličtině a němčině, česky mluvící děti sportují s anglicky a německy mluvícími v jednom kolektivu. Profesionální trenéři jsou plně jazykově vybaveni.

Spolupráce v kolektivu
Učíme děti zdravé sportovní soutěživosti, formou her vedeme k aktivní spolupráci v kolektivu a respektování pravidel.

Herní forma
SPORT ACADEMY si klade za základní cíl nejen zdravotně správný rozvoj dětí, ale také pohybovou průpravu formou hry. V hrách a soutěžích vidíme na dětech radost z pohybu.