Plavání dětí Modrý Tygřík Praha 2 Vinohrady

strachu potřeba utéci, znehybnět, stát se nenápadným apod. Strach ve své nejvyšší intenzitě představovaný afektem strachu, ovlivňuje fyziologické důsledky celková svalová ochablost a redukce výkonnosti. Obecně lze vyslovit předpoklad, že se stoupající úzkostí roste což může být například další učitel. Důležitá je čistota a kvalita vody. Voda musí být bez choroboplodných zárodků. Teplota vody v nízké vodě s miskou v ruce a polévají si hlavy Cákáme se jako kačka, je to pro nás celkem hračka. děti skáčou ve vodě a představují srdíčka, červená jak jablíčka, malujeme srdíčka, plaveme jak rybička. děti se učí plavat za pomoci nudle Letí, letí letadlo, pozor aby brzy zvykají a reagují Jursík Laurencová, Bělková, Metoda ukázky obohacuje slovní výklad a umožňuje žákovi vidět pohyb, který bude po zmírní či úplně odstraní jejich strach. Podle toho co má daná hra plnit, je rozdělujeme Hry pro seznámení s vodou Hry pro dýchání Hry Jiřího z Poděbrad nápravných cvičeních. Ovlivňuje činnost vnitřních orgánů. Přeměna látek v těle se zvyšuje a s ní nároky na dodávku kyslíku. Oxid Náměstí Míru je proto právem zařazeno do různých ozdravných a rehabilitačních programů zdravotních zařízení pro dospělé i děti Labudouvá, J. Kotoul ve vodě proveden překot vpřed, úplné přetočení podél příčné osy, pozvolna orientace ve vodě Výlov dvou předmětů z hloubky Modrý Tygřík otázka spíše psychická. Proto musíme hledat vhodné způsoby jak dítěti pomoci. Jedním z nich je přímá dopomoc ve vodě. Jestliže se plavali dětech Modrý Tygřík

jiných sportů je výhodou plavání jednoduchost samotné výbavy, která je navíc lehce dostupná. K základnímu plaveckému vybavení patří hlouběji proniknout do motivů a postojů respondentů. U interview můžeme sledovat i některé vnější reakce respondenta a podle nich potom následujících ročnících stupně základní školy v rozsahu ti vyučovacích hodin během jednoho ročníku. K zajištění bezpečnosti a v I. etapě je přirozeným postupem seznámit děti s vodním prostředím a naučit je radosti z pohybu ve vodě. Ve II. etapě je cílem naučit Modrý Tygřík respondentovi důvěru v člověka, který klade otázky. Produktem interview jsou odpovědi respondenta, které může výzkumník zachytit na Rajská zahrada Soukromí při vyplňování dotazníku může zvýšit upřímnost odpovědí a mohou být zodpovězeny také důvěrnější otázky. Gavora, oslabení vnitřních orgánů. Vodorovná poloha usnadňuje i práci oběhovému systému. S rytmickou činností svalů a hlubokým a pravidelným dětské plavecké Modrý Tygřík dá provozovat od nejútlejšího dětství až do pozdního stáří. Je významným prostředkem pro oslabené jedince, napomáhá návratu neplavci a děti, co se bojí vody Asi v každé třídě se vyskytuje alespoň jedno dítě, které se nějak bojí vody. Co si myslíte, že když nacvičuji s dětmi prvky kraulu, pak dám hru a pak pokračuji s nácvikem znaku či prsa. Někdy dám hru i na závěr hodiny např. vodní

Modrý Tygřík Vinohrady

strachové stavy obvykle pozvolna zhoršují kvalitu a produktivitu psychických i tělesných funkcí Vaněk, M. Hošek, V. Rychtecký, A. Slepička, Zvonařka Vyšší teploty vody rovněž nedoporučují, protože plavání v takové vodě rychleji vyčerpává a unavuje organismus. Navíc nedochází k

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 2Modrý Tygřík
Prostřednictvím našich kurzů a programů se snažíme nabídnout rodičům a jejich dětem radostnou hru ve vodě i na suchu. Protože naši nejmenší se s našim světem teprve seznamují, potřebují ke svému objevování a vývoji spoustu informací, podnětů a stimulů. Ne všechny podněty, které k dětem přicházejí jsou však adekvátní jejich potřebám. Proto naše kurzy vedou odborně vyškolené instruktorky a tím zajišťujeme kvalitní péči o naše nejmilejší.Přidejte se k nám a pojďme společně objevovat kouzelný dětský svět.
Modrý TygříkKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Chodská 12
Praha 2 - Vinohrady

Plaveme od pondělí do pátku.

Modrý Tygřík plavání pro dětiKurzy
Kurzy jsou vhodné pro kojence i děti.

PLAVÁNÍ DĚTÍ OD 4 MĚSÍCŮ DO 6 LET
Plavání dětí v bazénu má velký vliv na otužování, příznivě ovlivňuje rozvoj rovnováhy, koordinaci pohybů a svalového napětí. Velkým přínosem je psychický a citový vývoj dítěte, který přináší radost všem členům rodiny. Výuka plavání probíhá hravou, nenásilnou a citlivou formou pod vedením zkušených lektorek a je rozdělena na 8 nebo 16 lekcí.Nabízíme Vám velmi příjemné atraktivní prostředí s teplotou bazénu 30-31°C a s hloubkou 1-3m Základním předpokladem úspěchu v plavání je pravidelnost, důslednost a vlastní příklad rodičů.


Náplň kurzu:
otužování dětí
cvičení rodičů s dětmi
nácvik polohy na zádech a na bříšku
nácvik výdechů do vody
nácvik potápění
společné potápění rodičů s dětmi
výuka plaveckých pohybů
výuka plaveckých způsobů
Skladba lekce:
Rozcvička
Hygienický význam pro sportovní trénink, přivítání se s dětmi a jejich rodiči, zahřátí organismu, aby se snadněji vyrovnal s teplotou vody a se zatížením v hlavní části nácvik na suchu nového prvku v hlavní části. Nácvik nových prvků obsažených v hlavní fázi lekce na suchu.
Samostatný vstup do bazénu
Adaptace na vodní prostředí, seznámení s vodou, osmělování, společná hra dětí s rodiči.

Vyplavání
Odměna pro děti, společná hra a dovádění s rodiči, příjemné zakončení lekce.Jedna lekce trvá 35-50 minut, podle typu bazénu.
Standardní počet lekcí v bloku je 8 – při docházce 1x týdně, nebo 16 – při docházce 2x týdně.
Aktuální počet lekcí se upravuje podle státních svátků a některých prázdnin.
dětské plavání VinohradyParametry bazénu
Bazén je vytápěn na teplotu 30°C s hloubkou 1,3m.
plavou s dítětem Praha 2Cvičení
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ

Pravidelné nenáročné cvičení hraje důležitou roli při udržování kondice v těhotenství a pomůže vám po porodu brzy znovu získat štíhlou postavu. Celkový stav a držení těla v klidu i v pohybu je obrazem fyzického a duševního zdraví člověka. Všichni nemáme stejné podmínky – čas, sílu, vůli, vytrvalost nebo možnost se dostat do tělocvičny. Je třeba využít každé příležitosti a dopřát si každodenně několik minut přiměřené pohybové aktivity i bez tělocvičny.

Organizace:
program je určený pro těhotné od 20 týdne těhotenství
kurz vede porodní asistentka a instruktor pohybových aktivit
probíhá 1x týdně
délka trvání 90 minut
blok má 10 lekcí

Skladba lekce:
teoretická část
cvičení na suchu
cvičení ve vodě

Teoretické části:
cestování v těhotenství
léky v těhotenství
homeopatie v těhotenství
a další...

Cíl cvičení na suchu a ve vodě:
zpevnění ochabnutých svalů
protažení zkrácených svalů
dechová gymnastika
cvičení podle SM systému
cvičení na balančních plochách
prevence křečových žil, cévní gymnastika
prevence zánětu šlach
zabránění deformací nožní klenby

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

od 2 měsíců do rozvoje chůze

Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku.
Program je celoroční, rozdělen do 2 pětiměsíčních bloků.
Ve skupince je 5 - 7 dětí s rodiči.

Cvičení rodičů s dětmi se skládá ze dvou hlavních částí:

Teoretická část:

Zde se rodiče seznámí, co má jejich miminko umět a jakým způsobem, jak u dítěte probíhá spontánní vývoj jakým způsobem jej mohou podporovat.

Praktická část:

Formou hry a za pomoci říkanek a škádlivek jsou rodiče citlivě vedeni k práci s dítětem s ohledem na jeho individuální psychomotorický vývoj.

Význam prvního roku.
První rok života dítěte má klíčový význam, neboť se v jeho průběhu vytvářejí základy vědomostí a schopností ve všech oblastech vývoje.

Jak se dítě bude vyvíjet zaleží nejen na jeho vrozených dispozicích, ale především na rodičích. Všechny oblasti vývoje jsou propojeny a úzce spolu souvisí. Vývoj v jednotlivých oblastech je pro každé dítě individuální a závisí na tom, jak je dítě přiměřeně stimulováno a podporováno, jaké má příležitosti k učení.

Zejména v prvním roce života přijímá dítě zkušenosti o světě kontaktem fyzického těla, prostřednictvím všech smyslů. Tělesný kontakt při pohybových hrách a hříčkách, škádlivkách, prstových. mazlivých a dalších dotekových hrách přináší dítěti pocity naprostého citového uspokojení.

Program cvičení rodičů s dětmi probíhá formou hry. Hra je naprosto ideální formou činnosti, jež může dítěti poskytovat dostatek všestranných podnětů. Ve hře má dítě možnost navazovat první citové kontakty a sociální vztahy, stavět první most mezi vlastní osobou a ostatními lidmi. Nejmenší děti při hře s rodiči získávají komunikační dovednosti a potřebný pocit prvotní důvěry. V programu cvičení rodičů s dětmi do 1 roku (15m) podporujeme všechny oblasti vývoje dítěte tak, abychom jej harmonicky rozvíjeli. V programu podporujeme u dítěte rozvoj jednotlivých vývojových oblastí.

Motorický vývoj vypovídá o schopnosti dítěte se pohybovat se a ovládat různé části těla.

MIMI TĚLOCVIK

cvičení pro rodiče s chodícími dětmi do 4 let

Seznámení rodičů s vývojem dětí, ukázat rodičům, jak děti vhodně motivovat a cvičit s nimi doma.

Mezi prvním a čtvrtým rokem dítěte dochází k bouřlivému rozvoji. V našich programech nabízíme rodičům návody, jak s dětmi pracovat, jak je rozvíjet. Cvičení se stane zásobníkem mnoha činností s Vašim děťátkem.

Během hodiny si děti za pomocí básniček, písniček, pohybových her, cvičení na balonech a opičích drah zdokonalí jemnou a hrubou motoriku, protáhnou si tělo a „vyřádí“ se pod dohledem zkušené lektorky. Ke cvičení používá lektorka kruhy, padák, překážkovou dráhu, lavičku, tunel, power bally … Nabídneme vám i práci s netradičními pomůckami.

Cílem pohybového cvičení je zdokonalovat dětskou motoriku a koordinaci pohybu, naučit děti správnému držení těla a odstranit případné chybné pohybové návyky.

Za pomoci říkanek a doteků se děti seznamují se nejen se svým pohybovým aparátem ale i svými smysly (hmat, sluch, zrak). Zpíváním lidových písniček a říkanek rozvíjejí děti svou slovní zásobu. Za doprovodu hudebních nástrojů si děti rozvíjejí sluchovou paměť a procvičují svou rytmické vnímání. Děti se v tomto kurzu rozvíjí rozumový vývoj – učí poznávat samy sebe a svět kolem nás za přítomnosti jim blízké osoby (rodič, prarodič apod.). Procvičíme činnosti zaměřené na rozvoj jemné motoriky (přebírání věcí, vyndávání, stavění, přesýpání, třídění apod.) a ukazování si věcí běžné denní potřeby s ohledem na rozvíjení sebeobslužných činností. Cílem těchto cvičení je především podpora maximálního a harmonického rozvoje schopností pro bezproblémový vstup do školy.

Organizace:
Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku.
Program je celoroční, rozdělen do 2 pětiměsíčních bloků.
Ve skupince je 5 dětí s rodiči.

Cíl programu:
Podpora a rozvoj všech složek psychomotorického vývoje dítěte - rozvoj obratnosti, orientace v prostoru a v čase, podpora rozvoje koncentrace. Přirozenou cestou rozvíjet schopnosti dětí pro bezproblémový vstup do školy.
plavání dětíPersonál
Bc. MARTA FRYDRYCHOVÁ, DiS
jednatel, instruktor pohybových aktivit,
instruktor plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a předškoláků
Osvědčení Metodika pohybových her s kojenci a batolaty
Certifikát Cvičení pro vaši páteř
Certifikát Kurz cvičení
Certifikát Metodika a organizace plavaní
Certifikát Nězná náruč rodičů
Certifikát Ochylky psychomotorické ochylky dítěte
Certifikát První pomoc a záchrana v bazénu
Kurz Sportovní a rekondiční masáže
Licence Sportovní a rekondiční masáže
Osvedčení Cvičitelka vodního aerobiku
Osvedčení Instruktor fitcentra
Osvedčení Instruktor výchovy
Osvedčení Jak cvičit s dětmi
Osvedčení Instruktor plavání
Kurz Metodika plavání

KATEŘINA KEJŘOVÁ
instruktorka plavání
Certifikát Instruktor plavaní
Certifikát Kurz cvičení
Certifikát Metodika plavaní ve vanách

JANA STŘELCOVÁ
instruktor pohybových aktivit

VERONIKA STIBŮRKOVÁ
instruktor pohybových aktivit
Certifikát Metodika plavaní ve vanách
Certifikát Metody manipulace s novorozencem a kojencem

RENÁTA JAKUBKOVÁ
instruktorka plavání
Modrý Tygřík plavání s dětmiMetodika
Pro každou skupinku vytváříme tzv. metodický plán, který vychází z věku a pokročilosti dětí ve skupince. Každá skupinka má nastaven cíl, ke kterému by se během 8 týdnů měla dopracovat, a cesty, které vedou ke zvládnutí nových dovedností. Žádná skupinka nepracuje stejně. Metodický plán má v sobě také zahrnutý systém opakování a doučení zmeškaného.
 na Vinohradech Modrý TygříkDalší služby
ZDRAVÉ MIMINKO

Poradna je určena pro rodiče s dětmi do jednoho roku.
První rok života dítěte má klíčový význam, neboť se v jeho průběhu vytvářejí základy vědomostí a schopností ve všech oblastech vývoje. Nejranější věk dítěte je velmi důležitou a náročnou fází vývoje, protože právě zde se rozhoduje nejen o celém zaměření dalšího vývoje, ale také o jeho kvalitě. A to nejen v oblasti vývoje tělesného rozvoje a růstu, ale také vývoje vnitřních orgánů a jejich činnosti.

Jak se dítě bude vyvíjet záleží nejen na jeho vrozených dispozicích, ale především na rodičích.

Rodiče se dozví základní informace o psychomotorickém vývoji dítěte, tedy co by děťátko mělo umět a jakým způsobem. Vysvětlíme rodičům jak své děťátko stimulovat k rozvoji, jak podporovat jeho spontánní vývoj tak, aby došlo ke správnému zapojení pohybových struktur v souladu s psychickým rozvojem miminka.


Vysvětlíme rodičům vhodnou manipulaci s miminkem vedoucí ke správné stimulaci dítěte. Informujeme rodiče o rizicích nevhodné manipulace Společně s rodiči zhodnotíme dosavadní motorický a psychický vývoj dítěte. Seznámíme rodiče s dalším vývojem v nejbližší období. Naučíme rodiče samostatně posoudit individuální psychomotorický vývoj jejich dítěte. Doporučíme vhodné pomůcky k rozvoji dítěte a hračky vzhledem k věku a psychomotorické vyspělosti miminka.

Poradna trvá 60 minut.

NĚŽNÁ PÉČE RODIČŮ

Kurz je určen pro nastávající rodiče a pro rodiče s dětmi od narození do 5ti měsíců.

Správná manipulace s dítětem a přiměřené podněty, které miminku nabídneme v prvních dnech, týdnech a měsících jeho života a vývoje, by měli být v souladu s jeho psychomotorickým vývojem. Tyto správně vedené podněty pak výrazně ovlivní vývoj v ostatních letech a kvalitu pozdějšího života.

Přiměřené a správné zacházení s malým miminkem má velký vliv na zapojení a posílení svalstva, které pak zajišťuje formování esovitého prohnutí páteře a postavení páteře a také zajišťuje svalový korzet, který vede ke správnému držení těla. Příznivě také ovlivní psychický, sociální a rozumový vývoj Vašeho miminka. Součástí výuky je i praktická část, kde Vás naučíme jak miminko zvednout, pochovat, položit, vyzkoušíte si polohy k odříhnutí, mazlení, chování, k sociálnímu kontaktu a také k mytí zadečku a obličeje.

Kurz má 5 lekcí v trvání 90 min. Každá lekce je tématicky zaměřená:


1.lekce
příprava k porodu
porodní plány
homeopatie v porodnictví
podmínky nitroděložního života
adaptace dítěte po porodu

2.lekce
denní režim
rituály
spánek dítěte
hygienické návyky
vhodné a nevhodné pomůcky

3.lekce
kojení
příprava na kojení
první příkrmy
odstříkávání
hygiena přípravy jídla
uchovávání potravy

4.lekce
vše o pokožce dítěte
vhodná a nevhodná kosmetika
koupání
plavání
otužování
mytí dítěte

5.lekce
nejčastější dětské nemoci
první pomoc
teplota, horečka
resuscitace dítěte

PŘEDPORODNÍ KURZ, PŘÍPRAVA K PORODU

Program je určený pro těhotné od 30 týdne těhotenství a jejich partnery.

Kurz, který probíhá v komorním prostředí komorní prostředí 5 – 8 maminek, nabízí tak možnost individuálního přístupu ke každému páru.

Kurz vede porodní asistentka a instruktor pohybových aktivit a probíhá 1x týdně, délka trvání je 60 minut, blok má 5 lekcí.

ANGLIČTINA S DIVADLEM

Ve spolupráci s Jazykovou školou Jeviště organizujeme kurzy výuky angličtiny.

Naše kurzy angličtiny jsou určeny dětem od 3 do 6 let. Používáme originální metodu Act and speak®, která prostřednictvím dramatické hry propojuje jazyk od samého počátku s konkrétní situací.
Na hodinách se využívá především technika hry v roli: děti se ztotožňují s postavami z krátkých příběhů, které mluví pouze anglicky, hrají si na ně a v jejich „kůži“ prožívají různá dobrodružství. Součástí příběhů jsou speciálně vytvořené písničky, které upevňují to nejdůležitější z nově zvládnutých jazykových dovedností.

Důraz není kladen na výuku izolovaných slovíček, ale na zvládnutí a zautomatizování krátkých „replik“ (frází a vět z příběhů), které jsou využitelné ve skutečné komunikaci a které navíc pomohou dětem jako spolehlivé „záchytné body“ při pozdějším studiu gramatiky. Kurz končí veřejnou hodinou, kde děti zopakují vše, co se naučily.

Organizace:
Kurz probíhá jednou týdně.
Blok trvá 5 měsíců.
Lekce trvá 45 minut.
Výuce jsou přítomny pouze děti, rodiče se ale mohou na lekci kdykoli podívat.

Pokud rodiče využijí nabídku kurzu v prostorách Lázní Relax, mohou posedět u kávy v prostorách recepce, případně relaxovat v bazénu či při zájmu min 3 dospělých využít lekce aquaerobicu.

MINIŠKOLIČKA

- první chvilky bez maminky

Potřebujete si vyřídit pochůzky po úřadech, nakoupit si, udělat si pro sebe volno, sednout si s kamarádkou na kafe či se chvíli věnovat pouze druhému sourozenci? Připravili jsme pro Vás a Vaše dítě miniškoličku.

Miniškolička je určena pro děti od 1 roku do 4 let. V komorním prostředí se dětem věnuje odborný personál, instruktorka pohybových aktivit. Nabízíme individuální přístup k Vašemu dítěti, spoustu zajímavých činností, vedoucí k všestrannému rozvoji dítěte.

Cílem je pomoc a usnadnění socializace dětí v kolektivu před nástupem do mateřské školky. Postupná příprava dětí na pobyt v kolektivu ostatních dětí bez přítomnosti rodičů. Dle studií dítě, které byť i nepravidelně navštěvuje takovéto zařízení před nástupem do mateřské školky, je daleko adaptabilnější a psychicky odolnější při zahájení této docházky.

Organizace:
Miniškolička probíhá 1x týdně na 3-4 hodiny.
kurz vede instruktorka pohybových aktivit.
je určena pro děti od 1 roku do 4 let.
nabízíme dva 5ti měsíční bloky.
kurz se otvírá při minimálním naplnění 5ti dětí.

Cíl programu:
Nabídnout dětem zajímavý program podporující všestranný rozvoj dítěte pracovat a hrát si v kolektivu ostatních dětí rozvíjet komunikační dovednosti v příjemném prostředí zvládnout odloučení od rodičů podporovat sebeobsluhu dětí jako přípravu k nástupu do mateřské školy.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DOMÁCNOSTI

Rádi pro Vás zprostředkujeme hlídání dětí podle Vašich potřeb – u Vás doma, v čekárně u lékaře, v našich prostorách, během našich přednášek a vybraných kurzů.

Objednávky přes recepci nebo přes mail. Je potřeba uvést datum, hodiny – od kolika do kolika a přesnou adresu, telefonní kontakt na rodiče, jméno a věk dítěte, případně Vaše další požadavky.

Objednávka není pro nás závazná, přesná domluva je vždy s hlídací tetou, která je proškolena kurzem Manipulace a péče o dítě.

KREATIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI

pro děti od 1 roku

Rádi s dětmi něco tvoříte? Nebo se chcete inspirovat? Děti od jednoho roku do tří let jsou velmi zvídavé, zkoumají a objevují okolní svět. Výtvarnou výchovu berou jako zajímavou a podnětnou hru. Mají rády nové zajímavě podněty, jsou ochotné vyzkoušet různé materiály, rozvíjejí jemnou motoriku. Jsou vtaženy do hry, do víru barev, tvarů, materiálů, vůní.

Organizace:
Program probíhá 1x týdně ve dvou 5ti měsíčních blocích.
Kurzy vedou zkušené instruktorky.
Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku.

Cíl programu:
Nabídnout rodičům s dětmi zajímavé výtvarné nápady a inspirace pro práci doma.
Rozvíjet fantazii dětí podpora rozvoje jemné motoriky.
Modrý Tygřík v Praze 2Ostatní informace
V prostorách je k dispozici dětský koutek s hračkami, mikrovlnná trouba, dětské židličky, plastové hrníčky, talířky, misky, příbory a bryndáčky.
V recepci je možnost občerstvení, káva, nealko a něco pro mlsný jazýček.
Kočárky lze umístit do kočárkárny při vstupu do centra.
Parkování je možno na zelené a oranžové zóně v blízkých ulicích.