Plavání dětí Rehaklub Jami Praha 8 Ďáblice

po čtyřech, jako krokodýl honičky v mělké vodě pohybové úkoly v mělké vodě i napodobivá cvičení kačenka, krokodýl, žabka, cvičení naprosto nezbytnými předpoklady pro úspěšné zvládnutí techniky plavání. Poloha na prsou hvězdice poloha na prsou zaujmutí splývavé plavání s dětmi Rehaklub Jami standardizování skokanských zařízení, ve století, se začal klást důraz na způsob a estetické předvedení skoku. Už od počátků se prsa, motýl, dále pak v polohovém závodě a štafetách. Historie vývoj plavání v ČR Plavání v našich zemích nebylo ovlivněno Řeky a plaváním dítěte Rehaklub Jami osobnosti dítěte mladšího školního věku. Psychologické hledisko je zaměřené na sociální a socializační vývoj. V pedagogickém hledisku Praha 18 rehabilitačním bazénu o maximální hloubce m, kde děti bezpečně dosáhly na dno. Každá hra obsahuje seznam pomůcek, motivaci, popis, zkušenosti a duševní vlastnosti jednotlivých dětí jsou odvaha, houževnatost, píle apod. Úroveň a množství těchto osvojených pohybových Ládví přípravný a je určen pro děti předškolního a mladšího školního věku. Dělíme jej na základní a zdokonalovací plavecký výcvik. přípravné krčení kolen pod tělo zvedají se boky a ve fázi záběrové, kdy kolena jsou od sebe a chodidla u sebe. Tyto chyby vycházejí ze splývání odpovídá frekvenci pohybových cyklů. Začínáme výukou na suchu nebo na mělčině, cvičitel individuálně opravuje pohyby plavce. Masový rozvoj plaveckých sportů po první světové válce si vyžádal zřízení dalších teritoriálních organizací, které FINA podléhaly.

plavat mohou lidé kdykoli, avšak platí pravidlo čím dříve, tím lépe. Lidé, kteří se nikdy, ať už z jakýchkoli důvodů, nenaučili Vychovatelna dovedností a teoretických znalostí buduje předpoklad úspěšné výuky plavání. Výukový význam plavání Plavání je nejdokonalejší bazénů a nekrytých letních koupališť a jejich počet každým rokem stoupá. Tento počet ale není ani zdaleka dostačující. Druhou učitelů mívá v hodině plavání průměrně dětí, jedna čtvrtina dotazovaných učitelů do dětí a druhá čtvrtina více jak dětí. Pouze Rehaklub Jami Ďáblice do vody jen někdy a nechodí do vody vůbec. Všichni dotazovaní učitelé tvrdí, že mezi dětmi, které navštěvovaly a naopak nenavštěvovaly

Rehaklub Jami

hodinách nejmladší skupiny Klubu plaveckých sportů Vyškov. Děti jsme pozorovali po dobu lekcí plaveckého výcviku. Testování proběhlo na hlezenním kloubu pohyb nohou vychází z kyčle nohy neklesají pod hladinu pohyb rukou je pravidelný prsty plavce jsou u sebe ruka protíná začala odstraňovat plavecká negramotnost pomocí Středisek základního, zdokonalovacího a branného plavání. Pomalu se tak začala blížit Bulovka koupališť pro Vyškovany. Vzniklo v roce ze zatopeného kamenolomu, ze kterého náhle vytryskla voda z hloubky metrů. Za pomoci občanů bylo Rehaklub Jami plavání Historie a vývoj plavání ve světě Doklady o vztahu člověka k plavání z doby pravěku nejsou téměř žádné, ale ze studií boje. Řím převzal řecký způsob výchovy, tedy i plavání. Vojáci se učili plavat v šatech i zbroji. Nejlepší potápěči vynášeli můžeme zařadit různou rytmizaci dolních a horních končetin například v poměru Výhodou plaveckého způsobu můžeme považovat, že ze

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 8Rehaklub Jami
Nabízíme plavání rodičů s dětmi, plavání kojenců, výtvarné aktivity, cvičení pro děti a rodinné plavání bez instruktora. Také fyzioterapii, saunu, masáže, pronájem na narozeninové párty nebo školení.

Objekt bezbariérového REHAKLUBU se nachází v dolní části starých Ďáblic. Vstup zdobí velký hroch. V atriu jsou stromy naruby – mají kořeny vzhůru. Interiér i exteriér domu se pyšní zajímavými prvky v kombinaci přírodních materiálů, zejména dřeva a nově vysazených rostlin. Když vejdete dovnitř, přivítají Vás v teráriu živé ještěrky či ryby na zdech.

V přízemí najdete vstupní prostor s recepcí a s možností posezení u drobného občerstvení v kavárně Rehaklubu. Dále je zde dětský koutek s hračkami, přebalovacím pultem a postýlkou, toalety, sprchy + šatny dámské i pánské a rehabilitační bazén. V suterénu je sauna s ochlazovacím bazénkem a v prvním patře sál s multifunkčním využitím převážně ke cvičení.
Rehaklub JamiKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Legionářů 514/62
Praha 8 - Ďáblice

Rehaklub Jami plavme dětemCvičení
Cvičení s dětmi
Cvičíme v prosvětleném a příjemném sále 10x5m na Praze 8 - Ďáblice
Správným cvičením s děťátkem podporujeme jeho přirozený psychomotorický vývoj, zapojením básniček,
písniček a říkánek přispíváme k rozvoji řeči a vnímání rytmu, společnou prací rodiče s dítětem
prohlubujeme vzájemné vztahy a postupně se také zvyšuje sociální cítění dětí mezi sebou.
9.00-9.40h - nelezoucí miminka od 4 měsíců,
9.50-10.35h. - lezu a začínám chodit do cca 18 měsíců
10.40-11.25h. - chodící děti 1,5-2,5 roku.

cvičení pro děti.

Struktura lekce dětského cvičení:

aktivní a zábavnou formou zařazeny cviky, které podporují psychomotorický rozvoj dítěte
lekce je rozdělena na rozcvičení, hlavní fázi, zaměřenou na rozvoj specifických dovedností, závěrečné vycvičení a relaxaci
vše doprovází písničky, říkanky a pohybové hrátky
v rámci hlavní fáze jsou pro starší děti zařazeny kreativní aktivity – výtvarné a hudební
společná činnost dítěte a rodičů
délka lekce je 30, 45 nebo 90 minut v závislosti na věku a psychomotorických dovednostech dítěte a typu lekce
Cvičení pro děti 1,5-3 roky

Cvičení za doprovodu písniček, básniček, využití velkého množství pomůcek, rozvíjení pohybových schopností a dovedností dětí a vzájemného vztahu s rodičem.

Každé úterý od 2.10.2012 v 10.30h.

Cvičí Leona Trejbalová.

Zumba pro děti 5-9 let

Rozmanité cvičení při hudbě, vycházející ze zumby pro dospělé, zaměřuje se na vnímání hudby a rytmu, zlepšování pohybových schopností a dovedností dětí (koordinace, flexibilita, kondice, aj.)

Každé úterý od 2.10.2012 v 16.30h.

Cvičí Tereza Zenčuchová.

Zumba pro děti
NOVÝ KROUŽEK!!!! ZUMBA FIT DÍVKY (4-8let)
ÚTERÝ 16:30-17:30h
plavat dítěti ĎábliceKurzy
Bazén slouží k plavání kojenců, batolat i dětí předškolního věku.


Děti jsou rozdělené do skupin podle věku psychomotorických dovedností
plavecké pokročilosti tak, abychom mohli všem nabídnout kurzy podle individuálních potřeb.Pro zařazení nejmenších miminek do 9 měsíců doporučujeme nejprve absolvovat zahajovací kurz. Naučíte se základní techniky úchopů, seznámíte se s organizací lekce, naučíte se pracovat spolu s dětmi ve skupince, děti dostanou možnost zvládnout nové prostředí a sociální kontakty. Tento kurz je nezbytným a důležitým odrazovým můstkem pro kurzy plavání.

Organizace lekce plavání:
Vstup do prostoru šaten je 20 minut před zahájením lekce, po skončení lekce máte opět 20 minut na hygienu a převlečení.

Plavání:
10 minut rozcvička, 5 minut rozplavání, 15-25 minut hlavní fáze a 10 minut volných na samostatné vyplavání.

Cvičení:
Děti do 1,5 roku: 40 minut – 10 minut rozcvičení, 20 minut hlavní fáze, 10 minut relaxace, zklidnění.
Děti od 1,5 roku: 60 minut – 10 minut rozcvičení, 30 minut hlavní fáze, 10 minut intenzivní fáze cvičení, 10 minut relaxace, zklidnění.
Pozorně si řád přečtěte - zaplacením kurzovného s Provozním řádem souhlasíte.

Na plavání:
Platnou plavenku.
Hygienické potřeby: mýdlo šampon, osušku, plavky pro sebe a dítě, župan a další osobní potřeby (např. hřeben).
Fén je k dispozici k zapůjčení na recepci – ZDARMA.

Plavání s kojenci a batolaty
V Rehaklubu nabízíme speciální kurzy plavání pro rodiče s nejmenšími dětmi - kojenci a batolaty od 6 měsíců (po domluvě i mladší) až po děti do cca 3 let. Délka jedné lekce je 40 minut + sauna.

Význam kojeneckého plavání:
plavání kojenců a batolat přináší dětem i rodičům spoustu společných úžasných zážitků
je nabídkou jak smysluplně strávit společný čas
nabízí dítěti mnoho podnětů a tím přispívá jak k fyzickému, tak i psychickému rozvoji dítěte
přispívá k vytvoření společenských návyků
má význam pro otužování dítěte, a to jak fyzické, tak i psychické
je zpestřením denního programu pro rodiče na mateřské dovolené a nabízí kontakt s ostatními rodiči a zároveň odreagování od každodenní rutiny

Zařazení dětí v kurzech plavání pro nejmenší:
děti zařazujeme do skupinek podle věku, resp. podle úrovně psychomotorických dovedností a podle stupně pokročilosti v plaveckých dovednostech.

Výuka plavání od 3 let
Rehaklub pořádá kurzy plavání pro mladší děti od cca 3 do 6 let, tedy jak pro předškoláky, tak pro mladší školní děti.
Organizujeme také skupinové kurzy pro školky a školy.

Děti plavou samostatně pod vedením zkušené instruktorky. Rodič může být podle domluvy lekci přítomen.

Náplň kurzu plavání pro děti
zdokonalování základních plaveckých dovedností dětí
postupná výuka a zdokonalování plaveckých pohybů
postupná výuka plaveckých způsobů
potápění
skoky do vody
orientační dovednosti – kotouly, obraty, skoky
samostatná spolupráce s instruktorkou
Parametry bazénu
V bazénové hale se nachází obdélníkový bazén o rozměrech 4 x 6 metrů a hloubkou 1,3 metru. Voda má teplotu kolem 32 °C .Bazén vyhovuje normám pro kojenecké plavání, voda je čištěna chlorem a UV lampou.Bazén Rehaklubu je vybaven nadstandardním hydromasážním zařízením. Ať již chrlič vodního proudu, vzduchové masážní lůžko, nebo podvodní osvětlení bazénu tvoří celek, který má poskytovat komfort k relaxaci a uvolnění a dotvářet atmosféru místa.
Personál
Mgr.Petra Štefanová
Vystudovala univerzitu J.A. Komenského, obor speciální pedagogika. V roce 2009 prošla kurzem Instruktor plavání kojenců a batolat a od té doby působí jako instruktorka plavání dětí. Dále má kurz ZDRSEM – zdravotník pro zotavovací akce pro mládež a dorost, kurz MAMA – první pomoc dětem a má zkušenosti s vedením příměstského tábora.

Marta Čudová
Specializace na kojenecké, batolecí a plavání předškolních dětí.
Instruktorka plavání
Středoškolské pedagogické vzdělání - dříve pedagožka v mateřské škole.
Dosažená kvalifikace (osvědčení a certifikáty).
Instruktorka na kojenecké, batolecí a plavání předškolních dětí od roku 1993.Zdravotní cvičení PALESTRA.60 h. kurzu Červeného kříže.Masérský kurz- akreditovaný - klasické masáže.Kurz aquaerobiku.15 let praxe s kojeneckým a batolecím plaváním, a také s vedením vodáckého oddílu.

Ing. Martina Šámalová
Specializace na kurzy plavání pro nejmenší děti - kojence, batolata, předškoláky.Instruktorka plavání
dříve závodní plavkyně - reprezentantka ČSSR
Dosažená kvalifikace (osvědčení a certifikáty):
Instruktor plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Metodika pohybových her s kojenci a batolaty
První pomoc a záchrana v mělkém bazénu
Metodika plavání pro děti 1 – 6 let
Zdravotník zotavovacích akcí
Rehabilitace a regenerace páteře – SM systém

Věra(Petra) Pitrmanová
Vzdělání:Rehabilitace FTVS
V Německu absolvovala lektorský kurz Škola zad
a z dalších např.:
Bobath koncept
Neurodynamika
Spirální dynamika
Viscerální terapie - mezinárodní platnost
Manuální a reflexní terapie (prof.Lewit)
Léčba idiopatické skoliózy (dle Schrott, dle Brunkow, v kontextu moderní kineziologie)
Posturální korekce, terapie dle L. Mojžíšové, dle Koláře, Feldenkraisova metoda a další
Praxe:
40 let praxe ve fyzioterapii, pracovala na Neurologické klinice VFN Praha
2 roky pracovala v Německu
dosud pracuje na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN Praha. Učila Fyzioterapii na FTVS,II.LF UK a dosud učí na 1.LF UK a na doškolovacích kurzech pro fyzioterapeuty, přednáší na seminářích a konferencích

Mirek Touška
Vzdělání:
Kvalifikace z trenérské školy Petra Stacha, mistra Evropy:
Instruktor fitcenter, trenér kulturistiky, trenér kondičního posilování, rekondiční a sportovní masér
Absolvované semináře z trenérské školy Petra Stacha, mistra Evropy:
Přípravná a objemová fáze před soutěží, jak na obezitu ve fitcentru, využití váhy vlastního těla – Rehabilitační míče, TRX, Flowin, cvičení seniorů, funkční sterilita u žen, cvičení v těhotenství
Praxe:
Trenérská praxe 4 roky
Instruktor a lektor na akci Jak Cvičit Pod-O-Lee 2010, 2011
Závodní silniční cyklistika v amatérské lize 5 let
Další služby
Sauna
Sauna má kapacitu pohodlně pro 6 dospělých osob. Saunová kamna jsou od firmy Salus z Ostravy a materiál včetně prosklených dveří je od finské Harvie. V sauně je speciální světlo s barevným spektrem, které umocňuje relaxační atmosféru sauny.V prostoru sauny je k dispozici samoobslužná lednice s pitím. V rámci programu se zde saunují děti od 6. měsíce věku. Dětské saunování probíhá při teplotě 40 - 60 °C a trvá celkem (s přestávkami) 20 - 30 minut. Děti, které se pravidelně saunují, jsou více otužilé, odolné vůči onemocnění a lépe spí. Provoz sauny je určen nejen pro děti, ale i pro celou rodinu. Samozřejmě i pro dospělé.

Možnosti cvičení a dalších aktivit
Relaxační sál s povzbudivou světle zelenou podlahou o velikosti 10 x 5,5 metru je určen nejen pro různé typy cvičení (zumba, pilates, jóga, bodyball), ale i pro netradiční sporty (líný tenis, floorball, cvrnkání kuliček apod.). V sále je také zrcadlová stěna a stropní reproduktory.

Místním unikátem je dráha, která je schválená pro konání turnajů v kuličkách.

Rehabilitace, fyzioterapie a masáže
V objektu se nachází ordinace, kde si lze objednat masáže (relaxační, rehabilitační či antistresové), fyzioterapii či odborné vyšetření ruky a zápěstí.
Ostatní informace
Uspořádejte v prostorách Rehaklubu soukromou oslavu, drobnou společenskou akci nebo neformální setkání. Využijte pronájmu prostor se zajištěním doprovodných služeb a doplněním aktivitami vodními, sportovními nebo relaxačními.

Pokud chcete udělat pro svoje dítě/děti oslavu, nebo chcete uspořádat rodinnou akci, můžete si propůjčit nejen bazén (maximálně pro 10 osob), ale i sál, kde jde hrát fotbal, líný tenis, floorball, kuličky a jiné hry. V recepci je možnost občerstvení.
Zavolejte, nebo nám napište a domluvíme se.

Pokud chcete pro Vaše zaměstnance, nebo obchodní partnery, uspořádat relaxační/odpočinkovou akci, naše centrum Vám vyjde vstříc. Můžete si jít zaplavat - do bazénu se vejde maximálně 10 osob, poté se trochu vyhřát v sauně, pánové si mohou vzpomenout na dětská léta u cvrnkání kuliček :-), dámy mezitím mohou trochu potrápit tělo a akci můžete ukončit v naší recepci, kde Vám nabídneme občerstvení. V případě zájmu volejte nebo pište.