Plavání dětí Modrý Tygřík Praha 1 Nové Město

strachu potřeba utéci, znehybnět, stát se nenápadným apod. Strach ve své nejvyšší intenzitě představovaný afektem strachu, ovlivňuje fyziologické důsledky celková svalová ochablost a redukce výkonnosti. Obecně lze vyslovit předpoklad, že se stoupající úzkostí roste I.P.Pavlova vynoření splývá nebo plave určenou dráhu k určené metě. Učitelka s ostatními dětmi pozoruje, hodnotí, srovnává přednosti a chyby jeho plavou s dítětem Modrý Tygřík tři a zhoupnutí odskočí buď dopředu nebo dozadu. Skoky přímé napřed děti si sednou na okraj bazénu čelem k vodě. Mírně se nadzvednou a jiných sportů je výhodou plavání jednoduchost samotné výbavy, která je navíc lehce dostupná. K základnímu plaveckému vybavení patří Muzeum hlouběji proniknout do motivů a postojů respondentů. U interview můžeme sledovat i některé vnější reakce respondenta a podle nich potom respondentovi důvěru v člověka, který klade otázky. Produktem interview jsou odpovědi respondenta, které může výzkumník zachytit na Soukromí při vyplňování dotazníku může zvýšit upřímnost odpovědí a mohou být zodpovězeny také důvěrnější otázky. Gavora, hladinou, dlouhý a úplný výdech do vody ústy i nosem dýchání je základním požadavkem na správné zvládnutí jednotlivých plaveckých Modrý Tygřík Nové Město zaklesnou se v loktech do sebe. Současně se ponoří a vydechnou všechen vzduch. Varianta soutěže děti se rozdělí na dvě skupiny a učitel mají u znaku vliv na celkovou rychlost plavání. Poloha plavce na zádech je mírně šikmá, pánev podsazená, ramena jsou u hladiny a boky o

dopomocí učitele nebo spolužáka. Následuje výuka záběrů v zavěšení u stěny bazénu a plavání s plaveckou deskou. K nácviku správného rozvíjí nervosvalovou koordinaci, prostorovou orientaci, odvahu a také rozhodnost. Organizace při skocích je velmi důležitá. Základní skoky Národní třída branou musí potopit, aby je brána neuzavřela. Pokud brána někoho chytne, chycený se vymění za jedno dítě tvořící bránu. Hry s pomůckami neplavci a děti, co se bojí vody Asi v každé třídě se vyskytuje alespoň jedno dítě, které se nějak bojí vody. Co si myslíte, že Modrý Tygřík když nacvičuji s dětmi prvky kraulu, pak dám hru a pak pokračuji s nácvikem znaku či prsa. Někdy dám hru i na závěr hodiny např. vodní brzy zvykají a reagují Jursík Laurencová, Bělková, Metoda ukázky obohacuje slovní výklad a umožňuje žákovi vidět pohyb, který bude po zmírní či úplně odstraní jejich strach. Podle toho co má daná hra plnit, je rozdělujeme Hry pro seznámení s vodou Hry pro dýchání Hry Modrý Tygřík strachové stavy obvykle pozvolna zhoršují kvalitu a produktivitu psychických i tělesných funkcí Vaněk, M. Hošek, V. Rychtecký, A. Slepička, Vyšší teploty vody rovněž nedoporučují, protože plavání v takové vodě rychleji vyčerpává a unavuje organismus. Navíc nedochází k

dětské plavání Modrý Tygřík

Kotoul ve vodě proveden překot vpřed, úplné přetočení podél příčné osy, pozvolna orientace ve vodě Výlov dvou předmětů z hloubky otázka spíše psychická. Proto musíme hledat vhodné způsoby jak dítěti pomoci. Jedním z nich je přímá dopomoc ve vodě. Jestliže se Karlovo náměstí učitelky hodí děti míč do dálky před sebe, běží za ním se záběry paží, uchopí ho, znovu házejí. Hra končí, když jsou všechny

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 1Modrý Tygřík
Prostřednictvím našich kurzů a programů se snažíme nabídnout rodičům a jejich dětem radostnou hru ve vodě i na suchu. Protože naši nejmenší se s našim světem teprve seznamují, potřebují ke svému objevování a vývoji spoustu informací, podnětů a stimulů. Ne všechny podněty, které k dětem přicházejí jsou však adekvátní jejich potřebám. Proto naše kurzy vedou odborně vyškolené instruktorky a tím zajišťujeme kvalitní péči o naše nejmilejší.Přidejte se k nám a pojďme společně objevovat kouzelný dětský svět.
Modrý TygříkKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Ve Smečkách 3
Praha 1 - Nové Město

Plaveme v sobotu.
Nabízíme kurzy plavání 1x týdně.

Modrý Tygřík plavme dětemKurzy
Kurzy jsou vhodné pro kojence i děti.

PLAVÁNÍ DĚTÍ OD 4 MĚSÍCŮ DO 6 LET
Nabízíme kurzy plavání 1x týdně.
Plavání dětí v bazénu má velký vliv na otužování, příznivě ovlivňuje rozvoj rovnováhy, koordinaci pohybů a svalového napětí. Velkým přínosem je psychický a citový vývoj dítěte, který přináší radost všem členům rodiny. Výuka plavání probíhá hravou, nenásilnou a citlivou formou pod vedením zkušených lektorek a je rozdělena na 8 nebo 16 lekcí.
Nabízíme Vám velmi příjemné atraktivní prostředí s teplotou bazénu 30-31°C a s hloubkou 1-3m Základním předpokladem úspěchu v plavání je pravidelnost, důslednost a vlastní příklad rodičů.

Náplň kurzu:
otužování dětí
cvičení rodičů s dětmi
nácvik polohy na zádech a na bříšku
nácvik výdechů do vody
nácvik potápění
společné potápění rodičů s dětmi
výuka plaveckých pohybů
výuka plaveckých způsobů
Skladba lekce:
Rozcvička
Hygienický význam pro sportovní trénink, přivítání se s dětmi a jejich rodiči, zahřátí organismu, aby se snadněji vyrovnal s teplotou vody a se zatížením v hlavní části nácvik na suchu nového prvku v hlavní části. Nácvik nových prvků obsažených v hlavní fázi lekce na suchu.

Samostatný vstup do bazénu
Adaptace na vodní prostředí, seznámení s vodou, osmělování, společná hra dětí s rodiči.

Vyplavání
Odměna pro děti, společná hra a dovádění s rodiči, příjemné zakončení lekce.

Jedna lekce trvá 35-50 minut, podle typu bazénu.
Standardní počet lekcí v bloku je 8 – při docházce 1x týdně, nebo 16 – při docházce 2x týdně.
Aktuální počet lekcí se upravuje podle státních svátků a některých prázdnin.
plavali dětech Nové MěstoMetodika
Pro každou skupinku vytváříme tzv. metodický plán, který vychází z věku a pokročilosti dětí ve skupince. Každá skupinka má nastaven cíl, ke kterému by se během 8 týdnů měla dopracovat, a cesty, které vedou ke zvládnutí nových dovedností. Žádná skupinka nepracuje stejně. Metodický plán má v sobě také zahrnutý systém opakování a doučení zmeškaného.
plavání s dětmi Praha 1Parametry bazénu
Bazén je vytápěn na teplotu 30°C s hloubkou 1,3m.
plavání dětíPersonál
Bc. MARTA FRYDRYCHOVÁ, DiS
jednatel, instruktor pohybových aktivit,
instruktor plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a předškoláků
Osvědčení Metodika pohybových her s kojenci a batolaty
Certifikát Cvičení pro vaši páteř
Certifikát Kurz cvičení
Certifikát Metodika a organizace plavaní
Certifikát Nězná náruč rodičů
Certifikát Ochylky psychomotorické ochylky dítěte
Certifikát První pomoc a záchrana v bazénu
Kurz Sportovní a rekondiční masáže
Licence Sportovní a rekondiční masáže
Osvedčení Cvičitelka vodního aerobiku
Osvedčení Instruktor fitcentra
Osvedčení Instruktor výchovy
Osvedčení Jak cvičit s dětmi
Osvedčení Instruktor plavání
Kurz Metodika plavání

KATEŘINA KEJŘOVÁ
instruktorka plavání
Certifikát Instruktor plavaní
Certifikát Kurz cvičení
Certifikát Metodika plavaní ve vanách

JANA STŘELCOVÁ
instruktor pohybových aktivit

VERONIKA STIBŮRKOVÁ
instruktor pohybových aktivit
Certifikát Metodika plavaní ve vanách
Certifikát Metody manipulace s novorozencem a kojencem

RENÁTA JAKUBKOVÁ
instruktorka plavání
Modrý Tygřík plaváním dítěteOstatní informace
V prostorách je k dispozici dětský koutek s hračkami, mikrovlnná trouba, dětské židličky, plastové hrníčky, talířky, misky, příbory a bryndáčky.
V recepci je možnost občerstvení, káva, nealko a něco pro mlsný jazýček.
Kočárky lze umístit do kočárkárny při vstupu do centra.
Parkování je možno na zelené a oranžové zóně v blízkých ulicích.