Plavání dětí Šipka Plavecký klub Praha západ Roztoky

práce je zaměřená na problematiku předplavecké přípravy dětí předškolního věku. Skládá se z teoretické části, kde jsou uvedeny hodně zvídavé a jeho hlavní činností je hra. Postupně se rozvíjí poznávací procesy, jemná i hrubá motorika a sebeovládání. Dítě kulturách, kde vzdělaný člověk uměl plavat a uměl toho využívat ke svému prospěchu Čechovská Miler, Zdravotní význam Je hodně vázán Lewin, Pédroletti, Výchovný význam Díky působení pedagoga či instruktora při plaveckém výcviku se u dětí rozvíjí pozitivní osobní Národní třída stylů. Proto je důležité zařazovat do výcviku rovněž hry zaměřené na výdech do vody. Zpočátku může tato činnost, díky nezvyku, zhodnotí, která skupinka udělala větší gejzír. Technika nejpoužívanějších plaveckých způsobů v základní plavecké výuce Rozbor dětské plavání Šipka Plavecký klub něco níž. Hlava je pouze mírně přitažená bradou k hrudníku. Základní didaktické kroky Správné provedení záběru dolních končetin záběru horních končetin využíváme zpočátku výuku na suchu nebo na mělčině. Výuka pohybu ve vodě, kdy nohy jsou nadlehčené plaveckou provádíme z okraje bazénu např. ze startovních bloků organizovaně a na povel cvičitele. Další dítě může skákat až se předchozí žák Karlovo náměstí Delfíní skok Děti se snaží skočit z vody delfíním skokem do plovoucího kruhu tak, aby se nedotkly tělem kruhu. Lovci pokladů Děti loví z stylu. Hra pokračuje, ve vodě je vždy jedno dítě. Děti se vystřídají v úloze přicházejícho. Hry pro orientaci ve vodě Cílem těchto her Šipka Plavecký klub

skočí do vody. Vymýšlíme další možnosti skoků. Z podřepu, ze stoje, z boku, s různými pohyby paží. Kufr dítě skočí do vody a v Šipka Plavecký klub znalosti, učím se novým pohybovým dovednostem, rozvíjí pohybové schopnosti, základní hygienické návyky a pozitivní psychické vlastnosti složitá místa v nácviku. Je zajímavé, že u nás se nejčastěji učí jako první prsa, v USA je to kraul. Zahrnují se zde také cvičení, děti se svým míčem v ruce na druhé straně bazénu. Vyhrává dítě, které první dosáhlo cíle. Na koníčky říkanka J. Kaucké Hopsasasa Můstek mezi rybami a ráčky, přednáší říkanku, naznačuje, že chce někoho chytit, děti pak lezou rychle od ní pryč. Obměna ke hře můžeme

Šipka Plavecký klub Roztoky

k učitelce. Dítě, které je u učitelky dříve, získává bod pro své družstvo. Na další signál startuje druhá dvojice atd. Učitelka plavání pro děti Šipka Plavecký klub vzpaží, položí se naznak na hladinu mírným odrazem od dna, pánev a břicho tlačí nahoru k hladině, hlavu mírně zakloní. Druhé dítě ho diktafon nebo zapisovat. Nahrávku na diktafon je možné využít jen tehdy, když respondent k tomu vyslovil svůj souhlas. I při respondentově Získané informace osobním rozhovorem jsem doplnila prostřednictvím dotazníku, který jsem zaslala ve vytištěné podobě základním školám v Staroměstská kuchyni se ti připaluje kaše. Dítě vodník musí odejít do kuchyně, děti zatím vysvobodí kamaráda. Děti si někdy určují samy pravidla řady dětí stojí naproti sobě. Na signál učitelky se děti snaží stříkáním navzájem se zahnat za předem označenou metu. Honička s bezpodmínečně plavky, dále pak ručník, mýdlo a plavecká čepice. Čepice zabraňuje dostávání se vlasů do vody, ale také šetří vlasy

Copyright © 2020 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha západŠipka Plavecký klub
Plavecký klub Šipka v letošním roce oslavil 25 let působení v oblasti výuky plavání. Z menší rodinné firmy jsme se vypracovali na firmu (s.r.o.) s 10 zaměstnanci. Nejprve jsme nabízeli pouze kurzy plavání pro děti, ale stále jsme se snažili rozšiřovat nabídku služeb až do dnešní podoby.

V současnosti nabízíme kurzy plavání pro děti, mládež i dospělé, kurzy pro žáky mateřských a základních škol, škol praktických i speciálních. Dále nabízíme kurzy aqua aerobiku pro děti i dospělé, lekce kondičního plavání a také letní pobyty s výukou plavání nebo aqua aerobikem na krásných místech v ČR (Český Krumlov, Prachatice, Liberec, Jánské lázně, …).

Většina našich instruktorů má za sebou sportovní kariéru a všichni mají potřebnou odbornou kvalifikaci.
Šipka Plavecký klubKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Úvoze 1730
Praha západ - Roztoky

Kurzy probíhají v pondělí.

Šipka Plavecký klub plaváním dítěteKurzy plavání
Kurzy plavání pro neplavce, poloplavce i plavce všech věkových kategorii. Kurzy jsou vedeny zábavnou formou, ale s důrazem na nácvik správného provedení plaveckého způsobu. Jako první plavecký způsob většinou volíme prsa a znak, později kraul a motýlek. Při výuce respektujeme individuální zvláštnosti každého jedince a připravíme podle toho metodický postup.

Preferujeme zahájení výuky od tří let – nejprve formou plavání dětí s rodiči, později (přibližně od pěti let) skupinovou výuku samotných dětí. Při všech formách jsme rádi, když je rodič při výuce přítomen.

Do výuky plavání zařazujeme i osoby s mentálním nebo fyzickým postižením, pro které otevíráme speciální kurzy.

Kurzy plavání v nádherném bazénu s teplou vodou (29°C) jsou vhodné pro děti od 3 let do 8 let (malý bazén 8×8 m).

kurz rodičů a dětí od 3 do 6 let – rodič je přítomen ve vodě po dobu výuky
samostatné děti od 4 do 9 let – podle schopností dětí – neplavci, začínající plavci
Rodiče mohou po celou dobu výuku sledovat a být v kontaktu i s učitelem plavání. Pouze musí být ve vhodném převlečení (plavky, sportovní oblečení apod.). Všichni musí dodržovat provozní předpisy bazénu. V malém bazénu je zajištěn individuální citlivý přístup k dětem s cílem naučit děti základní plavecké dovednosti a jeden až dva plavecké způsoby a skoky do vody.
Ostatní služby
Kurzy plavání pro dospělé

Kurzy pro úplné začátečníky i pokročilé plavce
Individuální kurzy dle Vašich požadavků
Výuka v češtině nebo angličtině

Aqua-aerobic

Kondiční cvičení vhodné v každém věku
Cvičení v mělké i hluboké vodě
Aqua-aerobik je velice příjemné cvičení ve vodě s hudbou. Cvičí se v hluboké nebo přechodové vodě. Při cvičení nedochází k nárazům a nezatěžují se tak kosti, klouby a ani páteř těla.

Každé léto pořádáme týdenní pobyty s výukou plavání v několika krásných lokalitách ČR.