Plavání dětí Sport Praha Praha 9 Prosek

se ho dotknou pod vodou na noze. Do domečku Jeden žák udělá stoj rozkročný a druhý, který stojí přibližně m za ním, se pokusí svého uprchnout k okraji bazénu a vítěz ho chytá. Hry s pomůckami Honička s míčem Žák se zachrání před chycením tím, že mu spolužák vzdálenosti. Každý člověk je schopen se naučit plavat všemi plaveckými způsoby, a to i bez větších fyzických předpokladů. Pokud se Ládví plavání může chránit zejména mládež před užíváním návykových látek. V přírodě, tj. v řekách, přehradách a vodních nádržích, Sport Praha výdechu do vody má klíčový význam pro další plavecké dýchání. Nácvik začínáme formou jednoduchých cvičení, která pro děti mohou Vysočanská splývání, dopomoc vedení splývání v uličce rybičky trojice, kruh nácvik odrazu od stěny. Potápění, orientace ve vodě Cílem her je plaveckými pomůckami. dotázaných si myslí, že velký vliv mají na děti rodiče neplavci, si myslí, že jen částečně a pouze si myslí, dotazovaných učitelů by využili ve své praxi sborník didaktických her s prvky plaveckých stylů. Tabulka č. Co si myslíte, že naznačuje, že Vyškovští měli na vybudování plavecké základny velký zájem. Do té doby působil pod hlavičkou Domu dětí a mládeže Sport Praha Prosek oddílu byly těžké, již v listopadu došlo na první měření sil s plaveckým oddílem z Blanska a v prosinci téhož roku vyškovští plavci Pomůcky Velké plovací desky. Motivace Znáte pohádku O princezně na hrášku. Jak vypadalo její lože Bylo na něm naskládáno velké

básničku, kterou říkají při hře Jede vláček, jede krajem my si také na vlak hrajem. Vláček syčí žáci zasyčí, vláček houká žáci Praha 18 chytnout ho do kruhu. Který kruh bude větší Račí honička Děti se pohybují jako raci chodí pozpátku a pomáhají si rukama. Honič předá

plavat dítěti Sport Praha

jich vylovit. Na rybáře a rybičky Děti představují rybičky. Jeden ze žáků je rybář a stojí na druhé straně bazénu. Zvolá Rybičky, plavme dětem Sport Praha jinak rychlý a v dalších olympijských hrách se již soutěžilo ve znaku a roku byl jediný možný plavecký způsob prsa. Plaveckých která dětem umožňuje plavecký výcvik již od nejútlejšího věku a odborní pracovníci jsou vyškoleni zbavovat děti strachu z vody, plaveckým výcvikem Před vlastním plaveckým výcvikem ve vodě můžeme provádět různá přípravná cvičení. Některá můžeme provádět i dotknout se dna bazénu určenou částí těla ruka, koleno, loket ponořit se do vody po pás, po ramena spojit se s druhým dvojice, trojice apod. Sport Praha potápění nepoužívaly. V důsledku plaveckého rozvoje byla roku založena plavecká federace FINA Fédération Internationale de Natation velmi dobří plavci a potápěči a voda jim byla velice blízká. Mauricius psal o Slovanech, že byli vynalézaví ve způsobu boje a uměli se potápěly ústa více do vody a vydechly takovou silou, že vytvoří ve vodě díru Lewin, G. zahánění lehkých míčů míček na stolní tenis Bulovka rytmické dýchání, což vyžaduje od nich vysokou koncentraci. Děti se učí v pravidelném rytmu vydechovat pokud možno všechen vzduch do vody, nepřechází do důsledného splývání a není dokončen. Pohyby horních končetin Také horní končetiny pracují současně a symetricky. Pohyb

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 9Sport Praha
SPORT PRAHA je firma zabývající se sportovní činností pro děti a dospělé. Podstatnou částí našich aktivit je výuka plavání a to formou kurzů. SPORT PRAHA zahájil svou činnost v roce 1998. SPORT PRAHA zaměstnává profesionální odborníky z oblasti sportu, kteří mají vysokoškolské vzdělání (Fakulta tělesné výchovy a sportu), nebo příslušnou kvalifikaci (trenér I.-III. třídy, cvičitel I.-III. třídy) a mají dlouholeté zkušenosti s prací v oblasti sportu.
Sport PrahaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Teplická 492/19
Praha 9 - Prosek

V pondělí, úterý a středu v odpoledních hodinách.

Sport Praha plavou s dítětemKurzy
Kurz je vhodný pro děti neplavce, začátečníky, pokročilé a pro děti ve věku 3 - 16 let.

Neplavci - do této kategorie přijímáme děti, které neumí plavat nebo plavou pouze s pomůckami. Po absolvování kurzu by mělo dítě uplavat alespoň 25 m bez pomůcek nebo se naučit základy plaveckých způsobů prsa a znak s pomůckou (u těch nejmenších)

Začátečníci - do této kategorie přijímáme děti, které umí plavat pouze jedním plaveckým způsobem (většinou plavecký způsob prsa). Po absolvování kurzu by měl plavec začátečník technicky zvládnout plavecké způsoby prsa a znak, naučit základům plaveckého způsobu kraul, uplavat minimálně 100 m jedním z těchto plaveckých způsobů.

Pokročilí - do této kategorie přijímáme děti, které již plavou minimálně dvěma plaveckými způsoby (většinou plavecký způsob prsa + další plavecký způsob). Po absolvování kurzu by měl pokročilý plavec technicky zvládnout plavecké způsoby prsa, znak a kraul. Uplavat všemi těmito plaveckými způsoby minimálně 100 m a jedním z těchto plaveckých způsobů uplavat minimálně 400 m.
dětské plavecké ProsekParametry bazénu
Krytý vyhřívaný bazén (délka 20 metrů a hloubka 1,6 metrů)
dětské plavání Praha 9Ostatní informace
PLAVÁNÍ SE VYVINULO JAKO DŮLEŽITÁ EXISTENČNÍ PODMÍNKA ŽIVOTA ČLOVĚKA V DŮSLEDKU JEHO PRACOVNÍ A OCHRANNÉ POTŘEBY. JE ZNÁMO ZEJMÉNA VYSOKÉ SPOLEČENSKÉ HODNOCENÍ PLAVÁNÍ VE STARÉM ŘECKU, KDE PATŘILO NEJEN K DŮLEŽITÝM PŘEDMĚTŮM VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁNÍ NA TZV. GYMNÁZIÍCH, ALE I K ZÁKLADNÍM ZNALOSTEM A DOVEDNOSTEM VZDĚLANÉHO ČLOVĚKA. ZNÁMÝ VÝROK "NEUMÍ ČÍST ANI PLAVAT" VÝSTIŽNĚ DOKUMENTUJE TUTO SKUTEČNOST.

V SOUČASNÉM MODERNÍM SVĚTĚ PATŘÍ PLAVÁNÍ V OBLASTI MOTORIKY ČLOVĚKA K ZÁKLADNÍM POHYBOVÝM DOVEDNOSTEM. I KDYŽ JEHO ZNALOST NENÍ V DŮSLEDKU TECHNICKÉHO ROZVOJE VĚTŠINOU PODMÍNKOU EXISTENCE ČLOVĚKA, PŘEDSTAVUJE URČITOU ŽIVOTNÍ HODNOTU TRVALÉHO CHARAKTERU.

JE SMUTNOU SKUTEČNOSTÍ, ŽE U NÁS EXISTUJÍ STÁLE TISÍCE NEPLAVCŮ NEBO VELMI ŠPATNÝCH PLAVCŮ, PRO KTERÉ ZNAMENÁ VODNÍ ŽIVEL, ZEJMÉNA V PŘÍRODNÍCH PODMÍNKÁCH, SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ. TATO PLAVECKÁ NEGRAMOTNOST OHROŽUJE PŘEDEVŠÍM BEZPEČNOST DĚTÍ. SVĚTOVÉ STATISTIKY UVÁDĚJÍ, ŽE MEZI TRAGICKÝMI NEHODAMI ZAUJÍMÁ UTONUTÍ JEDNO Z ČELNÝCH MÍST, ZEJMÉNA DĚTÍ VE VĚKU OD 6 DO 10 LET 35% A DĚTÍ VE VĚKU OD 3 DO 6 LET 33%.

DOVEDNOST PLAVAT JE NEZASTUPITELNÝM ZPŮSOBEM POHYBU VE VODĚ, JENŽ UMOŽŇUJE JEDINCI ROZVÍJET NEJCENNĚJŠÍ LIDSKÉ HODNOTY, JAKÝMI JSOU ŽIVOT A ZDRAVÍ ČLOVĚKA. Z TOHOTO HLEDISKA PLNÍ PLAVÁNÍ VÝZNAMNOU SPOLEČENSKOU FUNKCI A JE POTENCIONÁLNÍM PROSTŘEDKEM ROZVOJE ZDRAVÍ ČLOVĚKA.

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY PLAVÁNÍ:

1. PLAVÁNÍ VŠESTRANNĚ A ROVNOMĚRNĚ ZATĚŽUJE VEŠKERÉ SVALSTVO, PŘEDEVŠÍM VŠAK VELKÉ SVALOVÉ SKUPINY. ZAPOJUJE DO ČINNOSTI SVALY, KTERÉ JSOU V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ ZANEDBÁVÁNY. HYDROSTATICKÝ VZTLAK PŘISPÍVÁ K RELAXACI SVALŮ.

2. ANTIGRAVITAČNÍ ÚČINKY HYDROSTATICKÉHO VZTLAKU ROVNĚŽ ODLEHČUJÍ PŘETĚŽOVANÉ PÁTEŘI A CELÉMU POHYBOVÉMU APARÁTU, ZEJMÉNA DOLNÍM KONČETINÁM. UMOŽŇUJÍ NÁM VYKONÁVAT HODNOTNOU SVALOVOU ČINNOST, ANIŽ BYCHOM PÁTEŘ A KONČETINY ZATĚŽOVALI VLASTNÍ HMOTNOSTÍ. PROTO VZTLAK UMOŽŇUJE PROVÁDĚT VODNÍ AKTIVITY I LIDEM S OMEZENOU HYBNOSTÍ.

3. VODOROVNÁ POLOHA JAKO DŮSLEDEK VZTLAKU JE PROSPĚŠNÁ TÉŽ OBĚHOVÉMU SYSTÉMU.

4. PLAVÁNI ZVLÁŠTĚ PŘÍZNIVĚ PŮSOBÍ NA ROZVOJ DÝCHACÍHO SYSTÉMU. PLÍCE JSOU LÉPE PROKRVOVÁNY, ZVYŠUJE SE MNOŽSTVÍ KYSLÍKU V KRVI. PŘI VDECHU A VÝDECHU MUSÍ DÝCHACÍ SVALY PLAVCE PŘEKONÁVAT HYDROSTATICKÝ TLAK VODNÍHO SLOUPCE, COŽ VEDE K JEJICH POSILOVÁNÍ. DŮLEŽITÝ JE TÉŽ FAKT, ŽE NAD VODNÍ HLADINOU JE VZDUCH MIMOŘÁDNĚ ČISTÝ, BEZPRAŠNÝ A NASYCENÝ VODNÍMI PARAMI, COŽ JE VÝZNAMNÉ PRO JEDINCE S RESPIRAČNÍM OSLABENÍM.

5. POHYB VE VODĚ PŮSOBÍ POZITIVNĚ NA FUNKCI TERMOREGULAČNÍHO SYSTÉMU A NAPOMÁHÁ OTUŽOVÁNÍ ORGANIZMU. TO VEDE KE ZLEPŠOVÁNÍ ODOLNOSTI VŮČI NÁHLÝM TEPLOTNÍM ZMĚNÁM A INFEKCÍM, COŽ JE VÝZNAMNÉ ZEJMÉNA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO A ŠKOLNÍHO VĚKU.

6. PŘI PLAVÁNÍ DOCHÁZÍ K VELKÉMU ROZSAHU POHYBŮ HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, COŽ PŮSOBÍ PŘÍZNIVĚ NA UDRŽOVÁNÍ KLOUBNÍ POHYBLIVOSTI.

7. POZITIVNÍ VLIV MÁ PLAVÁNÍ NA DUŠEVNÍ FUNKCE ČLOVĚKA PŘETÍŽENÉHO NEGATIVNÍMI CIVILIZAČNÍMI FAKTORY. PLAVÁNÍ V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ JE TŘEBA POČÍTAT MEZI DŮLEŽITÉ PROSTŘEDKY MENTÁLNÍ HYGIENY ČLOVĚKA. ZVLÁŠTĚ ÚSPĚŠNĚ NAPOMÁHÁ ZLEPŠOVÁNÍ STAVŮ SPOJENÝCH S PORUCHAMI VEGETATIVNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU, JAKO JE NESPAVOST, PŘEDRÁŽDĚNOST, DEPRESE.

8. PLAVÁNÍ PATŘÍ MEZI CYKLICKÁ CVIČENÍ, KTERÁ PROVÁDĚNÁ DOSTATEČNĚ DLOUHOU DOBU PŘIMĚŘENOU INTENZITOU STIMULUJÍ ČINNOST PŘEDEVŠÍM SRDCE A PLIC. TO SE PROJEVUJE CELKOVĚ PŘÍZNIVÝMI ÚČINKY NA ORGANISMUS, PŘEDEVŠÍM ROZVOJI VYTRVALOSTNÍ KAPACITY.

9. BEZVÝZNAMNÁ NENÍ TÉŽ OKOLNOST, ŽE SAMOTNÉ PLAVÁNÍ JE TĚLOVÝCHOVNÁ AKTIVITA S NEJNIŽŠÍM ÚRAZOVÝM RIZIKEM.

10. JEDNOU Z PŘEDNOSTÍ PLAVÁNÍ VE SROVNÁNÍ S JINÝMI POHYBOVÝMI AKTIVITAMI JE MOŽNOST JEHO ŠIROKÉHO A TRVALÉHO VYUŽÍVÁNÍ OD NEJÚTLEJŠÍHO DĚTSTVÍ AŽ DO POZDNÍHO STÁŘÍ.

PLAVÁNÍ JAKO SOCIALIZAČNÍ ČINITEL:

PLAVÁNÍ JE ČASTO JEDNOU Z PRVNÍCH POHYBOVÝCH AKTIVIT, SE KTERÝMI SE DÍTĚ VE SVÉM VÝVOJI SEZNAMUJE FORMOU ORGANIZOVANÉ VÝUKY, JEŽ MÁ VŠECHNY ZNAKY SOCIÁLNÍHO UČENÍ. INTERAKČNÍ CHARAKTER TÉTO VÝUKY POSKYTUJE DĚTEM PRVNÍ PŘÍLEŽITOST K NAVAZOVÁNÍ SPOLEČENSKÝCH VZTAHŮ MEZI PEDAGOGEM A DÍTĚTEM A MEZI ČLENY DĚTSKÉHO KOLEKTIVU NAVZÁJEM. VÝZNAM TÉTO OKOLNOSTI PODTRHUJE SKUTEČNOST, ŽE SOCIÁLNÍ ZKUŠENOSTI PRVNÍCH ŠESTI LET ŽIVOTA DÍTĚTE VÝRAZNĚ OVLIVŇUJÍ SOCIÁLNÍ ZAŘAZENÍ JEDINCE V POZDĚJŠÍM VĚKU A POZNAMENÁVAJÍ CELÝ VÝVOJ JEHO OSOBNOSTI.

KROMĚ VLASTNÍ VÝUKY MOTORICKÝM DOVEDNOSTEM DOCHÁZÍ PŘI VÝUCE PLAVÁNÍ TÉŽ KE KULTIVACI DÍTĚTE VE SMYSLU OSVOJOVÁNÍ SI SYSTÉMU HYGIENICKÝCH NÁVYKŮ, VŠEOBECNĚ UZNÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ.

V SOUVISLOSTI S POČÁTEČNÍMI OBTÍŽENI VÝUKY, NÁROKY NA ADAPTACI ORGANIZMU V NOVÉM PROSTŘEDÍ A NUTNOSTÍ PŘEKONÁVAT RŮZNÉ PSYCHICKÉ ZÁBRANY, VEDE PLAVECKÁ VÝUKA K ROZVOJI MORÁLNĚ VOLNÍCH VLASTNOSTÍ HOUŽEVNATOST, CÍLEVĚDOMOST, KÁZEŇ, SEBEOVLÁDÁNÍ, SCHOPNOST PŘEKONÁVAT PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY.

DÍTĚ ZÍSKÁVÁ POCIT JISTOTY A TÍM ZVYŠUJE SVOJI SEBEDŮVĚRU A SEBEVĚDOMÍ. KROMĚ PŘÍJEMNÝCH PROŽITKŮ Z POHYBU VE VODĚ SE MU NA ZÁKLADĚ JEHO ÚSPĚŠNÝCH POKUSŮ DOSTÁVÁ I PRVNÍHO SPOLEČENSKÉHO UZNÁNÍ V PODOBĚ POCHVALY PEDAGOGA, ZÁVĚREČNÉHO DIPLOMU ČI JINÉ FORMY OCENĚNÍ JEHO SNAHY.