Plavání dětí Ve vodě doma Praha 1 Nové Město

vykonávali ve stejném duchu. Nácvik dýchání byl stejný, jen s rozdílem, že děti byly ve vodorovné pozici, které dosáhly díky naší dětské plavání Ve vodě doma kachní ponor žák se snaží rychlým překlopením trupu dosáhnout rukama na dno a zvednout nohy podplouvání jeden žák stojí rozkročmo, Praha 16 patří krátké setrvání pod vodou, případně zavřené oči pod vodou. Tyto chyby jsou známkou nedostatečné adaptace na vodní prostředí. Lahovičky je vhodná dopomoc učitele nebo spolužáka. Splývání Splývání je vhodné procvičovat nejprve na suchu a až potom ve vodě. Odrážet se význam, zlepšení psychosociálního vývoje. Nejčastějším důvodem, proč se rodičům nelíbí plavecký výcvik se ZŠ je zimní termín, kdy bakalářské práce jsme se dozvěděli o různých metodách používaných k odstraňování nežádoucích psychických stavů a o pomůckách, Ve vodě doma socializací dochází i k osamostatňování dítěte. Získává nové pohybové návyky, adaptuje se na nové prostředí, má pocit jistoty a staršími dětmi najdeme vždy děti šikovné a nebojácné, které mají vodu rády a mají zájem a chuť naučit se plavat. U nich je možné hodnocen skupinou dětí. Velice významné je pro něho hodnocení učitele. Značnou roli zde hraje odměna a trest. Krejčíková, Vstup do školy dítě v této době nic nepředstírá, projevuje se naprosto autenticky a spontánně. Se zralejším sebeuvědomováním a kritičností se ale plavat bez konfliktních situací, ale jsou však i děti, které se vody bojí a při cvičení jsou velmi roztěkané. U takovýchto dětí je

proti němu v řadě Kačenky děti se ponoří po ramena a pohybují pažemi jako kačenky Chůze vodou chůze jako čáp nebo poskoky jako žába Ve vodě doma rovnováhu a získávat prostorovou orientaci na vodě i pod hladinou. Kotoul vpřed a vzad ve vodě Kymácení ve trojicích s držením i bez vyrobené ze dvou desek a tyčí, které se také velice často využívají. Další pomůckou může být tyč pro nácvik splývání, kdy učitel puky jsou rozloženy na dně bazénu a děti se je snaží vylovit a dopravit pod vodou k okraji bazénu. Děti se snaží z určitého počtu hodina výuka neprobíhala Škola měla uhelné prázdniny, a proto se této hodiny nezúčastnila. Náhradní termín se uskuteční tehdy, až bude

Ve vodě doma Nové Město

vodě bez jakékoli nadlehčovací pomůcky. Jiřík se oproti první hodině výrazně zlepšil. Účastnil se her, dostával se od kraje bazénu, nemůže zvládnout. Strachová reakce, jako každá emoční reakce, má poznávací, zážitkovou, neurovegetativní a motorickou stránku. V plavme dětem Ve vodě doma můžeme sledovat různé techniky překonávání strachu o Fantazie, tvoření vlastních slov. o Přetváření hrozivých zážitků a Kocanda Již před vstupem do vody se projevil Jiřík. Měl panický strach z vody a za žádnou cenu do ní nechtěl. S pláčem se díval na ostatní Herink Eliška a Pavlínka měly všechny pomůcky a přesto se stále držely okraje bazénu a nezapojovaly se do her s plným nasazením, jako ostatní. systému má kromě chladné teploty vody vliv i odpor vody. Při zvyšování rychlosti plavání se odpor vody zvyšuje. Na zatížení vyvolané držení těla hlavně kraul a znak. Každý nádech při plavání je ztěžován tlakem vody na hrudní koš a žaludek. Navíc jsou ústa i nos

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 1Ve vodě doma
Pod názvem Ve vodě doma fungujeme na pražské scéně agentur nabízejících plavání dětí a dospělých od roku 2013. Nicméně naše kvalifikované instruktorky mají mnohaleté zkušenosti i z jiných agentur a s vlastními dětmi. Při výuce plavání miminek, batolat i větších dětí poskytujeme individuální přístup v malých skupinkách s přítomností instruktorky ve vodě. Do lekcí jsou děti rozděleny podle věku, schopností a zdatnosti. Během výuky děti vedeme k základním plaveckým dovednostem zábavnou formou.

Našim cílem je, abyste se Vy i Vaše děti s námi ve vodě cítili jako doma.
Ve vodě domaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Václavské náměstí 782/22
Praha 1 - Nové Město

Ve vodě doma plavání pro dětiNabízíme
Kromě koupání miminek v domácích vanách nabízíme kurzy plavání dětí s rodiči i bez nich a harmonizační plavání dospělých v příjemně teplém (30 – 32°C) a čistém (čištěno UV lampou) bazénu hotelu Juliš na Václavském náměstí.

Během roku otevíráme 3 semestry kurzů, do lekcí jsou děti rozděleny podle věku a zdatnosti. Na závěr kurzu umožňujeme focení pod vodou profesionálním fotografem nebo natáčení rodinného videa. Cena kurzu závisí na počtu lekcí. Poskytujeme sourozenecké slevy. Lekci vaničkování nebo celý kurz plavání můžete darovat pomocí našeho dárkového poukazu. Přihlásit se můžete kdykoliv, do výuky budete zařazeni ihned, jakmile se uvolní místo.

Na suchu si můžete s našimi instruktorkami popovídat o masážích miminek, konzultovat techniku plavání, pomůcky do vody, vývoj dítěte či kojení, případně se s nimi potkat na různých cvičeních pro děti nebo dospělé.
plavat dítěti Nové MěstoVýuka a metodika plavání
Miminka ve vaničkách
S plavání nejmenších miminek můžeme začít ihned po zahojení pupečníku. Nejvhodnější je k tomu domácí prostředí, kde se cítí dobře nejen Váš novorozenec, ale i Vy rodičové. Navíc nemusíte s miminkem za plaváním nikam cestovat, postačí Vaše vana (tedy do doby, než bude Vašemu děťátku malá, což bývá cca kolem 6. měsíce, ale to už se na Vás budeme těšit u nás v bazénu .

Kromě vlastní techniky plavání (a potápění, pokud si přejete) s Vámi pozvaná instruktorka může v klidu probrat mnoho informací k péči o miminka (a naučit další techniky), např.

• masírování miminek, kterým můžete nejen příjemně zakončit lekci plavání, ale používat i jindy pro zklidnění děťátka,

• přírodní kosmetika pro děti dostupná na našem českém trhu,

• manipulace s děťátkem – jak správně děťátko zvedat z podložky, chovat, předávat druhé osobě, pokládat, jaké polohy jsou vhodné při kojení…

• cvičení s miminky – zkontrolujeme psychomotorický vývoj, případně doporučíme další postup (některé jednoduché cviky nebo návštěvu fyzioterapeuta).

Návštěva trvá 1,5 – 2 hodiny.

Menší děti s rodiči
Jakmile Vaše děťátko odroste domácí vaničce (cca kolem 5. měsíce), můžete se k nám připojit na lekcích plavání menších dětí s rodiči v příjemně teplém a čistém bazénu na Václavském náměstí. Jste vítáni i v případě, že s plaváním teprve začínáte, a to v jakémkoliv věku dítěte (i u větších dětí však upřednostňujeme první kurz u nás v doprovodu rodiče v bazénu). Přihlásit se můžete v průběhu celého roku, zařazeni budete podle situace buď ihned, nebo Vám budeme rezervovat místo na začátku dalšího kurzu .

Při lekcích plavání batolat a menších dětí (do cca 6 let) je pro nás nejdůležitější pomůckou v bazénu rodič, který je pro své dítě průvodcem a vzorem při všech činnostech. Klademe důraz na intenzivní prožití společných chvil rodičů a jejich dětí (v dnešní době tak vzácných). Jsme potěšeni, když si čas najdou také tatínci, nebo když se na hodinu přijdou podívat prarodiče.

Cílem těchto lekcí je postupné naučení úchopů a pohybů, které s děťátkem ve vodě budete potřebovat, abyste se Vy sami cítili bezpečně a sebevědomě, popápět se pro pomůcky, položit se na hladinu( vznášecí poloha – floating ), postupně uplavat kratší vzdálenost, přelézat desky, skákat bezpečně ze břehu, orientovat se po zanoření pod vodou, potápět se pro pomůcky.

Větší děti bez rodičů
Jak plavemeS dětským plaváním pokračujeme i s většími dětmi. Pro mladší školáky ve věku od 6 do 9 let poskytujeme plavecký výcvik dětí i bez rodičů (přítomny jsou dvě instruktorky – jedna ve vodě, druhá na břehu). Zaměřujeme se především na osvojení si rytmického plaveckého dýchání, na správnou splývavou polohu, samostatné plavání bez pomůcek, plavecké styly znak-prsa-kraul, delfínkujeme, skáčeme šipky, lovíme pomůcky ze dna a zařazujeme mnoho dalších zábavných prvků, aby se děti na lekci nejen mnohé naučily, ale také si svůj čas ve vodě užily.

Do těchto lekcí zařazujeme především děti, které s námi již alespoň jeden kurz odplavaly s rodičem a uplavou alespoň 5 metrů bez pomoci jakýmkoliv způsobem.
plavou s dítětem Praha 1Jak plaveme
Během výuky plavání dětí se držíme schématu o těchto čtyřech krocích s dílčími cíli:

• radost z pobytu ve vodě, která nás plynule dovede k

• uvolnění ve vodě, bez něhož není možná

• správná splývavá poloha, která je základem pro

• efektivní plavecký styl.
plavání dětíProč plaveme
V určitém věku dítěte při pravidelném navštěvování našich lekcí zvládá rodič se svým malým plaváčkem mnoho technik, cítí se jistě při všem, co společně ve vodě dělají a někdy nabyde dojmu, že by stejnou činnost zvládli i bez vedení instruktorky. Toto rozhodnutí ale mívá několik úskalí:

• Často se stane, že rodič je sice přesvědčený, že bude i nadále docházet pravidelně sám s dítětem do bazénu, aby dále procvičovali, co se naučili, nicméně bez závazků v podobě předplacených hodin se postupně častěji a častěji najdou důvody, proč to nejde, až nakonec po několika týdnech či měsících s plaváním dočista skončí.

• I v případě, že rodič je dostatečně důsledný a do bazénu s dítětem i nadále dochází, většinou brzy zjistí, že se mu nedaří přesvědčit dítě k činnostem, které v kolektivu vrstevníků a v hodině vedené lektorkou, zvládalo. Z těchto návštěv bazénu se potom vytrácí výuka k plaveckým dovednostem a zůstává v lepším případě už jen příjemné prožití společných chvil ve vodě.

• Plavání je sport, proto u něj (stejně jako u ostatních činností, které se musí trénovat – hraní na nástroj, studium jazyka apod.) dochází k nejefektivnějšímu zlepšování při pravidelné a soustavné práci. Není potřeba dlouhý čas ve vodě při jedné lekci, ale je potřeba dlouhodobější pravidelné opakování tréninku. Pokud dojde k přerušení třeba jen na jedno pololetí, dojde ke stagnaci či pozapomenutí dokonce již dříve zvládnutých dovedností. Při návratu do lekcí je pak potřeba opět několik hodin věnovat nácviku již dříve naučeného.