Plavání dětí Pulec Praha 5 Radlice

Velké množství her, z nichž vznikl sborník, jsou nejpoužívanější hry z oslovených plaveckých škol, které se jim v praxi nejvíce sebeskvělejší objevy nenahradí obyčejný lidský kontakt a prožitek, autentický zážitek a osobní zkušenost. Každý člověk touží po jež vedla paní Kateřina Hašková. Tato trenérka si děti rozděluje do několika plaveckých, nebo spíše neplaveckých úrovní a to neplavci a hodně rády vodu. Jsou to převážně ty děti, s nimiž rodiče, již někdy v minulosti zkoušely plavat nebo si s dětmi ve vodě hrávaly. I léty roste, a to až nad hranici Přitom k nejčastější nabídce dochází ve věku let. Jedná se převážně o marihuanu, v menší míře a Radlická rozhodující význam pro výchovu k samostatnosti a k vytváření návyků pro vhodné využívání volného času jak v době školní docházky, Smíchovské nádraží pohybů celého těla. Dítě zvládne stoj i poskoky na jedné noze. Chůze je zde už jistá. Hod míčem horem se zlepšuje, dítě dohodí dál a plavou s dítětem Pulec připažení u těla Nerovnoměrná rychlost, propadání do vody Roztažené prsty Malá efektivita záběru Vysazená pánev Špatná práce nohou Poté vnější nohou prováděly prsový kop. Při nácviku ve vodě jsme začínali pomocí desek, o které byly děti nejdříve opřeny celými Pulec samotná školní práce. Začátky čtení, psaní a počítání jsou pro dítě velmi namáhavou a únavnou prací, která klade velké nároky na Klidné růstové tempo přispívá i k opětnému přibývání podkožní tukové vrstvy, tělesné tvary se stávají plnějšími. Období první

nejsou velké rozdíly mezi dívkami a chlapci. Chlapci váží asi jen o půl kilogramu více a jsou o cm vyšší než dívky Machová, Mění se Anděl letech už činí jen asi tepů za minutu. Stejně jako srdce se zvětšuje hmotnost plic Lisá Kňourková, V předškolním období je typický všeobecnému tělesnému rozvoji a podporují rozvoj žádoucích vlastnosti a schopnosti jako jsou odvaha, obratnost, prostorová orientace či začali nejdříve na souši. Děti si lehly břišní stranou na velké plavecké desky na sobě několik kusů a to tak, aby jim spodní část pak nebere jako překážku. Velkou pozornost je třeba věnovat již dětem v předškolním věku a dostávat je do kontaktu s vodou. Postupem času přiblížit historii plavání, vývoj plavání na školách a současnost plavání v provázání s Rámcově vzdělávacím programem pro plaváním dítěte Pulec veřejnosti, kdy převlékání, ale i předchozí vstup do bazénu mohou komplikovat množství lidí. Vzhledem tomu že naše kurzy předškolního

Pulec

kterých plují po bazénku a mnohokrát vymyslí takové využití těchto pomůcek, jež by dospělého nikdy nenapadlo. Tuto velkou plaveckou desku Pulec Radlice dítě začne třást, modrají mu rty a naskakuje tzv. husí kůže, stává se výcvik neproduktivní, i když se třeba dítěti z vody nechce. Zlíchov vodu a využívat přirozeného pohybu k udržení těla po krátkou dobu na hladině. Všechna tato cvičení musí ovšem dítě zvládat na také se tím ujistily, že je to bezpečné. Za dobrou pomůcku může sloužit také signál k potopení. Je dobré si zvolit krátké slovo, či jsme přidržovali v oblasti hrudní a na stehnech. U žádného z nich se neprojevovala ztuhlost či větší nervozita. Jakmile jsme nabyli pocitu,

Copyright © 2019 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 5Pulec
Plavecká škola "PULEC" byla založena v roce 1992 a je členem Asociace plaveckých škol. Od 1. září 2006 jsme právnickou osobou - Plavecká škola Pulec s. r. o. Plaveme v bazénu SK Motorlet v Radlicích, který poskytuje kvalitní prostředí pro všechny naše výukové programy. Hlavní část naší činnosti spočívá ve výuce plavaní pro děti od 2 let věku, ale učíme plavat i dospělé v individuálních kurzech.

V dopoledních hodinách jsou kurzy pro školy a v odpoledních i dopoledních hodinách velice oblíbené kurzy pro veřejnost. Pro děti, které dobře plavou a nebojí se závodit, máme Klub plavání mládeže Pulec - KPM Pulec.
PulecKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Radlická 298/105
Praha 5 - Radlice

Pulec plavali dětechKurzy
Kurzy jsou vhodné pro děti.

Kurzy pro veřejnost probíhají ve školním roce v pololetních cyklech (září - leden, únor - červen). Plave se 1x týdně v danou dobu vyjma státních svátků a školních prázdnin (v jarních prázdninách kurzy jsou) a státem uznaných svátků.
Výuku provádějí kvalifikované a zkušené instruktorky v souladu s metodickými a bezpečnostními zásadami Plavecké školy Pulec a metodickými pokyny MŠMT.


Co byste měli vědět o kurzech pro děti:

Děti jsou rozčleněny podle jejich věku a plaveckých dovedností do těchto forem:

1. Předplavecká výuka: Rodiče + děti (2- 4 roky); děti 4 – 6 let.
2. Základní výuka: Děti od 6ti let.
3. Zdokonalovací plavání: Děti po základní výuce.
4. Kondiční plavání: Starší děti a mládež.


ZAPSAT SE MŮŽETE DO NEOBSAZENÝCH KURZŮ i po jejich začátku (cena se pak úměrně sníží) v kanceláři na galerii bazénu SK Motorlet v Radlicích v úředních hodinách každé pondělí a středu v čase 17.15 (vyjma státních svátků a školních prázdnin).

Kurzy pro veřejnost probíhají v pololetí školního roku a plave se 1x týdně v danou dobu vyjma státních svátků a školních prázdnin. Termín zápisu oznámíme vždy před začátkem pololetí. Od čtvrté lekce včetně se kurzovné nevrací a zameškané lekce se nenahrazují! Platí se hotově při zápisu!

Kurz č. 1, pro rodiče s dětmi od 2 let, je pozvolné a individuální směřování k plavání hravou formou. Cvičitelka plavání zde vystupuje v roli odborného konzultanta, který nabízí rodičům možnosti jak využít vhodné podněty k aktivnímu pohybu dítěte ve vodě.

Cílem kurzu č. 4 a 5, zdokonalovací a kondiční plavání, je plavání prsa, znak a kraul kvalitní technikou. Děti se učí vytrvalosti a rychlosti u všech již zvládnutých plaveckých technik, základy techniky motýlek a záchrany tonoucích.

Kurz č.6 individuální výuka dětí a dospělých probíhá v následujích termínech: Pondělí - Pátek: 8.00 - 12.00, Pondělí - Středa: 12.00 - 14.00, Čtvrtek a Pátek: 12.00 Termíny výuky se sjednávají E-mailem.
V odpoledních hodinách si musí klient, kromě zaplacení kurzovného, zakoupit vstupenku na bazén nebo permanentní kartu. Pokud individuální výuka probíhá dopoledne v době výuky, tedy od 8.30 do 11.30 hodin, klient vstupné neplatí! Z tohoto důvodu je rozdíl v ceně individuální výuky dopolední a odpolední. Kurzovné (minimálně 5 lekcí) se platí paní ředitelce PŠ. Výuku můžete zrušit nejpozději 12 hodin před začátkem lekce
E-mailem nebo SMS na 602855911 - při pozdějším zrušení lekce propadá!


Kurzy pro školy
Námi organizované kurzy pro školy splňují veškeré požadavky na kvalitní a příjemnou výuku. Výuku provádějí kvalifikované a zkušené instruktorky v souladu s metodickými a bezpečnostními zásadami Plavecké školy Pulec a metodickými pokyny MŠMT. Také námi využívaný bazén splňuje ta nejpřísnější kritéria jak po stránce hygienické tak po stránce příjemného prostředí, vhodného pro práci s dětmi.


Děti jsou rozděleny podle uplavané vzdálenosti plaveckým způsobem prsa do družstev a se zlepšováním jejich výkonnosti jsou potom řazeny do pokročilejších družstev. Maximální počet dětí v družstvu na 1 cvičitele je u plavců 15, u neplavců 10.
plavme dětem RadliceMetodika
Děti jsou v první hodině kurzu vyzkoušeny a podle zjištěných dovedností zařazeny do příslušného družstva (maximální počet dětí v družstvu na 1 cvičitele je u plavců 15, u neplavců 10, u neplavců z minulého pololetí 12). Výsledky výuky a výkonnost dětí evidujeme a v dalším cyklu kurzů je přeřazujeme do družstev s náročnější výukou.
Naším cílem je, aby děti získaly kvalitní plavecké dovednosti, které jim zajistí bezpečnost při rekreačním plavání a koupání. Také chceme v dětech pěstovat trvalý vztah k pohybovým aktivitám podporujícím zdravý tělesný vývoj.
Prvním výukovým plaveckým způsobem jsou u nás PRSA. Z hlediska rekreačního plavání jsou PRSA nejvyužívanějším plaveckým způsobem avšak správné technické provedení je pro malé děti motoricky poměrně náročné. Správné zvládnutí a „zafixování“ pohybu paží a nohou vyžaduje časté opakování prvků a každé dítě potřebuje, podle svých motorických schopností, jiný čas na kvalitní zvládnutí temp.
Technicky jednodušší je plavecký způsob ZNAK, proto jej zařazujeme do základního výcviku již od prvních hodin a učíme jej současně s plaveckým způsobem PRSA. Po zvládnutí polohy na zádech děti často, zvláště malé (i v předplavecké výuce), plavou dříve ZNAK. Nevýhodou je špatná orientace při rekreačním plavání v přírodě.
Vzhledem k tomu, že plavecký způsob KRAUL je náročný na zvládnutí dýchání, provádíme jeho výuku až po kvalitním zvládnutí způsobů PRSA a ZNAK.
Běžnou a nutnou součástí předplavecké i základní plavecké výuky je potápění hlavy, výdechy do vody, otevření očí pod vodou, podplouvání překážek, kotouly a různé varianty skoků do vody. Proto žádáme rodiče, aby svým dětem neslibovali, že tyto dovednosti nebudou provádět, ale naopak je třeba děti na obsah výuky připravit!
Výuka správné techniky plaveckého způsobu se musí provádět, zvláště v počátcích, na krátkých úsecích, kde se děti neunaví. Proto se přihlížejícím může zdát, že děti často a zbytečně vylézají z vody a stojí v zástupu na břehu. Je to opravdu nutné pokud je chceme naučit kvalitní pohyb – časté opakování krátkých úseků s opravou techniky, udržování nutných rozestupů, možnost sledování a komunikace s jednotlivci. Také při zkoušení uplavané vzdálenosti musí ostatní děti z bezpečnostních důvodů čekat na břehu. Tuto „čekací dobu“ nikdo z instruktorů zbytečně neprodlužuje, proto žádáme přihlížející rodiče o důvěru v naši práci.
Věříme, že toto vysvětlení systému a obsahu plavecké výuky přispěje k vytvoření dobrého vztahu mezi instruktory a rodiči nám svěřených dětí a současně i ke klidnému průběhu výuky. Snažíme se dělat pro Vaše děti maximum tak, aby výuka byla efektivní a současně zábavná při vytvoření trvalých plaveckých dovedností a návyků.
plavat dítěti Praha 5Parametry bazénu
Nově rekonstruovaný bazén s moderní úpravnou vody, velikosti 25 x 13 metrů (6 drah) a s hloubkou od 0,9 do 1,6 metru je pro výuku plavání ideální. Vodu teplou 26°C pravidelně kontroluje hygienik, teplota vzduchu je minimálně 28°C. V dámských i pánských sprchách jsou sauny, které je možno používat o přestávkách a 20 minut po ukončení výuky.
Personál
Vedoucí pořádaných sportovních akcí a hlavní trenérkou je paní Mgr. Eva Palmová.
Ostatní informace
Při zaplacení kurzu se zavazujete, že budete dodržovat tyto Pokyny.

1. Plaveckého výcviku se smí zúčastnit pouze zdravé děti! U dětí s kožními problémy (ekzem apod.) si vyžádejte vyjádření dermatologa. Epileptické děti musí mít individuální dozor.

2. Na bazén je zakázáno nosit skleněné předměty, jídlo, pití a žvýkačky.Doporučujeme nejíst alespoň 1 hodinu před výukou, svačiny si děti nechají až po plavání. Svačiny si děti nechají až po plavání.

3. Každé dítě má mít s sebou na plavání igelitovou tašku a v ní plavky, mýdlo, ručník a doporučujeme čistou obuv vhodnou do mokrého prostředí. Všichni dlouhovlasí musí mít vlasy svázané gumičkou. Nošení koupacích čepic necháváme na vůli rodičů.

4. Vstup do šaten je možný 15 minut před zahájením kurzu. Zouvejte se pod schody do šaten a boty si berte s sebou.

5. Chcete-li si zamykat skříňku, musíte mít 100,-Kč jako zálohu na klíček. Klíčky vydává paní lázeňská SK Motorlet. Obsazené skříňky děti zavřou, prázdné nechají otevřené. Cenné věci sebou nenoste a nebo si je odložte do "trezoru", který patří k Vaší skříňce (mobilní telefony nehlídáme). Boty patří dolů do skříňky.

6. Rodiče mohou pomáhat dětem s převlékáním. Pokud chtějí doprovodit děti až do sprch, musí se převléknout do plavek nebo jiného vhodného oděvu, který nemůže být považován za oblečení pro pobyt venku. V zázemí bazénu smíte chodit pouze bosi nebo v čisté obuvi s gumovou podešví k tomu určené. Při prvních lekcích dětí do 6ti let doprovoďte dítě až k bazénu.

7. Hygiena je součástí kulturní úrovně každého z nás. Od začátku si zvykněte na to, že do bazénu chodíme plavat, ne odmáčet pot a špínu. Z hygienického hlediska je nejvhodnější tento postup: nahé dítě si dojde na WC, umyje se mýdlem pod sprchou (zejména zadeček,nohy a ruce) pak si oblékne plavky a může jít na bazén.Také po použití WC během lekce je nutno se důkladně umýt.

8. "Bazénovou obuv" si obujete u šatnových skříněk a zujete až před nástupem na začátek lekce u bazénu. Tašky s mýdlem a ručníkem si berte s sebou na bazén - ve sprchách nic nenechávejte. Vstup na bazén je cca 5 minut před začátkem lekce. Na začátek lekce vyčkají děti na té straně bazénu, kde jsou schody do sprch. Na bazénu neběháme!

9. Při 1. lekci děti vyzkoušíme a zařadíme do družstva podle výkonnosti. Nezasahujete, prosím, do výuky - rozptyluje to děti i cvičitelky. Každá lekce zahrnuje prezenci, vlastní výuku, zpravidla krátké volno a ukončení lekce hvizdem.

10. Po skončení lekce si ve sprchách děti svléknou a vyždímají plavky, vysprchují se a jdou se do osušovny utřít a osušit. V osušovnách je k dispozici centrální vysoušeč vlasů. Děti si též smí nosit vlastní.

11. V době plaveckých kurzů jsou sprchy, sauny a bazén k dispozici jen dětem (vyjma kurzů pro rodiče s dětmi). Sauny jsou určeny pro prohřátí dětí po plavecké výuce, nikoliv pro dlouhodobý pobyt (do 15ti minut po skončení lekce).

12. Oblečené děti si po sobě zkontrolují skříňku, zda nic nezapomněly a nechají jí otevřenou. Boty se obouvají až pod schody. Šatnu je třeba opustit nejpozději do 30 minut po ukončení kurzu.

13. Rodiče a příbuzní dětí se mohou přijít na výuku podívat z galerie bazénu. Vstup na galerii je schodištěm z prvního patra. S ohledem na bezpečnost dětí lze fotografovat a filmovat až po dohodě s vedením plavecké školy (pí.Mgr.Palmová, pí. Cháberová).

14. Uvědomte si, prosím, že ve všech prostorách musíte dodržovat provozní řád areálu SK Motorlet !