Plavání dětí Activity Club Praha 3 Žižkov

vodou, díky otevřeným očím. Obsahem jsou hry na námět lovení předmětů, skoky, procházení pod obručí apod. Juklíčková Krestová, kontrolovat celou skupinu. Motyčka uvádí, že u dětí starších let, by velikost družstva měla být členů. Podle Miklánkové je Plavání je tedy jednou z biologicky nejúčinnějších forem tělesné aktivity. Významné je především tím, že na rozdíl od jiných sportů dětí nezbytné. Dítě se při plavání a hrách ve vodě uvolní, zapomene na osobní prohry i školní problémy, úspěchy dosažené ve všechny dětičky. představují rybičky a pak je zdraví máváním Veze parník, veze náklad, voda za ním musí cákat. děti sedí na okraji Lachtani jsou kluci hraví, skákat do vody je baví. děti skáčou z okraje bazénu do obručí ležících na hladině Každá žabka ukazuje, jak Jiřího z Poděbrad Způsob svalové práce při plavání podporuje růst svalů do délky a jejich správné svalové napětí a uvolňování. Odlehčuje celému Rajská zahrada uklidňujícím pocitem, který poskytuje právě bezprostřední kontakt s vodou. Velký rozsah pohybů horních a dolních končetin působí plaváním dítěte Activity Club v souhře. Cílem je uplavat aspoň metrů nad hloubkou v prsní i ve znakové poloze, základní plavecké dovednosti jako jsou skoky do vody, plavání pro děti Activity Club způsob vybrat jako první, i plavečtí odborníci odpovídají mnohoslovně. Každý konkrétní způsob přináší vždy určité výhody a nákladu, mohou pouze po jednom, za určitou dobu a na určené místo. Vybíjená Jako všichni proti všem, ale děti mají možnost zachránit se

vymezené pole, ve kterém jsou plovoucí měkké předměty. Jedno dítě stojí a tyto předměty vyhazuje a děti mají za úkol, všechny věci československého plavectví členem FINA. Počátky svazu byly obtížné. To odráželo i jisté politické boje o moc. Státní podpora letech, kdy byl provoz nerentabilní, byl ale přeměněn na archív. V roce bylo na našem území pouze krytých bazénů. Z toho lze usuzovat, že Activity Club Žižkov účastníci, zásada přiměřenosti apeluje na výběr činností vzhledem k věku účastníků, jejich fyzickou, psychickou, sociální vyspělost Flora vedení a motivování činností. Směřuje ke kladným emocionálním zážitkům. Výchova mimo vyučování je postavena na třech základních se říci, že prsa jsou rekreační plavecký styl. A když se v létě rozhlídnete po koupališti, tak jen velice málo lidí uvidíme plavat s plaváním. Takové děti potřebují podržet nebo aspoň přidržet, aby neměly strach z vody. A i kvůli tomu, že dětem ukáži, že opravdu takové, které mají plavání pouze jedno pololetí, což není pro děti moc prospěšné. Kolik dětí míváte průměrně v hodině plavání Activity Club dítěti věnovat zvlášť. Výborný by byl pro takové děti asistent, který by se věnoval jen jim. Zařazujete didaktické hry do hodiny tak v rušné i hlavní části kde vysvětluje hru, či postupy pohybu ve vodě. Tak i v závěrečné části, kde hodnotí celou lekci. Akustika v

Activity Club

polohu Čechovská, Úloha her V předplavecké přípravě hrají hlavní roli hry, díky kterým se děti učí základním pohybovým dovednostem. Olšany rybníček. Za splněný úkol dostaly děti nálepku, aby mohly zalepit bílé místo v rybníčku. Zaplněný obrázek je potom jako Mokré

Copyright © 2024 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 3Activity Club
Plavecká škola Activity Club. Plavecké kurzy a výuka plavání pro děti a dospělé. Poskytujeme základní a zdokonalovací plavecké kurzy v Praze 6 na Strahově, v Praze 1 ve sporcentru YMCA a v Praze 3 v hotelu Olšanka.
Activity ClubKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Táboritská 23
Praha 3 - Žižkov

po
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
st
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00

Activity Club plavme dětemKurzy
Kurzy jsou určeny pro děti od 5 do 15let.

Poskytuje mezákladní a zdokonalovací plavání pro děti a dospělé v hotelovém bazénu. Kurzy jsou určeny pro děti od 5 do 15let.
Organizace hodiny:
Děti jsou rozděleny do 3 družstev dle plaveckých dovedností cca po 8 dětech. každá skupina má svého lektora. Sledujeme dovednosti a výkonnost dětí v dalším kurzu (pololetí) je přeřazujeme do vyšších skupin.
1 skupina - začátečníci (maximálně 7 dětí)
2 skupina - mírně pokročilí (maximálně 8 dětí)
3 skupina - pokročilí (maximálně 8 dětí)
plavat dítěti ŽižkovParametry bazénu
25m bazén, hloubka 1,2 - 1,6m, teplota vody 26 - 27°C
plavali dětech Praha 3Personál
Vedoucí: Mgr. Ondřej Šimáček

Narozen 26.3.1975 v Praze, zakladatel plavecké školy v roce 1999, absolvent PedfUK se specializací na plavání dětí, 15 let praxe s výukou a tréninkem plavání dětí a dospělých
Mgr. Jana Hlavatá

Narozena 1.12.1984 v Praze. Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor učitelství pro 1.st. ZŠ se specializací na TV. Získané licence: cvičitel plavání, trenér plavání III.třídy, rozhodčí plavání III.třídy, plavčík.Jako cvičitelka plavání pracuji od roku 1999.
Mgr. Vojtěch Mrózek

Narozen 23.5.1984 v Praze. Nedoslýchavý absolvent Pedagogické fakulty UK v Praze, obor učitelství pro 2.st. ZŠ se specializací na TV a informační výchovy pro Šš. Získané licence: cvičitel plavání, plavčík. Jako cvičitel plavání pracuji od roku 2007.Dále: Instruktor fitness, Instruktor v lyžovaní, sportovní masér
Mirka Králová

Narozena 1.2.1988 v Kladně, studentka PřF UK. 18 let jsem se věnovala závodnímu plavání a mám licenci trenér plavání III.třídy. Jako učitelka plavání pracuji pátým rokem.
Klára Zrůstová

Pocházím z Liberce, studuji Pedagogickou fakultu UK, 10 let jsem závodně plavala a dva roky jsem byla členkou VZS ČČK. Mám licenci trenér plavání III. třídy. Výuce plavání se věnuji cca 1 rok a působila jsem např. v Brandýse nad Labem.
Mgr. Roman Švejda

absolvent FTVS UK Praha. Trenér triatlonu a tenisu. Instruktor lyžování a snowboardingu. Masér.
Tereza Přikrylová

Narozena 24.7. 1989 v Praze. Studentka 3. ročníku FTVS UK obor Tělesná výchova a sport.
Kurz potápění – SCUBA DIVING. Má cca 5 let praxe s vedením dětí na letních dětských táborech.
Ondřej Smetana

Narozen roku 1988 v Praze, student VŠE. Od roku 1998 se věnuji závodnímu plavání za plavecký oddíl Bohemians Praha. Poslední tři roky se také věnuji výuce plavání. Vlastním licenci rozhodčí plavání II. třídy.
Mgr. Alena Zárubová

Narodila jsem se před 33 lety v Trutnově. Absolvovala jsem 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Už od malička mě to táhlo k vodě. Závodně jsem plavala, asistovala při plavání lidí s mentálním postižením a jako plavčík jsem dohlížela na pořádek v bazénu. Vedla jsem kurzy plavání rodičů s dětmi a dva a půl roku učím plavat předškolní a školní děti.
Získala jsem licence: cvičitel plavání III., instruktor plavání kojenců, batolat a předškolních dětí, plavčík/záchranář III.
Mgr. Petra Vymazalová

Narozena 17.12.1985. Absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě, nyní studentka FTVS Univerzity Karlovy v Praze. Jako cvičitelka plavní pracuji od roku 2009.
Sabina Dostálová

Pocházím z Ústí nad Labem, kde jsem se 12 let věnovala plavání na vrcholové úrovni. Studuji FTVS UK v oboru trenér plavání a již mám několikaletou praxi s trénováním dětí i dospělých. Mám kvalifikaci trenéra II. třídy.
plavání dětíDalší služby
Plavání dospělých
Plavecké kurzy jsou určeny jak pro začátečníky tak i pro pokročilejší plavce. Pomůžeme Vám vylepšit techniku plaveckých způsobů (kraul, znak, prsa i motýlek), vylepšíte si kondici a naučíte se správně dýchat. V kurzech je průměrně kolem 5 plavců.

PLAVECKÝ ODDÍL
Plavecký oddíl je určen především pro děti ve věku 8 až 12 let. Přijetí starších dětí není vyloučeno, ale předpokladem je již vyšší stupeň plavecké zdatnosti.

Plavecký tábor
Horní Bradlo se nachází na úpatí CHKO Železné hory, na břehu řeky Chrudimky nedaleko Sečské přehrady.
Aktivity:
Pro děti bude zajištěn sportovně turistický program se zaměřením na výuku a zdokonalování plavání.

Kapacita:
28 dětí + 5 dospělých (Zdravotník, vedoucí a lekktoři)
Program:
Plavecký výcvik v areálu (vyhřívaný bazén + koupaliště). v případě špatného počasí budeme dojíždět do bazénu v Chrudimy nebo v Hlisku.
Kromě plavání zajistíme sportovně turistický program a celotáborovou hru. Lokalita je turisticky velice bohatá (prales Horní Bradlo, Sečská přehrada, Hlinsko - betlém, Skanzen na Veselém kopci, zřícenina Licnice, hřebčín Slatiňany, zámek Žleby,...