Plavání dětí Modrý Tygřík Praha 8 Libeň

bublají pod hladinou. Cvičení je výhodné provádět ve dvojicích, děti se navzájem kontrolují. Při dlouhém bublání děti zjistí, že ve vodě, musí se umět dobře orientovat pod hladinou, což předpokládá umět pod hladinou otevřít oči. Potřebuje to i v dalším výcviku obličeje B cvičení pro uvolnění kloubů dolních a horních končetin cvičení pro posílení svalových skupin důležitých pro plavání řady proti sobě kosení obilí žáci stojí v kruhu kolem učitele, který pohybem paží kosí kolem dokola, kdo se neschová pod hladinu toho plavme dětem Modrý Tygřík kulturní akcí, která dokreslovala bohatý kulturní život ve Vyškově. Od roku kdy byly lázně převedeny pod komunální podnik, se tam zařadil mezi kvalitní soupeře. V roce se vytvořila další vyškovská plavecká tradice plavecké Mecheche. Jedná se o sportovní, ale hlavně Vychovatelna nevyužívá her vůbec. dotázaných učí podle předem nachystaného harmonogramu, ale částečně si jej upravují podle potřeb dětí, si vždy plaváním dítěte Modrý Tygřík myslí, že strach zapříčiňuje špatná zkušenost s vodou, si myslí, že děti nemají vůbec zkušenosti s vodou, se domnívá, že strach se stává princeznou. V roli princezny se tak postupně vystřídají všechny zúčastněné děti. Zaměření Rozvoj spolupráce, komunikace, Pustí své desky a upaží. Zástup se dá pomalu do pohybu. Během svého pohybu říkají básničku. Na konci sloky si žáci řeknou, do které Bulovka DELFÍNŮ Pomůcky Velká plastová vajíčka, veselá hudba, CD přehrávač. Motivace Delfíni jsou fascinující a krásní tvorové s ohromnou

hru, je to pro děti zároveň i zábava. Proto zařazujeme tyto relaxační hry, které jsou součástí závěru každé vyučovací jednotky. jednotlivé příčky žebříčku ponořením pod hladinu. Před každým potopením se nadechnou a ve vodě vydechují. Horké vřídlo děti Modrý Tygřík určené metě, obvykle na protější stranu bazénu podle velikosti bazénu. Děti se nesmějí plést do dráhy kamaráda a nesmějí si pomáhat Modrý Tygřík Libeň předbíhají čas. Bohužel tím později trpí dítě. A i rodiče někdy svou snaživostí více dítěti ubližují, než pomáhají. Myslím si, Ládví nichž se ve otázkách kroužkovalo z možných odpovědí u některých otázek, jako např. u otázky č. bylo možné zakroužkovat více Vltavská vodě je lepší potápět se hlavou napřed. K nácviku potopení hlavou napřed můžeme využít stoje na rukou, který nejprve nacvičíme na skoky žák napodobuje pohyb delfína odrazem od dna, opakované vysazení a prohnutí trupu s ponořením a vynořením podplouvání jeden žák živočichové na zemi umí na určité úrovni plavat. Jen člověk se biologickým a společenským působením odcizil přírodě natolik, že několika měsíců v roce. Při nedostatečném počtu lekcí se většina dětí nenaučí dobře plavat, jen se zbaví strachu z vody a při na Slovensku, které se po válce opět sjednotily. Od roku až do roku byl nejvyšším orgánem Výbor svazu plaveckých sportů ÚV ČSTV a neprojevoval v takové míře, také výsledky nebyly srovnatelné s ostatními světovými plavci. Po tomto roce se staly materiální podmínky

Modrý Tygřík

ukončení hry, co nejméně předmětů. Košová Jako košíková, akorát si děti pouze přihrávají a střílí buď na koše nebo na plovoucí

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 8Modrý Tygřík
Prostřednictvím našich kurzů a programů se snažíme nabídnout rodičům a jejich dětem radostnou hru ve vodě i na suchu. Protože naši nejmenší se s našim světem teprve seznamují, potřebují ke svému objevování a vývoji spoustu informací, podnětů a stimulů. Ne všechny podněty, které k dětem přicházejí jsou však adekvátní jejich potřebám. Proto naše kurzy vedou odborně vyškolené instruktorky a tím zajišťujeme kvalitní péči o naše nejmilejší.Přidejte se k nám a pojďme společně objevovat kouzelný dětský svět.
Modrý TygříkKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Na Úbočí 10
Praha 8 - Libeň

Plaveme od pondělí do pátku.

Modrý Tygřík plavat dítětiKurzy
Vhodné pro kojence i děti.

PLAVÁNÍ DĚTÍ OD 4 MĚSÍCŮ DO 6 LET
Nabízíme kurzy plavání 2x i 1x týdně.
Plavání dětí v bazénu má velký vliv na otužování, příznivě ovlivňuje rozvoj rovnováhy, koordinaci pohybů a svalového napětí. Velkým přínosem je psychický a citový vývoj dítěte, který přináší radost všem členům rodiny. Výuka plavání probíhá hravou, nenásilnou a citlivou formou pod vedením zkušených lektorek a je rozdělena na 8 nebo 16 lekcí.

Nabízíme Vám velmi příjemné atraktivní prostředí s teplotou bazénu 30-31°C a s hloubkou 1-3m Základním předpokladem úspěchu v plavání je pravidelnost, důslednost a vlastní příklad rodičů.

Náplň kurzu:
otužování dětí
cvičení rodičů s dětmi
nácvik polohy na zádech a na bříšku
nácvik výdechů do vody
nácvik potápění
společné potápění rodičů s dětmi
výuka plaveckých pohybů
výuka plaveckých způsobů
Skladba lekce:
Rozcvička
Hygienický význam pro sportovní trénink, přivítání se s dětmi a jejich rodiči, zahřátí organismu, aby se snadněji vyrovnal s teplotou vody a se zatížením v hlavní části nácvik na suchu nového prvku v hlavní části. Nácvik nových prvků obsažených v hlavní fázi lekce na suchu.

Samostatný vstup do bazénu
Adaptace na vodní prostředí, seznámení s vodou, osmělování, společná hra dětí s rodiči.

Vyplavání
Odměna pro děti, společná hra a dovádění s rodiči, příjemné zakončení lekce.

Jedna lekce trvá 35-50 minut, podle typu bazénu.
Standardní počet lekcí v bloku je 8 – při docházce 1x týdně, nebo 16 – při docházce 2x týdně.
Aktuální počet lekcí se upravuje podle státních svátků a některých prázdnin.
plavání s dětmi LibeňParametry bazénu
Bazén se slanou vodou je vytápěn na teplotu 30°C s hloubkou 1–3m.
dětské plavecké Praha 8Cvičení
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
od 2 měsíců do rozvoje chůze
Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku.
Program je celoroční, rozdělen do 2 pětiměsíčních bloků.
Ve skupince je 5 - 7 dětí s rodiči.
Cvičení rodičů s dětmi se skládá ze dvou hlavních částí:

Teoretická část:
Zde se rodiče seznámí, co má jejich miminko umět a jakým způsobem, jak u dítěte probíhá spontánní vývoj jakým způsobem jej mohou podporovat.

Praktická část:
Formou hry a za pomoci říkanek a škádlivek jsou rodiče citlivě vedeni k práci s dítětem s ohledem na jeho individuální psychomotorický vývoj.

Význam prvního roku.
První rok života dítěte má klíčový význam, neboť se v jeho průběhu vytvářejí základy vědomostí a schopností ve všech oblastech vývoje.

Jak se dítě bude vyvíjet zaleží nejen na jeho vrozených dispozicích, ale především na rodičích. Všechny oblasti vývoje jsou propojeny a úzce spolu souvisí. Vývoj v jednotlivých oblastech je pro každé dítě individuální a závisí na tom, jak je dítě přiměřeně stimulováno a podporováno, jaké má příležitosti k učení.

Zejména v prvním roce života přijímá dítě zkušenosti o světě kontaktem fyzického těla, prostřednictvím všech smyslů. Tělesný kontakt při pohybových hrách a hříčkách, škádlivkách, prstových. mazlivých a dalších dotekových hrách přináší dítěti pocity naprostého citového uspokojení.

Program cvičení rodičů s dětmi probíhá formou hry. Hra je naprosto ideální formou činnosti, jež může dítěti poskytovat dostatek všestranných podnětů. Ve hře má dítě možnost navazovat první citové kontakty a sociální vztahy, stavět první most mezi vlastní osobou a ostatními lidmi. Nejmenší děti při hře s rodiči získávají komunikační dovednosti a potřebný pocit prvotní důvěry. V programu cvičení rodičů s dětmi do 1 roku (15m) podporujeme všechny oblasti vývoje dítěte tak, abychom jej harmonicky rozvíjeli. V programu podporujeme u dítěte rozvoj jednotlivých vývojových oblastí.

Motorický vývoj vypovídá o schopnosti dítěte se pohybovat se a ovládat různé části těla.

MIMI TĚLOCVIK
cvičení pro rodiče s chodícími dětmi do 4 let
Seznámení rodičů s vývojem dětí, ukázat rodičům, jak děti vhodně motivovat a cvičit s nimi doma.

Mezi prvním a čtvrtým rokem dítěte dochází k bouřlivému rozvoji. V našich programech nabízíme rodičům návody, jak s dětmi pracovat, jak je rozvíjet. Cvičení se stane zásobníkem mnoha činností s Vašim děťátkem.

Během hodiny si děti za pomocí básniček, písniček, pohybových her, cvičení na balonech a opičích drah zdokonalí jemnou a hrubou motoriku, protáhnou si tělo a „vyřádí“ se pod dohledem zkušené lektorky. Ke cvičení používá lektorka kruhy, padák, překážkovou dráhu, lavičku, tunel, power bally … Nabídneme vám i práci s netradičními pomůckami.

Cílem pohybového cvičení je zdokonalovat dětskou motoriku a koordinaci pohybu, naučit děti správnému držení těla a odstranit případné chybné pohybové návyky.

Za pomoci říkanek a doteků se děti seznamují se nejen se svým pohybovým aparátem ale i svými smysly (hmat, sluch, zrak). Zpíváním lidových písniček a říkanek rozvíjejí děti svou slovní zásobu. Za doprovodu hudebních nástrojů si děti rozvíjejí sluchovou paměť a procvičují svou rytmické vnímání. Děti se v tomto kurzu rozvíjí rozumový vývoj – učí poznávat samy sebe a svět kolem nás za přítomnosti jim blízké osoby (rodič, prarodič apod.). Procvičíme činnosti zaměřené na rozvoj jemné motoriky (přebírání věcí, vyndávání, stavění, přesýpání, třídění apod.) a ukazování si věcí běžné denní potřeby s ohledem na rozvíjení sebeobslužných činností. Cílem těchto cvičení je především podpora maximálního a harmonického rozvoje schopností pro bezproblémový vstup do školy.

Organizace:
Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku.
Program je celoroční, rozdělen do 2 pětiměsíčních bloků.
Ve skupince je 5 dětí s rodiči.

Cíl programu:
Podpora a rozvoj všech složek psychomotorického vývoje dítěte - rozvoj obratnosti, orientace v prostoru a v čase, podpora rozvoje koncentrace. Přirozenou cestou rozvíjet schopnosti dětí pro bezproblémový vstup do školy.

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
Pravidelné nenáročné cvičení hraje důležitou roli při udržování kondice v těhotenství a pomůže vám po porodu brzy znovu získat štíhlou postavu. Celkový stav a držení těla v klidu i v pohybu je obrazem fyzického a duševního zdraví člověka. Všichni nemáme stejné podmínky – čas, sílu, vůli, vytrvalost nebo možnost se dostat do tělocvičny. Je třeba využít každé příležitosti a dopřát si každodenně několik minut přiměřené pohybové aktivity i bez tělocvičny.

Organizace:
program je určený pro těhotné od 20 týdne těhotenství
kurz vede porodní asistentka a instruktor pohybových aktivit
probíhá 1x týdně
délka trvání 90 minut
blok má 10 lekcí

Skladba lekce:
teoretická část
cvičení na suchu
cvičení ve vodě

Teoretické části:
cestování v těhotenství
léky v těhotenství
homeopatie v těhotenství
a další...

Cíl cvičení na suchu a ve vodě:
zpevnění ochabnutých svalů
protažení zkrácených svalů
dechová gymnastika
cvičení podle SM systému
cvičení na balančních plochách
prevence křečových žil, cévní gymnastika
prevence zánětu šlach
zabránění deformací nožní klenby

ZDRAVÁ MAMINKA

Pravidelné nenáročné cvičení hraje důležitou roli při udržování kondice v těhotenství a pomůže vám po porodu brzy znovu získat štíhlou postavu. Celkový stav a držení těla v klidu i v pohybu je obrazem fyzického a duševního zdraví člověka. Všichni nemáme stejné podmínky – čas, sílu, vůli, vytrvalost nebo možnost se dostat do tělocvičny. Je třeba využít každé příležitosti a dopřát si každodenně několik minut přiměřené pohybové aktivity i bez tělocvičny.

Organizace:
Program je určený pro ženy po porodu.
Kurz vede instruktor pohybových aktivit.
Probíhá 1x týdně.
Délka trvání 50 minut.
Blok ve středisku má 10 lekcí.
Možnost individuálního cvičení u maminek doma.

Kurz je otevřen při minimálním počtu cvičících 5.
Hlídání dětí nabízíme při minimálním počtu 3 děti, tato služba je zpoplatněna.
Cíl cvičení:

nácvik správného držení těla
prevence vzniku křečových žil
prokrvení břišní dutiny, pánevní oblasti – pro lepší hojení a prokrvení celého organismu
posílení oslabených svalových skupin (břišní, prsní, hýžďové, mezilopatkové, pánevní svaly)
protažení svalů podél páteře, zkrácených svalových skupin
navrácení dělohy do původní polohy
prevence proti rozvoji hemoroidů, otoků nohou
zabránění deformaci nožní klenby
prevence zánětů šlach na rukou
udržení dobré psychické kondice
Používané metody

Cvičení na balančních plochách
Podle nejnovějších neurofyziologických poznatků dochází při použití balančních pomůcek k vyšší aktivitě hlubokého stabilizačního systému. Tento systém je základem koordinovaných pohybů celého těla, které jsou prováděny s maximální efektivitou a minimální vynaloženou energií. Hluboký stabilizační systém zahrnuje svalstvo pánevního dna, bránici, šíjové svaly, hluboké ohybače krku, zejména však hluboké svaly zádové, které v koordinaci s břišním svalstvem fixují páteř.

SM systém
Účelem tohoto cvičení je probudit správné pohybové návyky svalového aparátu spojeného s funkcí páteře. Cvičení zapojuje nejen svaly, ale i správné řízení pohybu z centrálního nervového systému.
SM systém je výběrem cviků, které aktivují svalové systémy tak, aby vznikl svalový korzet, který napřimuje páteř a zvyšuje meziobratlové ploténky.

Strečink
Pohyblivost, neboli flexibilita je schopnost pohybovat svaly s klouby v plném rozsahu. Pojem strečink označuje proces prodlužování vazivové tkáně, svalů a dalších tkání. Pohyblivost se zvyšuje tím, že dochází k prodlužování vazivových tkání pravidelným a řádným strečinkem.
plavání dětíPersonál
Bc. MARTA FRYDRYCHOVÁ, DiS
jednatel, instruktor pohybových aktivit,
instruktor plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a předškoláků
Osvědčení Metodika pohybových her s kojenci a batolaty
Certifikát Cvičení pro vaši páteř
Certifikát Kurz cvičení
Certifikát Metodika a organizace plavaní
Certifikát Nězná náruč rodičů
Certifikát Ochylky psychomotorické ochylky dítěte
Certifikát První pomoc a záchrana v bazénu
Kurz Sportovní a rekondiční masáže
Licence Sportovní a rekondiční masáže
Osvedčení Cvičitelka vodního aerobiku
Osvedčení Instruktor fitcentra
Osvedčení Instruktor výchovy
Osvedčení Jak cvičit s dětmi
Osvedčení Instruktor plavání
Kurz Metodika plavání

KATEŘINA KEJŘOVÁ
instruktorka plavání
Certifikát Instruktor plavaní
Certifikát Kurz cvičení
Certifikát Metodika plavaní ve vanách

JANA STŘELCOVÁ
instruktor pohybových aktivit

VERONIKA STIBŮRKOVÁ
instruktor pohybových aktivit
Certifikát Metodika plavaní ve vanách
Certifikát Metody manipulace s novorozencem a kojencem

RENÁTA JAKUBKOVÁ
instruktorka plavání
Modrý Tygřík plavou s dítětemMetodika
Výuka plavání probíhá hravou, nenásilnou a citlivou formou pod vedením zkušených lektorek.Pro každou skupinku vytváříme tzv. metodický plán, který vychází z věku a pokročilosti dětí ve skupince. Každá skupinka má nastaven cíl, ke kterému by se během 8 týdnů měla dopracovat, a cesty, které vedou ke zvládnutí nových dovedností. Žádná skupinka nepracuje stejně. Metodický plán má v sobě také zahrnutý systém opakování a doučení zmeškaného.
 v Libni Modrý TygříkDalší služby
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO DĚTI

pro děti od 1 roku
Rádi s dětmi něco tvoříte? Nebo se chcete inspirovat? Děti od jednoho roku do tří let jsou velmi zvídavé, zkoumají a objevují okolní svět. Výtvarnou výchovu berou jako zajímavou a podnětnou hru. Mají rády nové zajímavě podněty, jsou ochotné vyzkoušet různé materiály, rozvíjejí jemnou motoriku. Jsou vtaženy do hry, do víru barev, tvarů, materiálů, vůní.

Organizace:
Program probíhá 1x týdně ve dvou 5ti měsíčních blocích.
Kurzy vedou zkušené instruktorky.
Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku.

Cíl programu:
Nabídnout rodičům s dětmi zajímavé výtvarné nápady a inspirace pro práci doma.
Rozvíjet fantazii dětí podpora rozvoje jemné motoriky.

PŘEDPORODNÍ KURZ, PŘÍPRAVA K PORODU

Program je určený pro těhotné od 30 týdne těhotenství a jejich partnery.

Kurz, který probíhá v komorním prostředí komorní prostředí 5 – 8 maminek, nabízí tak možnost individuálního přístupu ke každému páru.

Kurz vede porodní asistentka a instruktor pohybových aktivit a probíhá 1x týdně, délka trvání je 60 minut, blok má 5 lekcí.

ANGLIČTINA S DIVADLEM

Ve spolupráci s Jazykovou školou Jeviště organizujeme kurzy výuky angličtiny.

Naše kurzy angličtiny jsou určeny dětem od 3 do 6 let. Používáme originální metodu Act and speak®, která prostřednictvím dramatické hry propojuje jazyk od samého počátku s konkrétní situací.
Na hodinách se využívá především technika hry v roli: děti se ztotožňují s postavami z krátkých příběhů, které mluví pouze anglicky, hrají si na ně a v jejich „kůži“ prožívají různá dobrodružství. Součástí příběhů jsou speciálně vytvořené písničky, které upevňují to nejdůležitější z nově zvládnutých jazykových dovedností.

Důraz není kladen na výuku izolovaných slovíček, ale na zvládnutí a zautomatizování krátkých „replik“ (frází a vět z příběhů), které jsou využitelné ve skutečné komunikaci a které navíc pomohou dětem jako spolehlivé „záchytné body“ při pozdějším studiu gramatiky. Kurz končí veřejnou hodinou, kde děti zopakují vše, co se naučily.

Organizace:
Kurz probíhá jednou týdně.
Blok trvá 5 měsíců.
Lekce trvá 45 minut.
Výuce jsou přítomny pouze děti, rodiče se ale mohou na lekci kdykoli podívat.

Pokud rodiče využijí nabídku kurzu v prostorách Lázní Relax, mohou posedět u kávy v prostorách recepce, případně relaxovat v bazénu či při zájmu min 3 dospělých využít lekce aquaerobicu.

MINIŠKOLIČKA

- první chvilky bez maminky

Potřebujete si vyřídit pochůzky po úřadech, nakoupit si, udělat si pro sebe volno, sednout si s kamarádkou na kafe či se chvíli věnovat pouze druhému sourozenci? Připravili jsme pro Vás a Vaše dítě miniškoličku.

Miniškolička je určena pro děti od 1 roku do 4 let. V komorním prostředí se dětem věnuje odborný personál, instruktorka pohybových aktivit. Nabízíme individuální přístup k Vašemu dítěti, spoustu zajímavých činností, vedoucí k všestrannému rozvoji dítěte.

Cílem je pomoc a usnadnění socializace dětí v kolektivu před nástupem do mateřské školky. Postupná příprava dětí na pobyt v kolektivu ostatních dětí bez přítomnosti rodičů. Dle studií dítě, které byť i nepravidelně navštěvuje takovéto zařízení před nástupem do mateřské školky, je daleko adaptabilnější a psychicky odolnější při zahájení této docházky.

Organizace:
Miniškolička probíhá 1x týdně na 3-4 hodiny.
kurz vede instruktorka pohybových aktivit.
je určena pro děti od 1 roku do 4 let.
nabízíme dva 5ti měsíční bloky.
kurz se otvírá při minimálním naplnění 5ti dětí.

Cíl programu:
Nabídnout dětem zajímavý program podporující všestranný rozvoj dítěte pracovat a hrát si v kolektivu ostatních dětí rozvíjet komunikační dovednosti v příjemném prostředí zvládnout odloučení od rodičů podporovat sebeobsluhu dětí jako přípravu k nástupu do mateřské školy.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ V DOMÁCNOSTI

Rádi pro Vás zprostředkujeme hlídání dětí podle Vašich potřeb – u Vás doma, v čekárně u lékaře, v našich prostorách, během našich přednášek a vybraných kurzů.

Objednávky přes recepci nebo přes mail. Je potřeba uvést datum, hodiny – od kolika do kolika a přesnou adresu, telefonní kontakt na rodiče, jméno a věk dítěte, případně Vaše další požadavky.

Objednávka není pro nás závazná, přesná domluva je vždy s hlídací tetou, která je proškolena kurzem Manipulace a péče o dítě.

ZDRAVÉ MIMINKO

Poradna je určena pro rodiče s dětmi do jednoho roku.

První rok života dítěte má klíčový význam, neboť se v jeho průběhu vytvářejí základy vědomostí a schopností ve všech oblastech vývoje. Nejranější věk dítěte je velmi důležitou a náročnou fází vývoje, protože právě zde se rozhoduje nejen o celém zaměření dalšího vývoje, ale také o jeho kvalitě. A to nejen v oblasti vývoje tělesného rozvoje a růstu, ale také vývoje vnitřních orgánů a jejich činnosti.

Jak se dítě bude vyvíjet záleží nejen na jeho vrozených dispozicích, ale především na rodičích.

Rodiče se dozví základní informace o psychomotorickém vývoji dítěte, tedy co by děťátko mělo umět a jakým způsobem. Vysvětlíme rodičům jak své děťátko stimulovat k rozvoji, jak podporovat jeho spontánní vývoj tak, aby došlo ke správnému zapojení pohybových struktur v souladu s psychickým rozvojem miminka.


Vysvětlíme rodičům vhodnou manipulaci s miminkem vedoucí ke správné stimulaci dítěte. Informujeme rodiče o rizicích nevhodné manipulace Společně s rodiči zhodnotíme dosavadní motorický a psychický vývoj dítěte. Seznámíme rodiče s dalším vývojem v nejbližší období. Naučíme rodiče samostatně posoudit individuální psychomotorický vývoj jejich dítěte. Doporučíme vhodné pomůcky k rozvoji dítěte a hračky vzhledem k věku a psychomotorické vyspělosti miminka.

Poradna trvá 60 minut.

NĚŽNÁ PÉČE RODIČŮ

Kurz je určen pro nastávající rodiče a pro rodiče s dětmi od narození do 5ti měsíců.

Správná manipulace s dítětem a přiměřené podněty, které miminku nabídneme v prvních dnech, týdnech a měsících jeho života a vývoje, by měli být v souladu s jeho psychomotorickým vývojem. Tyto správně vedené podněty pak výrazně ovlivní vývoj v ostatních letech a kvalitu pozdějšího života.

Přiměřené a správné zacházení s malým miminkem má velký vliv na zapojení a posílení svalstva, které pak zajišťuje formování esovitého prohnutí páteře a postavení páteře a také zajišťuje svalový korzet, který vede ke správnému držení těla. Příznivě také ovlivní psychický, sociální a rozumový vývoj Vašeho miminka. Součástí výuky je i praktická část, kde Vás naučíme jak miminko zvednout, pochovat, položit, vyzkoušíte si polohy k odříhnutí, mazlení, chování, k sociálnímu kontaktu a také k mytí zadečku a obličeje.

Kurz má 5 lekcí v trvání 90 min. Každá lekce je tématicky zaměřená:


1.lekce
příprava k porodu
porodní plány
homeopatie v porodnictví
podmínky nitroděložního života
adaptace dítěte po porodu

2.lekce
denní režim
rituály
spánek dítěte
hygienické návyky
vhodné a nevhodné pomůcky

3.lekce
kojení
příprava na kojení
první příkrmy
odstříkávání
hygiena přípravy jídla
uchovávání potravy

4.lekce
vše o pokožce dítěte
vhodná a nevhodná kosmetika
koupání
plavání
otužování
mytí dítěte

5.lekce
nejčastější dětské nemoci
první pomoc
teplota, horečka
resuscitace dítěte

PŘEDPORODNÍ KURZ PŘÍPRAVA K PORODU

Program je určený pro těhotné od 30 týdne těhotenství a jejich partnery.

Kurz, který probíhá v komorním prostředí, komorní prostředí 5 – 8 maminek, nabízí tak možnost individuálního přístupu ke každému páru.

Kurz vede porodní asistentka a instruktor pohybových aktivit a probíhá 1x týdně, délka trvání je 60 minut, blok má 5 lekcí.

BESEDY S ODBORNÍKY

Během roku organizujeme besedy rodičů s různými odborníky. Rodiče si nejvíce oblíbili besedu na téma „Co nového v péči o naše nejmenší“ o očkování, výživy a nejčastějších nemocech s MUDr Martinem Gregorou, autorem naučně populárních knih pro rodiče, nebo povídání o aromaterapii s panem Karlem Hádkem.

Naše nabídka je široká, nabízíme Kurzy první pomoci zaměřené na nejčastější nemoci a úrazy malých dětí, Kurzy záchrany na mělké a hluboké vodě, kurzy Znakování s miminky, povídání o canisterapii a hrátky s pejsky a další. Termíny besed najdete v aktualitách.

ODBORNÉ KURZY
Rekvalifikační kurz
Odchylky PMV
PMV do 6ti let
Kurz manipulace

NAROZENINOVÉ OSLAVY

Vaše dítě má narozeniny? Připravte mu netradiční oslavu narozenin pro něj a jeho kamarády.

Připravíme dětem program v bazénu a v herně plný her a soutěží. Program vytvoříme podle věku dětí a Vašich požadavků.
Program připraví a dětem se budou věnovat zkušení lektoři dětského plavání a pohybových aktivit, které znáte z našich kurzů.
Na Vaše přání také zajistíme občerstvení, pomůžeme s přípravou pozvánek a blahopřání.

PRONÁJEM STUDIA LÁZNĚ RELAX

Líbí se Vám prostředí našeho studia? Můžete si jej pronajmout na soukromé oslavy, obchodní schůzky apod.

MASÁŽE

Dopřejte si masáž. Díky masážím dochází k lepšímu prokrvení tkání a celkovému uvolnění. Při masážích pociťujeme příjemné teplo.
Masáž je využívána k relaxaci nebo i při zdravotních problémech, například při bolestech zad. Pomocí masáží dochází k uvolňování škodlivých látek do krevního řečiště. Masáže navodí příjemný pocit, relaxuje a zachová duševní a tělesnou rovnováhu.
Předpokládám rozšíření textu ohledně konkrétních typů masáže po dohodě s masérem, rozpis dnů a hodin a další tel na objednání.

LEKCE AQUA AEROBIKU

Vodní prostředí se zásadně liší od prostředí suchozemského nabízí tak možnost efektivního cvičení. Cvičení ve vodě vede k celkovému zlepšení tělesné kondice – zlepšení svalové síly a výkonnosti, zformování postavy, nahrazení tukové tkáně tkání svalovou, zvýšení ohebnosti a zvětšení rozsahu pohybu.
Přidejte se k nám a udržujte si kondici a aktivní životní styl bez ohledu na věk.
Kurz bude otevřen při minimálním naplnění 3 cvičenci v Lázních Relax a 6 cvičenci v Hotelu Smíšek.

NATÁČENÍ A FOCENÍ

Pro naše plaváčky zajišťujeme profesionální dokumentaci toho, co se v průběhu výuky naučily. A to formou videa nebo fotek.
Natáčení a focení organizujeme celkem 4x až 6x do roka, podle zájmu klientů.
Jak při natáčení dětí pod vodou a nad vodou tak focení se snažíme vytvořit příjemnou atmosféru, která pomůže dětem i rodičům se soustředit na natáčení a focení. Proto vždy s každým klientem vstupuje do vody i instruktorka, která jemně a citlivě pomůže vést dítě do jednotlivých pozic a správných poloh.

BŘIŠNÍ TANEC PRO RADOST A ZDRAVÍ

Tanečně – relaxační setkávání pro všechny ženy bez rozdílu věku.
Břišní tanec posiluje pánevní dno, proto působí jako prevence inkontinence a je též vhodný pro ženy plánující těhotenství.
Pravidelný tanec posiluje svaly a zpevní celé tělo.
Kompenzace sedavého zaměstnání.
Podporuje střevní peristaltiku.
Pomáhá při bolestech zad.

SHIATSU

Shiatsu v překladu znamená tlak prsty. Tento velmi specifický druh masáže má původ v Japonsku, využívá také tradiční čínské medicíny a znalosti akupunkturních drah. Spíš než o masáži by bylo vhodnější o Shiatsu hovořit jako o druhu terapie, protože dokáže nejen uvolnit pohybový aparát, ale také napomáhá k navrácení tělesného a duševního zdraví. A to nejen fyzicky, ale i psychicky a emocionálně.

Shiatsu je celkově harmonizující a regenerační ošetření, proto výborně funguje při stresu a únavě, nedostatku energie, působí dobře na psychiku a preventivně působí proti nejrůznějším civilizačním chorobám.

Pro ženy a maminky je Shiatsu vhodné i proto, že zmírňuje celou řadu obtíží. Pomáhá při různých bolestech (např. bolesti hlavy, zad, beder, břicha), mírní nejrůznější gynekologické obtíže, bolestivou menstruaci, zánět močového měchýře, zažívací obtíže, nespavost, vypadávání vlasů... Pomáhá také zmírnit únavu po porodu.

Na ošetření mohou chodit také ženy, které čekají miminko. Velkou výhodou u těhotných je možnost ošetřovat i v poloze na boku.

Ošetření trvá cca 90 minut. Součástí je krátký pohovor o případných potížích klienta, diagnostika a samotná masáž, v níž jsou zahrnuty dynamičtější i jemné energetické techniky. Ošetřuje se v oblečení, proto doporučuji vzít si s sebou či na sebe volný pohodlný oděv.

PROGRAMY POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO SENIORY

Významným prostředkem k udržení a regenerace duševních a fyzických sil, prevence a kompenzace nepříznivých vlivů na organismus – jsou pohybová cvičení.

Cvičení ve vodě
Pohybové cvičení ve vodě využívá unikátní vlastnosti vodního prostředí. Při cvičení využíváme tepelný a mechanický vliv prostředí na lidský organismus. V lekcích zařazujeme cvičení pro pohyblivost páteře a kloubů horních a dolních končetin, protahovací a posilovací cviky, cvičení podporující správné dýchání.
Modrý Tygřík v Praze 8Ostatní informace
V prvním poschodí v hotelové restauraci je k dispozici dětský koutek s hračkami, mikrovlnná trouba, dětské židličky, plastové hrníčky, talířky, misky, příbory a bryndáčky.
V restauraci je možnost občerstvení, výběr z polévek a hlavních jídel, doporučujeme místní domácí koláče.
Kočárky lze umístit v přízemí hotelu.
Před hotelem lze parkovat auto.