Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 9Zona v pohybu Step
Zona v pohybu je původní plavecká škola Žabička, která vznikla v roce 2007. Již od počátků se zaměřuje na výuku plavání kojenců, batolat a dětí předškolního i školního věku. Od roku 2023 Žabička změnila svou kompletní vizáž a vystupuje pod názvem ZONA V POHYBU.

Rebrand Žabičky přišel na základě otevření nové pobočky v městské části Praha-Kbely, kde kromě plavání nabízí zcela nové služby – cvičení kojenců, batolat a dětí předškolního i školního věku, kavárnu s dětskou hernou a solária (více na www.kbely.zonavpohybu.cz).
Zona v pohybu StepKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Malletova 2350
Praha 9 - Libeň

Zona v pohybu Step plavali dětechKDE PLAVEME
Pokročilé kurzy plavání starších dětí probíhají ve Vodním světě Infinit ve sportovním areálu Infinit Step, jehož součástí je plavecký bazén (25m) s relaxační částí, parní lázeň a sauna.
Bazény Vodního světa Infinit Step jsou výjimečné svou čistotou a zázemím. Voda je udržována v co nejvyšší kvalitě s ohledem na stálou přítomnost dětí a prochází neustálou kontrolou. Kurzy plavání probíhají v dráze velkého bazénu.

• Lekce plavání probíhají: pondělí – pátek  13:00 – 20:00 
• Velikost bazénu: plavecká dráha 25m
• Teplota vody: 30-31 °C
• Hloubka vody: 120 – 160 cm
• Ošetřování vody: Voda je ošetřována UV lampou, která společně s pískovou filtrací zajišťuje průzračnou vodu zbavenou všech nečistot.

Naše zázemí
Prostředí Sportcentra je přizpůsobeno na provoz plaveckých kurzů. Před i po plavání mohou rodiče využít posezení v kavárně Dobrý pocit, která se nachází přímo v areálu a nabízí mimo výborné kávy také zákusky, slané snacky, polévky a teplé pokrmy. Součástí kavárny je dětský koutek, u kterého se nachází i mikrovlnná trouba pro přihřátí případného občerstvení pro nejmenší sourozence.
plavme dětem LibeňPOKROČILÉ KURZY PLAVÁNÍ STARŠÍCH DĚTÍ
Kurz plavání je určen převážně pro školní děti (cca od 6 do 15 let) Věk je určen orientačně, přihlášení do tohoto pokročilého kurzu je závislé na plaveckých dovednostech dítěte, které posuzuje trenér/trenérka plavání. Kurz je určen především pro pokračující plaváčky kurzů s rodiči. Pro začínající jsou určeny kurzy na pobočce ZONA V POHYBU KBELY. kurz je koncipován na 1 pololetí, lekce probíhají 1x týdně po dobu 45 minut děti plavou samostatně bez rodičů za přítomnosti trenérů v plavecké dráze 25m bazénu kurz je určen pro pokročilé děti kurzy jsou rozděleny do několika úrovní na základě plaveckých dovedností

CO SE DĚTI NAUČÍ
• základní plavecké dovednosti - dýchání do vody, splývání, pády do vody, pocit vody, orientace pod vodu a potápění
• základy jednotlivých plaveckých způsobů - znak, kraul, prsa, motýl
• správnou techniku plaveckých způsobů
• základy plaveckého tréninku
• pravidelnost tréninku 
• socializace a začlenění do kolektivu
NÁŠ TÝM
V našem týmu najdete mladé, kreativní lidi, kteří jsou aktivními sportovci i mimo své pracovní nasazení. Celý tým je odborně proškolen, disponuje řadou akreditovaných kurzů MŠMT a jejich posláním je předávat vašim dětem profesní zkušenosti v oboru plavání dětí na co nejvyšší úrovni.