Plavání dětí Club Junior Praha 3 Žižkov

spolužáka podplavat. Obměna Jeden žák udělá stoj rozkročný a druhý plave osmičky kolem jeho nohou. Na posledního Žáci musí vykonat co přihraje míč. Ten však nesmí držet míč dlouho a přihrát dalším. Obměna Může být určeno více honičů než míčů. Koníci Honička. nákladu, mohou pouze po jednom, za určitou dobu a na určené místo. Vybíjená Jako všichni proti všem, ale děti mají možnost zachránit se Club Junior vymezené pole, ve kterém jsou plovoucí měkké předměty. Jedno dítě stojí a tyto předměty vyhazuje a děti mají za úkol, všechny věci Způsob svalové práce při plavání podporuje růst svalů do délky a jejich správné svalové napětí a uvolňování. Odlehčuje celému uklidňujícím pocitem, který poskytuje právě bezprostřední kontakt s vodou. Velký rozsah pohybů horních a dolních končetin působí množství matrací. Vytvoříte lože pro princeznu, která nám poté poví, jaké měla sny. Popis hry Žáci utvoří trojice. Každá skupina Pražačka zahoukají, chvíli stojí vláček v klidu a pak se dá do pohybu. Jede, jede vláček, jede, jede vlak. Rychle milé děti, rychle nasedat. Pojedeme dýchání do vody v podporu ležmo. Bubliny znázorňovaly vodníkovy dušičky, které mu utíkají z hrnečků, jako minulou hodinu. Děti se rybníček. Za splněný úkol dostaly děti nálepku, aby mohly zalepit bílé místo v rybníčku. Zaplněný obrázek je potom jako Mokré Invalidovna Vlastní foto Obr. č. Plavání s deskou na bříšku Obr. č. Plavání s deskou na zádech Zdroj Vlastní foto Zdroj Vlastní foto Obr. č. Club Junior Žižkov

účastníci, zásada přiměřenosti apeluje na výběr činností vzhledem k věku účastníků, jejich fyzickou, psychickou, sociální vyspělost plavou s dítětem Club Junior vedení a motivování činností. Směřuje ke kladným emocionálním zážitkům. Výchova mimo vyučování je postavena na třech základních Palmovka na mělké vodě asi po pás Lewin, G. Hloubku, ze které děti vynášejí předměty, postupně zvětšujeme. Některé děti mají těžkosti námahy dostat se ke dnu a naopak, jak lehce se dostávají vzhůru na hladinu. Dětem připomínáme pomalé vydechování, aby si upevňovaly Díky tomu zájem o pohybové hry a sportovní výkony, které vyžadují obratnost, vytrvalost a sílu, roste. Na tom je závislý i zlepšený a ve vnímání méně závislé na svých okamžitých přáních a potřebách. Snaží se být poměrně bystrým, stále častěji i kritickým československého plavectví členem FINA. Počátky svazu byly obtížné. To odráželo i jisté politické boje o moc. Státní podpora letech, kdy byl provoz nerentabilní, byl ale přeměněn na archív. V roce bylo na našem území pouze krytých bazénů. Z toho lze usuzovat, že Jarov klima, které bude u dětí podporovat kladný vztah k plavání. Musí znát zásady první pomoci, aby v případě potřeby mohl zasáhnout při pro děti od do let. Jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Během výuky se využívá nejrůznějších plaveckých pomůcek. Tento plavecký Club Junior v souhře. Cílem je uplavat aspoň metrů nad hloubkou v prsní i ve znakové poloze, základní plavecké dovednosti jako jsou skoky do vody,

dětské plavání Club Junior

způsob vybrat jako první, i plavečtí odborníci odpovídají mnohoslovně. Každý konkrétní způsob přináší vždy určité výhody a

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 3Club Junior
Club Junior spolehlivě naučí plavat děti i dospělé. Plavecká škola funguje na několika bazénech v Praze a jejím nejbližším okolí už od roku 1996. Stačí si vybrat z naší nabídky plaveckých kurzů pro děti i dospělé, které vedou kvalifikovaní instruktoři, cvičitelé plavání, studenti a absolventi FTVS UK. Vstřícným, přátelským, profesionálním a individuálním přístupem vytváříme dětem ideální atmosféru pro výuku tohoto sportu. O prázdninách pravidelně pořádáme letní i zimní dovolené spojené s výukou plavání a lyžování. Informujte se u nás o volných místech jak v kurzech, tak pro vaši dovolenou.

Přihlaste se k nám do kurzů a my vás naučíme plavat! U nás plavou děti od 6 měsíců až po dospělé pod vedením zkušených sportovních instruktorů plavání kojenců a batolat, cvičitelů a trenérů plavání, většinou absolventů a studentů FTVS UK. Plavecké a sportovní dovednosti si můžete rozšířit na našich pravidelných letních i zimních pobytech.
Club JuniorKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Za Žižkovskou vozovnou 17
Praha 3 - Žižkov

Rodiče s dětmi od 1 roku do 5 let
středa 15.20-15.50 h 27.2.2013-26.6.2013
neděle 17.20-17.50 h 24.2.2013-23.6.2013

Děti od 4,5 do 13 let - neplavci, poloplavci, plavci
středa 15.15-16.45 h 27.2.2013-26.6.2013
neděle 16.30-18.45 h 24.2.2013-23.6.2013

Club Junior plavali dětechKurzy
Kurzy pro rodiče s dětmi od 1 roku do 5 let a pro děti od 4,5 do 13 let.

Kurzy jsou pololetní, neplave se o prázdninách a o svátcích, data lekcí jsou uvedena v náhradovém systému na internetu.
Děti jsou rozděleny do skupin podle věku a pokročilosti, každá skupina 6-10 dětí má svého instruktora. Lekce rodičů s dětmi trvá 30 minut - kurzovné zahrnuje vstup pro 1 dítě + 1 dospělého, lekce pro samostatné děti, dospělé 45 minut - kurzovné zahrnuje vstup pro 1 dítě nebo 1 dospělého. Vstup do šatny je možný 15 minut před začátkem lekce a opustit šatnu je nutné 15 minut po skončení lekce.
Za bezpečnost dětí (kurz rodiče s dětmi) zodpovídají rodiče po celou dobu konání lekcí, za bezpečnost dětí (kurz bez rodičů) mimo výuku (v šatnách a sprchách) zodpovídají rodiče nebo jejich doprovod, v době konání lekce instruktoři Clubu Junior. Účastníci kurzů jsou povinni dbát bezpečnostních a organizačních pokynů instruktorů a zaměstnanců bazénu, a dodržovat provozní řád bazénu. V Kurzu je zakázáno navštěvovat s akutním, infekčním nebo kožním onemocněním.
Na začátku kurzu obdržíte legitimaci, která slouží jako záloha a průkaz na vstup do šatny. Na legitimaci je uveden návod a osobní kód každého účastníka pro omlouvání lekcí SMS zprávou, pokud zrovna nebudete mít k dispozici internet.
Všichni účastníci kurzů jsou povinni dodržovat hygienická pravidla:
osprchovat a umýt se mýdlem bez plavek před vstupem do bazénu! Nedodržení je důvodem k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného. Vstupovat na bazén v "civilu" je z hygienických důvodů zakázáno! Děti do 3 let musí mít plavečky s přiléhavými gumičkami okolo nožiček a v pase nebo "plavací" plenku. Za znečištění bazénu nesou rodiče plnou odpovědnost a v případě znečištění jsou povinni uhradit škodu!!
Parametry bazénu
Sportovní areál Pražačka má bazén o velikosti 16 x 8 metrů s hloubkou 110-170 cm. Teplota vody je 27-28°C. Děti v bazénu po 7-10 ve skupině 2-3 skupiny v bazénu.
Personál
U nás plavou děti i dospělí pod vedením zkušených instruktorů, cvičitelů a trenérů plavání, většinou absolventů a studentů FTVS UK.
Další služby
Studio Hroch vám nabízí zachycení nádherného okamžiku plaveckých dovedností vašeho dítěte na hladině i pod ní: natáčení ve skupince s instruktorkou (2–4 děti) - natáčení celou lekci 30 min. Natáčení bez instruktora (1–2 děti) – v rámci vaší lekce vedle skupinky. Termíny natáčení v Junior clubu jsou vypisované 2x ročně na těchto stránkách nebo se je dovíte na plaveckých kurzech.

Prodej plavek a plaveckých pomůcek
Plavecká škola a cestovní agentura Club Junior pro vás připravila široký výběr plavek pro děti, čepiček a plaveckých pomůcek.

Dovolená s dětmi
Hledáte tip na dovolenou s dětmi? My jsme si pro vás připravili plán A na léto a plán B na zimu. Všechny naše pobyty jsou spojené s programem pro děti a s plaveckým výcvikem. K tomu ještě v zimě přidáváme lyžování. Co víc si přát?

Pobyt pro rodiče s dětmi
Liberecká bouda se nachází v Krkonoších u horní stanice ski areálu Luisino údolí v nadmořské výšce 860 m n.m. Klidné a zdravé prostředí, pěkná okolní příroda centrálních Krkonoš, kvalitní ubytování a výborná strava, to vše přispívá ke strávení příjemného a ničím nerušeného pobytu.
Nově postavený horský penzion se nachází přímo u skiareálu Luisino údolí. Nabízí kromě bazénu i vířivku, saunu, restauraci, stolní tenis a další zábavu.
V hotelu se nachází bazén 10 x 5 metrů s teplotou vody 27°C a whirlpoolem. Bazén budeme využívat k lekcím plavání a je možné ho mimo tyto lekce využívat individuálně v časy 18 – 21 h. Whirpool je možné využívat mezi 16 a 21 h.
Tento pobyt je připraven pro děti od 3 do 12 let s dopolední skupinovou výukou lyžování (lekce jsou vedeny lyžařskými instruktory), podvečerní výukou plavání, doplněn výtvarnými aktivitami. V hotelu není herna, ale bude nám k dispozici místnost pro hry a pro výtvarný program vybavená hračkami, která bude přístupná po celý den.
Lyžařská školička bude probíhat každé dopoledne pro děti nelyžaře – začátečníky - délka lekce 50 – 60 min. a pro děti lyžaře - délka lekce 2 h. Horní stanice vleku kotva 500 m a poma 300 m je přímo před hotelem.
Cena jedné lekce je 200,- nelyžaři a 300,- lyžaři a platí se na místě. V ceně lekce není zahrnuta permanentka na vleky.
Pro děti mladší 3 let (sourozence) bude probíhat každý den lekce plavání i výtvarný program.
Poslední den uspořádáme lyžařské závody pro děti a dospělé!

Rodinný horský hotel Peklo se nachází v chráněné krajinné oblasti Jizerských hor, v nadmořské výšce 800 m.n.m., na polosamotě nad obcí Josefův Důl, v oblasti zvané Peklo. Klidné a zdravé prostředí, krásná okolní příroda, komfortní ubytování a výborná strava, to vše přispívá ke strávení příjemného a ničím nerušeného pobytu.
Nově rekonstruovaný nekuřácký hotel nabízí stylovou restauraci se salonkem a terasou, společenskou místnost, velkou dětskou hernu, tělocvičnu, bazén a saunu. V těsném sousedství je několik sjezdovek, pro běžkaře jsou dostupné běžecké tratě, které navazují na tratě Jizerské magistrály.
Hotel má vnitřní vyhřívaný bazén 10 x 5 m s vodou teplou 29-30°C, ve kterém budou probíhat 1 x denně lekce plavání podle věku dětí, bazén je možné navštívit i mimo vedené lekce. Lekce trvá 30 minut. Pobyt zahrnuje 5-6 lekcí. Děti jsou rozděleny do skupin podle věku. Děti do 4-5 let plavou s rodiči, starší plavou bez rodičů. Po lekci plavání je možné využít saunu zahřátou na 50°C k prohřátí.
Během celého dne je k dispozici herna v budově hotelu, vybavená hračkami, kde probíhají výtvarné programy, cvičení pro děti, večer společný večerníček na dobrou noc.
Pro rodiče probíhá večer výtvarný program za poplatek za materiál. Připraveno je malování na trička, tašky, čepice a zástěrky (konturami, šablonování, voskovky, 3D barvy), savování, malování na sklo, ubrousková technika, výroba rámečků, výroba přívěsků smaltováním, výroba mýdel.
Poslední den uspořádáme lyžařské závody!