Plavání dětí USK Praha Praha 4 Podolí

základní orientaci pod vodou a schopnosti překonat jednoduchou vodní překážku za příznivých podmínek pro plavání. Úspěšný absolvent paží. Současně s tím nacvičujeme druhý plavecký způsob prsa. Příklady obsahových plánů lekcí jsem přiblížila v příloze číslo jsou různé druhy emocionálních zážitků spojených se sportem. Vaněk, M. Hošek, V. Rychtecký, A. Slepička, P. Záleží nejen na výšce Kavčí Hory určitý konkrétní objekt. Úzkost je ve sportu větší psychologický problém, protože jde o nejasnou předtuchu nebezpečí, kterou subjekt Dvorce generace. V dnešní době děti a mládež umí plně využívat výhod, které práce s počítačem přinášejí. Je ale diskutabilní, zda USK Praha přispívají k duševní rovnováze a zlepšují fyzickou kondici. D Technické činnosti rukodělné práce, modelářství, elektrotechnika, hromadnost nebo výběrovost, návaznost na školní výchovně vzdělávací práce atd Optimální nabídkou pro děti, mládež, ale i pro organizátorem výcviku před zahájením výuky je nezbytná smlouva s MŠ, která bude výcvik navštěvovat a také s SKP Kometou Brno, jež roku a před zahájením výcviku polovina dětí neměla téměř žádné zkušenosti s vodním prostředím. Dle výkonnostního rozdělení paní stejnou úroveň dovedností. Díky tomu bylo potřeba vynaložit větší úsilí při individuální práci s dětmi, jež měly problémy se udržovala dětská pozornost a vedení výcviku tak, aby děti dělaly skutečně to, co jsme měly pro danou lekci naplánováno. Další skupinka USK Praha Podolí

jenž přišly do kurzu, ale díky organizátorským schopnostem cvičitelů se to dalo vždy bez problémů zvládnout. Obr. Malý a velký bazén, Zlíchov pod hlavu a procházejíce pod pažemi ji uchopily rukama, což jim pomáhalo udržet hlavu nad vodou a pak se mohly více soustředit na techniku odstupující lopatky nazad a dopředu vyčnívající břicho, způsobené málo vyvinutým zádovým a břišním svalstvem. Dobře vyvinutá je Smíchovské nádraží dvacet až třicet nádechů a výdechů za minutu. Záleží na aktivitě, jakou dítě vykonává a také na jeho emočním stavu. Dýchání je jen tři děti, které v loňském roce neabsolvovaly předchozí stupně výuky. Obličej sice potopí, ale dělá jim to mírné potíže a vždy je

dětské plavecké USK Praha

vysazený zadek u znaku.V tomto kroužku se převážně zaměřuje na odstranění těchto chyb, dále na modifikované obrátky, zdokonalení USK Praha je takové dítě z výcviku vyloučit. Plavecké pomůcky Nezbytnou součástí výuky plavání jsou plavecké pomůcky. Ty se neustále vyvíjejí a za které se pouze zachycujeme. Jedna z nejúčelnějších a nejčastěji používaných pomůcek při nácviku základních plaveckých stylů je různých plaveckých škol, ke kterým mi dopomohla Asociace plaveckých škol. Hra je jednou z metod, jak děti učit zábavnou formou. Velmi dobře současné době však převládají spíše pasivní způsoby, kterými člověk prožitků dosahuje televize, výpočetní technika, zábavní funkcí. Patří mezi ně funkce regenerační znamená zajistit načerpání nových sil, zajistit prostor k rekreaci, umožnit dostatečný plavou s dítětem USK Praha ekonomickým zázemím, apod. Volný čas se stává pozitivní hodnotou teprve tehdy, má li vyhovující náplň. Náplň volního času má ryze

Copyright © 2019 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 4USK Praha
Sportovní třídy USK Praha - oddíl plavání založil nově plavecké kurzy Rybičky v Podolí. Naše plavecké kurzy Rybičky jsou určené pro děti, které neumějí vůbec plavat (od věku 4 let) a rády by se to naučily zábavnou a hravou formou, tak i pro ty kteří plavat již umějí, ale chtějí se zdokonalit či se naučit něčemu novému. Náš tým je složen z mladých kreativních lidí, kteří jsou aktivními sportovci a odborníky v oblasti plavání, tělesné výchovy, sportu a pedagogiky.
USK PrahaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Podolská 43/74
Praha 4 - Podolí

Kurzy začátečníků budou probíhat 4x týdně ve dnech:
Úterý
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
Středa
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
Čtvrtek
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
U kurzů začátečníků si můžete vybrat návštěvu kurzů:
1x týdně za cenu viz. ceník
2x týdně za cenu viz. ceník

Zdokonalovací plavání probíhá 3x týdně ve dnech:
Pondělí
16,30h – 17,15h
Středa
16h – 16,45h
Pátek
16h – 16,45h

USK Praha plavali dětechKurzy
Kurzy jsou vhodné pro děti od 4 let.

Začátečníci:
Kurzy začátečníků jsou určeny pro děti od 4let, které neumějí vůbec nebo málo plavat.

Děti budou rozděleny do čtyř skupin, podle věku a schopností. V každé skupince bude maximálně 5 dětí na jednoho trenéra. Celkem tedy v jednom kurzu bude maximálně 20 dětí na 4 trenéry a z tohoto počtu trenérů, budou vždy dva trenéři ve vodě s dětmi. Lekce bude trvat 30minut a bude probíhat na dráze, která je krajní.

Děti budou mít k dispozici rozmanité pomůcky, aby se snadněji a rychleji naučily plavat. Lekce budou probíhat hlavně zábavnou a hravou formou za pomoci zvířátek, skluzavky a dalších zábavných pomůcek.

Zdokonalování:
Zdokonalovací plavání je určeno pro děti, které umějí základy plavání a rády by se naučily další nové plavecké způsoby, dovednosti.

Ve skupině bude maximálně 10 dětí na jednoho trenéra, tudíž v jednom kurzu bude maximálně 20 dětí na dva trenéry z důvodu kvalitní výuky. Děti budou rozděleny do dvou skupin, podle věku a hlavně podle výkonnosti. Lekce u základního plavání trvá 45 minut a je zahájena docházkou a rozcvičením.

V našich kurzech je samozřejmostí používání pomůcek pro zdokonalení a osvojení si plaveckých způsobů. Samozřejmě nezapomínáme ani na hry, aby se děti rozvíjely nejen sportovně, ale i sociálně.
plavat dítěti PodolíMetodika
Naším hlavním cílem je dbát na kvalitu výuky a ne na kvantitu. Z tohoto důvodu je počet v kurzu omezen, tak aby výuka byla kvalitní, účinná, pestrá, zábavná a vedena profesionálními trenéry s moderními technikami a pomůckami.
plavání pro děti Praha 4Personál
Ing. Petra Venturová (35 let)
trenérka plavání II. třídy
naše bývalá nejlepší plavkyně v letech 1990 – 2000, plavkyně USK Praha v letech (1984-2008)
absolventka sportovního gymnázia Přípotoční, VŠE Praha
v současné době studium I. trenérské třídy na FTVS (fakulta tělesné výchovy a sportu UK)

Jiří Ventura (36 let)
trenér plavání USK Praha - sportovní třídy
II. trenérská třída
učitel základní školy – tělesná výchova
v současné době studium I. trenérské třídy na FTVS (fakulta tělesné výchovy a sportu UK), bakalářského studia FTVS - tělesná výchova
absolvent sportovního gymnázia Přípotoční
plavec USK Praha (1984 – 2007)
instruktor lyžování, snowboardu, běhu na lyžích

Bc. Kateřina Kohnová (29 let)
trenérka plavání, kurzy základního plavání, individuální kurzy
plavkyně USK Praha (1995 – 2010)
vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra – obor sportovní a kondiční specialista
instruktorka lyžování, běhu na lyžích

Mgr. Zdeněk Braum (41 let)
trenér plavání, kurzy základního plavání, individuální kurzy
absolvent FTVS UK Praha - specializace tělesná výchova a sport
učitel tělesné výchovy
aktivní dálkový plavec
mimo jiné trenér II.třídy volejbalu, instruktor lyžování, snowboardu, aktivit v přírodě

Anna Puklová (19 let)
plavkyně USK Praha
trenérka plavání základních kurzů
rozhodčí plaveckých závodů

Anna Bustová (19 let)
tenérka plavání
III. trenérská třídu plavání absolvovaná na FTVS UK Praha
plavkyně USK Praha
trenérka plavání základních kurzů
rozhodčí plaveckých závodů

Martin Běloušek
bakalář vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra
v současné době studium magisterského stupně vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra