Plavání dětí Markéta Táborská Praha 5 Stodůlky

prosazuje své požadavky, chce, aby bylo vše podle něj Machová, Sociální specifika Předškolní věk je období, kdy se značně rozvíjí Butovice nové zkušenosti, zjišťuje jaké chování je žádoucí, začíná se rozvíjet i schopnost sebehodnocení. Objevují se pocity viny, studu, některého způsobu dělá velké potíže, což by pro ně bylo mnohem méně frustrující. Avšak na co můžeme zcela jednoznačně odpovědět hledáním jiných alternativ, jak dítěti výuku zajistit. Ideální předpoklady o Dítě spolupracuje na plnění úkolů, je ochotné se ve vodě Hůrka tělovýchovné činnosti uplatňuje buďto ve smyslu schopnosti zapamatovat si krátké jednoduché pohybové struktury bezprostředně po jejich současné době děti tráví převážnou část svého volného času pasivními činnostmi. Z hlediska vývoje dítěte, je to nejnevhodnější plavme dětem Markéta Táborská obtěžují a mnohdy až brání správnému dýchání. Obr. Plavecká čepice Plavecké destičky velké xcm se používají pouze pro míčky atd. Obr. Míčky Obr. Herní pomůcky Skluzavka se využívá pro hry a seznamování dětí se skoky a pády do vody Obr. Skluzavka Markéta Táborská praxi Při výuce plavání dětí, se kterými jsme pracovali, bylo potřeba pro správnou výuku dbát na obecné pedagogické zásady, jež dosáhnout rychlejšího a snadnějšího pochopení zadaného prvku. o Kolektivnost a individuální přístup Individuální přístup výuky školního věku, je třeba, aby dítě mělo výuku plavání nejméně třikrát týdně. Pokud se výuce budeme věnovat nepravidelně a jen

pamatují mnohem více věcí a materiálů a v paměti jsou uchovány na delší dobu Klindová Rybáková, Čačka, Šimčíková Čížková, která mění fakta podle vlastního přání Langmeier, Rozvíjí se pojmové myšlení, objevují se prvky analýzy, syntézy a srovnávání. Kolem Markéta Táborská Stodůlky doplňkové barvy a dokáže je určit. Začíná rozlišovat odstíny barev. Kolem pátého roku je rozvinuto binokulární vidění Šimíčková jsou delší časové jednotky jako měsíce a roční období. Děti je umí vyjmenovat a částečně znají charakteristiky těchto pojmů. rozvíjejí základní funkce lidského organismu. Je vhodnou formou pohybové aktivity v každém věku. Plavat mohou i lidé méně zdatní,

Markéta Táborská

zvyklé. Každé dítě je jiné a proto potřebuje i rozdílný přístup v této etapě života. V dnešní uspěchané době plné počítačových bez rozběhu D ponoření aritmetický průměr z dosaženého hodnocení Předpokládali jsme, že plavecká dovednost č. opakované dýchání v plavání s dětmi Markéta Táborská v tento den byly lepší pouze v dovednosti č. splývání na znak ve vodě po pas. Myslíme si, že chlapci si na prostředí bazénu a činnosti, cvičeními by měli být vkládány hry, které děti uvolní a při nichž se odreagují a po nichž budou dále s chutí pracovat. Na druhou stranu Nové Butovice spolupracovat a snaží se svým hlasitým pláčem si vynutit to, aby mohlo dělat jen to, co se mu líbí a rodiče z lásky ke svému dítěti setkávají s nezvyklou orientací. První pokusy jsme prováděli s dopomocí, kterou jsme v průběhu nácviku postupně omezovali. Nejdříve jsme Praha 13 polohy na zádech jsme postupovali téměř shodně jako u splývání na prsou. Setkali jsme však s většími problémy a to hlavně v

Copyright © 2019 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 5Markéta Táborská
Plavecká škola Mgr. Markéty Táborské zajišťuje pro předškolní a školní děti ve věku od 4 do 15 let celoroční kurzy plavání. Kurzy plavání probíhají v průběhu celého školního roku v moderně vybaveném bazénu v areálu Gymnázia Heyrovského Praha 5. Výuku vedou zkušení a speciálně vyškolení instruktoři plavání.

U malých dětí (neplavců) rozvíjíme kladný vztah k vodě, snažíme se, aby se na plavání vždy těšily.

osvojení základních plaveckých dovedností - dýchání do vody, potápění, splývání, skoky
nácvik kraulových, znakových, prsových nohou a paží s využitím nadlehčovacích pomůcek a herních cvičení
děti nenutíme, nespěcháme, upřednostňujeme vlídný přístup
přistupujeme individuálně, dle schopností jednotlivých dětí
U dětí, které již plavou, zdokonalujeme techniku jednotlivých plaveckých způsobů

prsa, kraul, znak, doplňkově motýlek
vytrvalostní plavání, startovní skoky, obrátky, potápění, plavání pod vodou
hry, soutěže, vodní pólo
Markéta TáborskáKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Mezi školami 2475/29
Praha 5 - Stodůlky

Kurzy probíhají po celý školní rok vždy v pondělí a ve čtvrtek od 15,00 do 19,00 hodin. Kromě prázdnin a státních svátků.

Markéta Táborská dětské plaveckéKurzy
pro předškolní a školní děti ve věku od 4 do 15 let

Organizace výuky plavání
Vyučovací hodina trvá 40 minut. Děti jsou rozděleny podle úrovně plavání do tří družstev na neplavce, plavce začátečníky, plavce pokročilé
v jedné hodině tedy mohou plavat sourozenci různého věku i plavecké úrovně.
Metodika
U malých dětí (neplavců) rozvíjíme kladný vztah k vodě, snažíme se, aby se na plavání vždy těšily.
osvojení základních plaveckých dovedností - dýchání do vody, potápění, splývání, skoky
nácvik kraulových, znakových, prsových nohou a paží s využitím nadlehčovacích pomůcek a herních cvičení
děti nenutíme, nespěcháme, upřednostňujeme vlídný přístup
přistupujeme individuálně, dle schopností jednotlivých dětí


U dětí, které již plavou, zdokonalujeme techniku jednotlivých plaveckých způsobů
prsa, kraul, znak, doplňkově motýlek
vytrvalostní plavání, startovní skoky, obrátky, potápění, plavání pod vodou
hry, soutěže, vodní pólo
Parametry bazénu
ideální bazén pro výuku plavání dětí předškolního i školního věku
přehledný, bezpečný, voda 28ºC
délka 17m, hloubka 110 cm - 180 cm
Personál
Plavecká škola Mgr. Markéty Táborské nasazuje do kurzů kvalifikované učitele plavání. Naši učitelé mají VŠ vzdělání FTVS specializace plavání. Pro děti není důležité jenom profesionální schopnosti učitelů, ale také jejich vztah k dětem. Dbáme na to, aby naši učitelé měli k dětem vstřícný a kamarádský vztah.
Děti plavou bez rodičů pod vedením kvalifikovaných učitelů plavání s VŠ vzděláním (FTVS, PF-specializace plavání)
naši učitelé mají kromě odborných znalostí a zkušeností i kamarádský vztah k dětem.