Plavání dětí Klub Delfínek Praha 9 Letňany

specifickým společenským funkcím považován za relativně nejsamostatnější oblast tělovýchovných aktivit. V rámci teorie tělesné kultury hrozí řada negativních jevů jako šikana, tlak vrstevnické skupiny k asociálnímu jednání. Z uvedeného často vyplývá současně silný kroky u každého plaveckého výcviku je ukázka, pozorování a nácvik na suchu. U nácviku polohy těla při kraulu začínáme splývavou polohou vodu pouze rozvíří. Dále se děti učí splývat se záběrem nohou bez plavecké desky na hladině a pod hladinou nebo s plaveckou deskou na Praha 18 Roku byla založena evropská plavecká liga LEN Ligue Europeienne de Natation. Hoch, Miloslav et al., str. Plavání bylo dlympijských her zařazeno Klíčov plavat, jsou oproti ostatním znevýhodněni a někdy se mohou stát i terčem posměchu. Nejčastěji jsou to lidé, kteří k plavání nebyli již Klub Delfínek špatných návyků nebo nezvládnutí pohybového úkolu a musíme se vrátit k opakování základních didaktických kroků. Pokud je záběr málo Poté pokračujeme výukou pohybu ve vodě zabírají pouze horní končetiny, nohy jsou nadlehčené piškotem nebo deskou. Zařazujeme koordinační způsob pohybu ve vodě bez použití pomocných prostředků pro pohyb. Každé další zlepšování vyžaduje také větší praktický výcvik překážkou užívání bazénu každodenně nebo alespoň vícekrát týdně je vysoké vstupné, a proto jsou hodiny pro veřejnost relativně ve vázaném kruhu chůze, poskoky, víření vody využití známých pohybových hříček. Nácvik dýchání Cílem těchto her je vytvořit Klub Delfínek Letňany

polohy po pádu, skoku do vody splývavá poloha, relaxace, výdech, hříbek zadržení dechu. Poloha na znak nalehnutí na hladinu zvolna v poloze dovedností jsou podstatnou složkou požadavku individuálního přístupu pedagoga k dětem i v případě kolektivní metody nácviku. Tyto Vysočanská Výběrový plavecký výcvik nebo také sportovní plavecký výcvik zahrnuje výběr sportovních talentů, péči o talentovanou mládež a rozvoj Ládví těšilo velké oblibě potápění. I přesto, že je to dnes již samostatná disciplína, první závody pod vodou se pořádaly na vzdálenost, Římany tak, jako v jiných částech Evropy. Naše kmeny přecházely většinou od prvobytně pospolné společnosti rovnou k feudalismu, protože

dětské plavecké Klub Delfínek

her u dětí mladšího školního věku Nejběžnějším projevem dítěte v mladším školním věku je po dlouhou dobu hra, která je pro něj zdraví, ale i společenskému uplatnění. Díky svým zájmům se dítě učí být kreativním a aktivním. Čačka, Rozumové schopnosti žáka se Klub Delfínek na jednu nohu, chytí okraje bazénu, udělá hříbek apod. Čapí honička Všechny děti se mohou pohybovat pouze po jedné noze, pouze honič po dělají vlny. Gejzír Děti se spojí do kruhu buď za ruce nebo lokty a současně se ponořují a vynořují. Vodník Dítě se potopí pod hladinu plavat dítěti Klub Delfínek jeden učitel, což je z dotazovaných, odpověděl, že se mezi dětmi nevyskytují neplavci nebo děti bojící se vody. Neplavci se vyskytují v plaveckou výuku, jsou rozdíly. Ať už velké či malé. Většina dotazovaných učitelů si myslí, že by děti měly mít ve škole nejprve přímý kontakt dospělého s dítětem, nácvik na souši při hudbě, nemohlo odpovědět, neboť učí pouze krátkou dobu. Dotazníky jsem

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 9Klub Delfínek
Dovolte, abychom Vám touto cestou představili Plavecký klub Delfínek s.r.o. a ve stručnosti Vás seznámili s obsahem činnosti. Zabýváme se "plaváním" miminek už od narození (instruktorka dochází domů, od 6ti týdnů plavání miminek probíhá v relaxačním bazénku v Letňanech), po dobu kojeneckého, předškolního i školního věku v prostorách veřejných bazénů. Dále nabízíme možnost zdokonalovacího plavání. Na "suchu" Vám můžeme nabídnout cvičení rodičů s dětmi od 1,5 roku, cvičení pro děti od 3 let bez rodičů (pohybovky a základy gymnastiky pro kluky i holčičky). Delfínek má Akreditaci MŠMT pro odbornou způsobilost Cvičitel plavání II. třídy a Instruktor plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku.
Klub DelfínekKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Tupolevova 665
Praha 9 - Letňany

Kurzy plavání pro rodiče s dětmi od 4 měsíců do 4 let
v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 16.00.
Zdokonalovací kurzy a kurzy pro děti bez rodičů
každé ÚT a ČT od 13.00-16.00.

Klub Delfínek plavou s dítětemCvičení
Cvičení rodičů s dětmi i dětí bez rodičů probíhá v tělocvičně hokejové haly Ice Arena v Letňanech. Lekce jsou vždy přizpůsobeny věku dětí, jsou vedeny hravou formou. Instruktorky využívají písniček, říkadel a různých cvičebních pomůcek, aby měly děti dostatečnou motivaci. Lekce trvají 45 min.

Cvičení rodičů s dětmi od 1,5 roku - děti společně s rodiči tancují, zpívají, učí se zvládat koordinaci, přeskakují, podlézají a hlavně si hrají a zvykají si na kolektiv a organizovanou činnost.

Cvičení dětí bez rodičů od 3 let - děti se učí základy gymnastiky, hrají si s míčem, překonávají různé překážky, učí se jednoduché posilovací a protahovací cviky. Vše formou her a soutěží.
plavme dětem LetňanyKurzy
Plavání je určené pro kojence i děti.

Děti jsou zařazovány podle věku, pokročilosti a s přihlédnutím k psychomotorické vyspělosti. Miminka od narození do 3-4 měsíců "plavou" doma ve vaně, instruktorka dochází dle dohody s rodiči a pobyt ve vaně je od 5 do 15 min. Děti od 4 měsíců do 1 roku "plavou" společně s rodiči v menších bazéncích 30 min. a během kurzu se postupně otužují a připravují na vstup do velkého bazénu. Děti od 1 roku do 4 let "plavou" také společně s rodiči 30 min. už ve velkém bazénu. Děti starší 4 let (záleží na jejich schopnostech) už plavou bez rodičů a lekce se postupně prodlužují dle schopnosti dětí na 45 min.

Plavání miminek od 6ti týdnů v Letňanech
V příjemném prostřední se rodiče, pod vedením zkušené instruktorky naučí, jak s miminkem správně manipulovat, jak ho otužovat a jak rozvíjet jeho psychomotorické dovednosti. Lekce plavání s miminkem trvá 30 min. Plave se 1x týdně, lekce na sebe navazují a tvoří tak ucelený kurz. Lekce se účastní pouze 1 miminko s rodiči (tatínkové jsou také vítáni)-rodiče jsou s miminkem v bazénku. Speciálně proškolená instruktorka učí rodiče během lekcí, jak s dítětem správně pracovat, jak mu porozumět. Délku "plavání" si určuje miminko samo. Lekce jsou vždy přizpůsobeny potřebám dítěte, jeho věku, pokročilosti a samozřejmě i náladě. Součástí každé lekce plavání je i otužování, trochu teorie, správná manipulace a lehounké "cvičeníčko". V příjemném prostřední se rodiče, pod vedením zkušené instruktorky naučí, jak s miminkem správně manipulovat, jak ho otužovat a jak rozvíjet jeho psychomotorické dovednosti. Co si sebou přinést pro miminko: jednorázovou plenu do vody (dá se zakoupit i na místě). Plenu nebo papírovou podložku na přebalovací pult 2x velkou osušku nebo plenu. Olejíček nebo krém na ošetření pleti po koupání. Pro rodiče: tílko nebo tričko (máme teplíčko) a přezůvky. Letňanech rodiče potřebují plavky a dobrou náladu.

Výukové kurzy pro školy, školky
Kurzy plavání pro mateřské a základní školy probíhají dopoledne v prostorách sportovního areálu Letňany Lagoon. Jsou přizpůsobeny každé škole "na míru". Lekce trvají 45 min. Děti jsou v úvodu rozděleny do družstev podle zdatnosti, každé družstvo má svého stálého instruktora a náplň lekcí je přizpůsobena věku a schopnostem dětí. Na lekce je možné se kdykoliv podívat.

Kurzy pro miminka začátečníky v bazénku od 4 měsíců do 5 let
Všichni rodiče budou seznámeni s hygienou, s manipulací, jak bezpečně vcházet do vody, jak bezpečně z bazénu vylézt, dále s postupným otužováním a budou vědět, jak mají správně vypadat úchopy ve vodě a proč jsou zařazeny do výuky.

Sportovní plavecká přípravka
Sportovní plavecká přípravka je 2xtýdně 60 minut. Zdokonalování techniky způsobů prsa, znak, kraul, startovních skoků, obrátek. Všechny děti mají dobrý základ pro sportovní nebo závodní plavání. V závislosti na individuálních potřebách budeme zlepšovat techniku a výkonnost. Zaměříme se i na teorii, aby děti znaly pravidla plavání, správné starty (tj. kdy se plavec připravuje, kdy se postaví na bloky, co je povoleno při startu na prsa, na kraul atd.) a obrátky (tj. správné naplavání na kotoulovou znakovou nebo kraulovou obrátku, správné vyplavání, záludnost prsové obrátky atd.) V závislosti na zlepšování výkonnosti možnost startů na plaveckých přeborech. Pokud budou zjevné pokroky v rychlosti, zařadíme ty děti, které budou mít zájem (…ne každý je závodník…) do krajských přeborů a budeme tak moci naši práci a hlavně výkony porovnat s ostatními pražskými oddíly. To nás pak nasměruje k další činnosti.

Na konci základního kurzu plavání budou mít děti zvládnuté minimálně tyto dovednosti:
POLOHY NA ZÁDECH: plavání na zádech je velmi důležité a splývavá poloha na zádech je základní polohou, kterou by si měl osvojit každý rodič s dítětem.
POLOHY: „had na zádech“ ( prsty pod lopatkami, palce na klíční kosti, hlava zanořená i s ušima), „páka na zádech“- posilování - podle věku dětí s držením u pasu nebo na kyčlích (hlava zanořená i s ušima), „houpání v páce“ (leh-sed) podle věku dětí volíme držení už u pasu, vlnění v páce vpravo vlevo, držení úměrně věku minimálně u pasu-vychylování do stran s následným vracením do osy těla, hlava stále po uši zanořená, odpočinkové polohy v „klubíčku“ - různé varianty
POLOHY NA BŘIŠE: „had na bříšku“-správné držení na natažených pažích, „kolotoč na bříšku“- na natažené paži, palec svírá protilehlé rameno (netahat za ruku), umět střídat na obě ruce, „páka na bříšku“ s držením dle věku dítěte minimálně v oblasti pasu.
RUZNÉ HŘÍČKY: „máchání prádla“ dobře střídat polohy na zádech i břiše, „zvony“ (ouško, ouško), „ šroubek“ ve svislé poloze
POTÁPĚNÍ: dobře natrénované heslo-důrazné oslovení, krátké heslo, na konci kurzu budou děti zvládat minimálně polití s potopením celé hlavy.
Metodika
Aktivity pro rodiče s dětmi
Ve věku od narození do 4 měsíců nabízíme možnost individuálních lekcí přímo u vás doma. Lekce se skládají z několika částí. V teoretické části se rodiče seznámí s manipulací a péčí o dítě. Dostanou návod jak dítě otužovat a postupně připravit na vstup do bazénu. V praktické části pak pod dohledem instruktorky "trénují" základní úchopy v poloze na zádech a na bříšku. Délka pobytu ve vodě a veškerá činnost se řídí podle nálady děťátka.

Ve věku od 4 měsíců do 2 let nemluvíme o klasické výuce plaveckých pohybů (neučíme děti "kraulovat" bazénem), ale nenásilnou a dítěti přirozenou cestou je vedeme ke zvládnutí základních plaveckých dovedností, které potom vedou k samostatnému plavání. Jsou to: splývání na zádech i na bříšku spojené s posilováním, práce s destičkou a plaveckým páskem, skoky do vody, základy potápění, orientace pod vodou i na hladině, ručkování, a to vše pomocí her, písniček, říkadel a hraček. Děti jsou ve vodě společně s rodiči, prohlubuje se tak jejich vzájemný kontakt, jsou v kolektivu stejně starých vrstevníků a zvykají si tak na pozdější vstup do školky a školy. Dětský organismus se pravidelným plaváním otužuje a posiluje se imunitní systém.
Děti starší 2 let se kromě popsaných dovedností již začínají učit jednoduché plavecké pohyby (zatím však jen pasivně) spojené s hrou a soutěžemi úměrně k věku a zdatnosti.

POKRAČOVACÍ KURZY PLAVÁNÍ PRO MIMINKA DO 1 ROKU V MALÉM BAZÉNKU
Kromě popsaných základních dovedností, budou rodiče s dětmi pokračovat v posilování v poloze na zádech i na břiše. Děti se seznámí s plaveckými pomůckami např. destičkou nebo rybičkou, plaveckým páskem. Začínají se učit ručkování u kraje bazénku, začnou s nácvikem „skoku“ ze sedu (pouze v případě, že dítě už samo sedí!). Dále budou rozvíjet dovednosti v potápění - posílání s puštěním, posílání s obratem, také třeba zanoření s rodiči.

KURZY PLAVÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI DO 3 LET VE VELKÉM BAZÉNĚ
Rodiče s dětmi se učí pracovat ve skupince, pomocí různých plaveckých pomůcek a říkadel se učí zvládat základní plavecké dovednosti jako: splývání na zádech a na bříšku, základy skoků, ručkování, překonávání různých překážek, orientaci nad vodou i pod hladinou. Postupně se také učí zvládat samostatný pohyb ve vodě. Kurzy jsou vždy přizpůsobeny věku dětí a jejich pokročilosti.


KURZY PLAVÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI DO 4 LET - PŘÍPRAVKA
Na konci kurzu by mělo být dítě připraveno na kurz samostatného plavání.
Rodiče pomáhají dětem s pomůckami, motivují je k samostatnému zvládání základních plaveckých dovedností, děti se učí samostatně splývat na zádech i na břiše, učí se poslouchat instruktora a vykonávat jednoduchá plavecká cvičení s minimální dopomocí. Vše je samozřejmě vedeno hravou a veselou formou s důrazem na dobře provedené polohy. Děti se učí samy zanořovat, foukat a dýchat do vody.

Aktivity pro děti bez rodičů
Ve věku od 4 -5 let se jedná o výuku plavání kombinovanou s hrou a soutěžemi. Děti jsou vedeny k samostatnosti. Pracují s pomůckami - pásky, destičky, velké desky, které jim usnadňují samostatný pohyb ve vodě. Pokud mají Vaše děti už za sebou základy plavání a jsou schopny plavat bez pomůcek, vodu mají rády a chtějí se zdokonalovat, nově jsme pro ně připravili zdokonalovací kurzy zaměřené na vybroušení plaveckých stylů, skoků a obrátek. V případě zájmu je možné šikovné děti doporučit do oddílů.
Parametry bazénu
Plavání dětí
Ve sportovním centru Letňany LAGOON se nachází bazén, který je velký bazén 25 m - hloubka 100 - 180 cm, teplota 29°C. Malý bazén a vířivka pro miminka - teplota 31° C, dětské brouzdaliště - teplota 32°C, tobogán, bar v hale i u bazénu, dětský koutek, dětské krmicí židličky, možnost ohřevu stravy v mikrovlnné troubě, tělocvična s šatnou zvlášť. Voda v bazénu cirkuluje přes pískové filtry a kvalita vody je kontrolována počítačem. Každý den je voda prána a ředěna dle stanovených norem (odpouštěno 40 litrů na jednoho návštěvníka). Voda v dětském brouzdališti je ošetřena každodenním praním filtrů a následné vypuštění a napuštění čistou vodou. Dále je prováděna pravidelná kontrola kvality vody a odběry vzorků vody laboratoří PEAL.

Plavání miminek
Plavání miminek probíhá v relaxačním bazénku Whirpool se slanou vodou a teplotou 36°C, která je postupně snižována. Technologie úpravy vody v jednotlivých bazénech je koncipována dle nejmodernějších požadavků a norem hygieny.
Personál
Všechny kurzy plavání, které nabízíme jsou vedeny speciálně proškolenými instruktory.
Další služby
Natáčení plavecký kurzů
Dvakrát do roka probíhá v našich kurzech natáčení děti pod vodou. Natáčení provádí zkušených pan kameraman Milan Gažo z Ostravy - spolupracujeme s ním od začátku a myslíme si, že my i maminky jsou s jeho přístupem k dětem a výsledky natáčení spokojené.

Rodinná dovolená s Delfínkem
Pension Horské Zátiší, Horní Mísečky - Krkonoše
K dispozici jsou dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové a pětilůžkové pokoje. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, pouze jeden třílůžkový a jeden pětilůžkový pokoj mají společné sociální zařízení na chodbě, které je velmi pěkně zrekonstruované. Pension je vhodný pro pobyt rodin i s nejmenšími dětmi. Pro děti je dostatek postýlek, židliček v jídelně, nočníků, vaniček. K dispozici budeme mít tělocvičnu, stolní tenis, dětský koutek, velký whirpool (5x3m) s možností plavání v protiproudu a s vířivkami, saunu, společenskou místnost s krbem, TV/Sat, připojení na internet prostřednictvím Wi-Fi, stolní fotbal a bar, možnost masáží. V letních měsících možnost posezení u grilu, venkovní bazén, dětské houpačky, pískoviště. K pensionu patří rozsáhlý pozemek včetně chovu ovcí, je možnost domácích jogurtů.

Stravování probíhá v nekuřácké jídelně. V ceně je snídaně- formou bufet-švédský stůl, oběd jednotné menu 2-3 chody, večeře jednotné menu 3 chody – 3x do týdne výběr ze dvou druhů jídel, voda a šťáva ke každému jídlu, možnost různých diet (bezlepková, vegetariánská apod. - nutné nahlásit předem). V jídelně je po celý pobyt umístěna mikrovlnná trouba, ve které lze ohřívat zejména stravu pro nejmladší účastníky. Pobyt bude začínat večeří a končit obědem. Potraviny jsou dodávány z biofarmy, domácí strava.
Ostatní informace
Kursovné na plavání miminek v relaxačním bazénku musí být uhrazeno v plné výši před první lekcí, záloha 500,- Kč na nový kurs je vždy nevratná.

V případě, že jste nemocní, je potřeba se omluvit nejpozději do 19 hodin dne přede dnem lekce. Za omluvenou lekci dostanete náhradní a přijdete si jí odplavat v probíhajícím kursu.

V případě dlouhodobé nemoci je možné na základě lékařské zprávy převést polovinu z neodchozeného kursovného do dalšího kursu. Peněžní prostředky se nevrací. Zbývající neodchozené kursovné představuje smluvní pokutu, kterou je organizátor oprávněn účtovat.

V případě zrušení kursu organizátorem, má účastník kursu nárok na poskytnutí náhradní lekce.

Pořizování audiovizuálního záznamu a fotografování je povoleno pouze pro soukromé účely.

Zaplacením zálohy, případně celého kursovného, účastník kursu souhlasí s těmito podmínkami.