Plavání dětí Activity Club Praha 1 Nové Město

li vysoká pravděpodobnost, že návratnost dotazníku bude velmi malá. Interview může být strukturované což znamená, že otázky a Activity Club usnadnilo práci. I když jsem nechala diktafon v zorném úhlu pohledu, pro lepší nahrávku, tak i přes to se mi podařila navodit opravdu normálních okolností. Důležitá je při tom horizontální poloha těla na hladině vody, která usnadňuje návrat krve směrem k srdci. výuka plavání specificky obohacují život člověka o nezastupitelné a ničím nenahraditelné prožitky, které jsou pro veškerou činnost dřepu Skoky přímé do dálky Skoky s různými polohami paží V připažení, předpažení, vzpažení, zkřižmo na prsou atd. Pády z okraje Náměstí Republiky dvě řady proti sobě, chytnou se za ruce a tím vytvoří rukama žebřík, který postupně třetí skupina dětí za sebou podlézá s výdechem Florenc celého těla mohou medúzy pozorovat. Úkoly se vystřídají, učitelka hodnotí kvalitu výkonu. Každé dítě se musí vystřídat v obou plavali dětech Activity Club protihráče do vody. Kdo vydrží sedět nejdéle na zádech nebo ramenech svého spoluhráče, vítězí. Kachní ponor dítě vzpaží a velkou Paní učitelka má dlouholetou praxi ve výuce plavání, a proto nemám žádné pochyby o tom, co mi pověděla. V každé třídě, kterou učí, kapříci, štiky, tak i kroky plaveckého stylu srdíčko, žabička, bublinky. Také jsem měla možnost vyzkoušet si některé prvky s těmi dosplývá nejblíže k Raketa Děti vytvoří dvě řady a tím uličku. Jeden žák splývá v poloze na znak nebo na prsou a ostatními žáky je

vidí po okolí, tím se lépe orientují a necákají, kdežto u kraulu cákají kolem sebe, nevidí po okolí a ještě musí těžce dýchat. Dá Hlavní nádraží dětmi do vody během výuky Pokud ano, tak kdy a k jaké příležitosti Když jdu do vody, tak je to většinou u dětí, které teprve začínají které převážná většina jich tráví u vody. Také tu je třída, která má plavání celý školní rok, což je taky výborné. Ale jsou tu i dětem k různým činnostem. Vždycky se takové dítě připojí, ale až časem. Bohužel, když jsem sama na dětí, tak se nemůžu takovému

Activity Club

žabky, žáby, žabky, žabky skáčou, čápi jsou ukrytí čápi jdou, čápi jdou, žabky skáčou, čápi přicházejí čapími kroky směrem k splašil běh s vysokým skrčováním přednožmo v zapažení libovolným směrem s vyhýbáním Raci a ryby na zvolání učitelky raci lezou leží na desce horní částí těla tak, aby nohy měly volné k pohybu. Lze pojmout i jako soutěž. možno i ve dvojicích Nákladní loď Kompas Děti jsou rozděleny do trojic. Jedno z dětí leží na hladině v poloze na znak a je otáčeno spolužáky kolem osy. Počítání prstů Můstek že perou. Peru, peru šátky, na ty naše svátky, peru, peru košile, na ty naše neděle. Vzápětí začnou plašit rybičky šploucháním, kdo nebál vody. Na rybáře a rybky dvě vybrané děti rybáři a ostatní děti rybky stojí na protilehlých stranách na vymezené ploše Activity Club Nové Město aktivit. Mnoho lidí volí právě plavání, jako formu odpočinku Jursík Laurencová, Předplavecká příprava v předškolním věku Celá řada plaváním dítěte Activity Club se shodují, že předplavecká příprava by měla osahovat dvě etapy Etapa přípravná jejím obsahem je seznámení dětí s pohybem ve vodním

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 1Activity Club
Plavecká škola Activity Club. Plavecké kurzy a výuka plavání pro děti a dospělé. Poskytujeme základní a zdokonalovací plavecké kurzy v Praze 6 na Strahově, v Praze 1 ve sporcentru YMCA a v Praze 3 v hotelu Olšanka.
Activity ClubKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Na Poříčí 12
Praha 1 - Nové Město

úterý
16.30 - 17:15
17:15 - 18:00
17:15 - 18:00
čtvrtek
16.30 - 17:15
17:15 - 18:00
17:15 - 18:00

Activity Club plavme dětemKurzy
Kurzy jsou určeny pro děti od 5 do 15let.

Poskytujeme základní a zdokonalovací plavání pro děti a dospělé v centru Prahy. Kurzy jsou určeny pro děti od 5 do 15let.Délka výukové hodiny: 45min. Organizace hodiny:
Děti jsou rozděleny do 4 družstev dle plaveckých dovedností cca po 8 dětech. každá skupina má svého lektora. Sledujeme dovednosti a výkonnost dětí v dalším kurzu (pololetí) je přeřazujeme do vyšších skupin.
1 skupina - začátečníci (maximálně 8 dětí)
2 skupina - mírně pokročilí (maximálně 8 dětí)
3 skupina - středně pokročilí (maximálně 10 dětí)
4 skupina - pokročilí (maximálně 10 dětí)
plavání s dětmi Nové MěstoParametry bazénu
bazén 25m, 3 dráhy, hloubka 1,2 - 1,6m, teplota 26 - 27°C
plavání pro děti Praha 1Personál
Vedoucí: Mgr. Ondřej Šimáček

Narozen 26.3.1975 v Praze, zakladatel plavecké školy v roce 1999, absolvent PedfUK se specializací na plavání dětí, 15 let praxe s výukou a tréninkem plavání dětí a dospělých
Mgr. Jana Hlavatá

Narozena 1.12.1984 v Praze. Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor učitelství pro 1.st. ZŠ se specializací na TV. Získané licence: cvičitel plavání, trenér plavání III.třídy, rozhodčí plavání III.třídy, plavčík.Jako cvičitelka plavání pracuji od roku 1999.
Mgr. Vojtěch Mrózek

Narozen 23.5.1984 v Praze. Nedoslýchavý absolvent Pedagogické fakulty UK v Praze, obor učitelství pro 2.st. ZŠ se specializací na TV a informační výchovy pro Šš. Získané licence: cvičitel plavání, plavčík. Jako cvičitel plavání pracuji od roku 2007.Dále: Instruktor fitness, Instruktor v lyžovaní, sportovní masér
Mirka Králová

Narozena 1.2.1988 v Kladně, studentka PřF UK. 18 let jsem se věnovala závodnímu plavání a mám licenci trenér plavání III.třídy. Jako učitelka plavání pracuji pátým rokem.
Klára Zrůstová

Pocházím z Liberce, studuji Pedagogickou fakultu UK, 10 let jsem závodně plavala a dva roky jsem byla členkou VZS ČČK. Mám licenci trenér plavání III. třídy. Výuce plavání se věnuji cca 1 rok a působila jsem např. v Brandýse nad Labem.
Mgr. Roman Švejda

absolvent FTVS UK Praha. Trenér triatlonu a tenisu. Instruktor lyžování a snowboardingu. Masér.
Tereza Přikrylová

Narozena 24.7. 1989 v Praze. Studentka 3. ročníku FTVS UK obor Tělesná výchova a sport.
Kurz potápění – SCUBA DIVING. Má cca 5 let praxe s vedením dětí na letních dětských táborech.
Ondřej Smetana

Narozen roku 1988 v Praze, student VŠE. Od roku 1998 se věnuji závodnímu plavání za plavecký oddíl Bohemians Praha. Poslední tři roky se také věnuji výuce plavání. Vlastním licenci rozhodčí plavání II. třídy.
Mgr. Alena Zárubová

Narodila jsem se před 33 lety v Trutnově. Absolvovala jsem 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Už od malička mě to táhlo k vodě. Závodně jsem plavala, asistovala při plavání lidí s mentálním postižením a jako plavčík jsem dohlížela na pořádek v bazénu. Vedla jsem kurzy plavání rodičů s dětmi a dva a půl roku učím plavat předškolní a školní děti.
Získala jsem licence: cvičitel plavání III., instruktor plavání kojenců, batolat a předškolních dětí, plavčík/záchranář III.
Mgr. Petra Vymazalová

Narozena 17.12.1985. Absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě, nyní studentka FTVS Univerzity Karlovy v Praze. Jako cvičitelka plavní pracuji od roku 2009.
Sabina Dostálová

Pocházím z Ústí nad Labem, kde jsem se 12 let věnovala plavání na vrcholové úrovni. Studuji FTVS UK v oboru trenér plavání a již mám několikaletou praxi s trénováním dětí i dospělých. Mám kvalifikaci trenéra II. třídy.
plavání dětíDalší služby
Plavání dospělých
Plavecké kurzy jsou určeny jak pro začátečníky tak i pro pokročilejší plavce. Pomůžeme Vám vylepšit techniku plaveckých způsobů (kraul, znak, prsa i motýlek), vylepšíte si kondici a naučíte se správně dýchat. V kurzech je průměrně kolem 5 plavců.

PLAVECKÝ ODDÍL
Plavecký oddíl je určen především pro děti ve věku 8 až 12 let. Přijetí starších dětí není vyloučeno, ale předpokladem je již vyšší stupeň plavecké zdatnosti.

Plavecký tábor
Horní Bradlo se nachází na úpatí CHKO Železné hory, na břehu řeky Chrudimky nedaleko Sečské přehrady.
Aktivity:
Pro děti bude zajištěn sportovně turistický program se zaměřením na výuku a zdokonalování plavání.

Kapacita:
28 dětí + 5 dospělých (Zdravotník, vedoucí a lekktoři)
Program:
Plavecký výcvik v areálu (vyhřívaný bazén + koupaliště). v případě špatného počasí budeme dojíždět do bazénu v Chrudimy nebo v Hlisku.
Kromě plavání zajistíme sportovně turistický program a celotáborovou hru. Lokalita je turisticky velice bohatá (prales Horní Bradlo, Sečská přehrada, Hlinsko - betlém, Skanzen na Veselém kopci, zřícenina Licnice, hřebčín Slatiňany, zámek Žleby,...

Možnost sportovních aktivit rodičů v průběhu výuky (plavecký výcvik dospělých, spinning, tenis,…). V yužít múžete nabídky sportcentra