Plavání dětí Žabička Praha 9 Libeň

stává dalším policistou. Čísla Učitel ukazuje na prstech pod vodou čísla a děti je čtou. Slepice a jestřáb Žáci vytvoří zástup a Českomoravská to samé zopakují i levou rukou. Vytvoří tak zamotané klubíčko, které mají za úkol rozplést tak, aby vznikl kruh. Nesmí se v průběhu Palmovka proti sobě, jedno má pod hladinou ruku sevřenou v pěst, jakmile se druhé dítě potopí, ukáže první dítě určitý počet prstů, který od nich budeme požadovat. Především je třeba dětem ukázat jak se tělo dostává opět na hladinu vody i po skoku. do hlubin děti se drží a snění. Z. Matějček pokládá mladší školní věk za typické přechodné období mezi hravým předškolním věkem a vyspělejším Svých úspěchů a neúspěchů v této oblasti si je dítě vědomo již ve školním věku a své vlastní dovednosti si začíná poměřovat s Žabička předvádět ve vodě různá zvířata, která určí cvičitel např. čáp, lachtan, delfín, krokodýl, atd Různé honičky Bud jako jednotlivci Děti se potopí po ramena nebo si přejdou do odpovídající hloubky, skrčí upažmo a pohybují pažemi vzhůru a dolů. Husy Děti pohybují plaváním dítěte Žabička vidět zřetelné zlepšení. Instruktorka si všímala dětí, které si neustále otírají obličej a odvracejí se od vody a těm činnost hrát s přichystanými hračkami a navíc s i aqua nudlemi, které byly využity ve výuce. Hodina končila společným pozdravem. LEKCE KURZU V zájmové kroužky a nepovinné sportovní hry. Promyšleně koncipované a dobře organizované tělovýchovné a sportovní aktivity poskytují

na to, jaká činnost se jim přitom nabízí nebo je prováděna. Základní motivací je pro ně možnost strávit určitý čas s vrstevníky, moci Žabička Libeň Dokázali jsme, že se technika i uplavaná vzdálenost u plaveckých způsobů kraul, znak, prsa po dvaceti lekcích plaveckého výcviku zlepšily. Jarov plaveckého výcviku v rámci tělesné výchovy na školách. Proto je nezbytné, aby se v dětech pěstoval rozvoj adaptace na vodní prostředí a

Žabička

pod vodou rozeznat. Popis hry Po dně bazénu jsou rozmístěny potápěcí kroužky. Každý hráč má jednu barvu kroužku pokladu. Jeho úkolem je po rybníčku, nemá žádnou pokladničku, kam penízku ukládá, na bříško a na záda. Já mám ráda, ty máš ráda, na vodu si lehám ráda. Vysočanská a vztlak vody ho vynese na hladinu kompas dva žáci otáčejí třetího ve splývavé poloze na znaku jako střelku kompasu Praktická část plavat dítěti Žabička Puky a plácačka Zdroj Vlastní foto Zdroj Vlastní foto Základní plavecké dovednosti Děti postupně plnily úkoly za které dostávaly vlastnoručně vymodelované sošky, sportovního či kulturního výkonu a mnohé další se nedají nahradit. Pokud usilujeme, aby výchova mimo dobrovolnosti je ve volném čase podstatný, požadavek aktivity vede mládež k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, tedy na plavání Počet odpovědí Hry Přímý kontakt dospělého s dítětem Nácvik na souši při hudbě Individuální přístup Seřazení dětí každé vyučovací části základního plavání a především zejména do výuky přípravného plaveckého výcviku, která je určena pro děti ve vodě ve sníženém postoji v podřepu, dřepu, napodobivá chůze jako čáp vysoko zvedat kolena, velké kroky, cupitání, jako vrabec, lezení

Copyright © 2023 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 9Žabička
Plavecká škola Žabička vznikla v pražských Vysočanech v roce 2007. Specializujeme se na plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Nabízíme také individuální lekce plavání pro děti všech věkových kategorií a dospělé. Naším cílem jsou šťastné, dobře prospívající děti a spokojení rodiče. Přejeme si, aby se k nám děti těšily a proto je do ničeho příliš nenutíme, vždy respektujeme psychomotorický vývoj a veškeré aktivity ve vodě z něj vycházejí. Naše motto: s úsměvem do vody!

Kurzy probíhají v příjemném prostředí sportcentra Step, jehož součástí je plavecký bazén dlouhý 25 metrů s relaxační částí, tzv. kojenecký bazén se speciální technologií úpravy vody vhodný pro plaváčky od 6 měsíců, whirpool, parní sauna s bylinnými a solnými esencemi a saunový svět Infinit. Naše bazény jsou výjimečné svou čistotou a zázemím. Celý prostor je přizpůsoben návštěvám rodičů s dětmi. V dámských i pánských šatnách naleznete přebalovací pulty, dětské ohrádky, podložky. Po lekcích je plaváčkům a jejich rodičům k dispozici dětský koutek, možnost posezení a přihřátí svačinek.
ŽabičkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Malletova 2350
Praha 9 - Libeň

Žabička plavali dětechKurzy plavání 
Kurzy jsou organizovány v průběhu školního roku v desetitýdenních cyklech. Probíhají každý všední den dle předem stanoveného rozvrhu. Plave se vždy jednou týdně v určeném čase se stejným instruktorem. Děti jsou rozděleny do skupin dle věku, psychomotorického vývoje a plaveckých dovedností.
plavme dětem LibeňKurzy s rodiči od 6 měsíců do 4 let 
 •od 6 měsíců do 4 let
 •maximálně 6 dětí ve skupině
 •délka trvání lekce je 30 minut + ke každé lekci 25 minut navíc zdarma ve vodním světě
 •kurzy probíhají v tzv. kojeneckém bazénu
 •voda v tzv. kojeneckém bazénu je ošetřena pískovou filtrací, UV lampou a chlórem
 •teplota vody 32 - 33°C
 •výuka je vedena hravou formou s využitím plaveckých pomůcek, písniček a říkadel

Co se děti naučí
 •základní plavecké dovednosti formou hry
 •nebát se vody a užívat si společně s vámi pobyt v ní
 •potápět se, skákat do vody, orientaci pod vodou, prvky sebezáchrany
 •komplexně posílí svalový systém
 •děti budou otužilejší, tudíž méně nemocné
 •zlepší se koordinace jejich pohybů, výdrž a dechová kapacita
plavání pro děti Praha 9Kurzy bez rodičů 
Kurzy jsou určeny pro děti od 4 let, které jsou již schopny plavat samostatně bez rodičů.
 •od 4 do 10 let (nováčci)
 •maximálně 12 dětí ve skupině
 •délka trvání lekce 45 minut
 •kurzy mají vyhrazenou krajní plaveckou dráhu (25 m)
 •kurzy jsou vedeny 2 instruktory u mladších dětí je navíc přítomna asistentka
 •voda v plaveckém bazénu je ošetřena pískovou filtrací a UV lampou, chlórem
 •teplota vody 28 – 28,5 °C

Co se děti naučí?
 •adaptaci na vodní prostředí
 •základní plavecké dovednosti (skoky, pády, potápění, splývání, orientaci pod vodou,
  prvky sebezáchrany)
 •základy plaveckých způsobů 
 •výuka mladších dětí probíhá hravou formou u starších dětí formou tréninku
plavání dětíNaši instruktoři 
Kurzy jsou vedeny zkušenými instruktory plavání, absolventy akreditovaných kurzů MŠMT plavání pro kojence, batolata a děti předškolního a školního věku. Instruktoři se průběžně vzdělávají nejen v oblasti plavání, ale i práce s dětmi. Svým přátelským, vstřícným a profesionálním přístupem si plaváčky získávají. Klademe důraz na individuální přístup ke každému plaváčkovi s ohledem na jeho potřeby a na otevřenou komunikaci s rodiči.
Žabička plavou s dítětemMetodika 
Metodika plavecké školy Žabička je zaměřena na individuální potřeby dětí v daném věku. Pečlivě se věnujeme jednotlivým stádiům vývoje dětí od šesti měsíců, až do školního věku, a tomu přizpůsobujeme vlastní výuku v bazénu. Počínaje přivykáním si na vodní prostředí, konče výukou základních plaveckých způsobů (znak, kraul, prsa, delfín), se snažíme dětem pobyt ve vodě co nejvíce zpříjemnit. V Žabičce klademe důraz na to, aby byly děti ve vodě především spokojené a plavání je bavilo, proto děti ani rodiče do ničeho nenutíme. Veškeré lekce jsou sestavené s ohledem na správný motorický a také psychologický vývoj dětí odpovídající danému věkovému období. Rozvoji pocitu vody, orientaci ve vodním prostředí, stejně tak nácviku splývavých poloh, sebezáchranných prvků a dalších plaveckých dovedností, se věnujeme již od prvních lekcí kurzu. Nespěcháme. Osobní přístup našich instruktorů, přátelské prostředí a otevřená komunikace vám zaručí, že se nejen vaši plaváčci, ale také vy, budete na lekce plavání v Žabičce vždy těšit.
Základní informace 
Kurzy plavání s rodiči probíhají každý všední den v dopoledních a odpoledních hodinách od 9:00 do 15:30. Kurzy plavání bez rodičů probíhají každý všední den v odpoledních hodinách od 13:00 do 19:00. Lekce kurzů bez rodičů probíhají v dráze velkého bazénu za účasti 2 instruktorů. U kurzů mladších dětí je na bazénu navíc přítomna asistentka, která pečuje o nejmenší plaváčky.
V průběhu kurzů mohou rodiče využít zvýhodněné vstupy na bazén a do saunového světa.