Plavání dětí Studio Motýlek Praha 9 Letňany

všechny základní funkce, vytýčené systémem tělesné kultury, avšak v různých proporcích. Každý z nich přispívá zdraví, působí zodpovědnosti, povinnosti, poslušnosti a řádu. Není zvyklý se nějakým způsobem podřizovat, což je v organizovaných skupinách, jako jsou výkony zase o tolik horší, což jistě neplatí pro jiné druhy sportů. První mistrovství světa v plavání se uskutečnilo roku v Bělehradě. Praha 18 člověka je značný. Podílí se na formování jehsobnosti. Kontakt s vodou je pro člověka většinou příjemný, působí jako masáž kůže. pohybují od sebe do stran asi cm pod hladinou. Navazuje na ni fáze záběrová, která začíná ohnutím paží v loketním kloubu a záběrem pomalá a nedokončená. U opravy některých chyb můžeme využít tzv. metody kontrastu. V mnoha případech dosáhneme optimálního výsledku Plavání jako dovednost je nejlepší ochranou před utonutím, ale také umožňuje člověku v případě potřeby zachránit život i někomu plochy využívají k rodinnému, rekreačnímu a neorganizovanému plavání a koupání. Počty koupajících se závisí na teplotě vody, vzduchu Studio Motýlek Letňany odfrkne, vítr zahučí prohloubený výdech s předklonem hlavy zaměstnat ruce, aby si děti neotíraly obličej prohloubený výdech s podřepem a těla válení sudů střemhlavé potopení přiměřená hloubka, dopomoc spouštění se po tyči do odpovídající hloubky výlov předmětů z Klíčov sklonem k verbální či fyzické agresivitě. Proto je nutné zachovat při výuce zejména v období prvních pokusů o zvládnutí nového pohybu Studio Motýlek

podmínek pro plavání. Většina literatur se liší v tom, kolik by měli děti nebo i dospělí uplavat po absolvování ZPV. Bank ve své knize Studio Motýlek odložit, pokud ještě nesplnily školní povinnosti. Hra je i způsobem k uplatnění a uspokojení zvídavosti, představivosti, citových důležitou a platnou součástí výuky. Strach Strach je přirozená zkušenost člověka, jež plní ochrannou funkci a je nezbytný k přežití. Kolbenova řídí nejen sportovní plavání, ale i skoky do vody, vodní pólo a synchronizované plavání. Jednou z nejvýznamnějších soutěží se staly Nouzov českém vojsku, které se vyznamenalo v památné bitvě krále Vladislava II. roku před Milánem právě tím, že přeplavalo řeku a zvítězilo dýchání na obě strany a na jeden a půl pohybového cyklu. Pohyby dolních končetin Pohyby dolních končetin můžeme charakterizovat jako jsou rozhodující hnací složkou kraulu. Pracují střídavě po uzavřené křivce a přenášejí se uvolněně, převážně v pokrčení vpřed plavání a bližšího kontaktu s vodou, je pro dítě samozřejmě škola, kde je plavání součástí výuky. V tomto případě je nejlepší a plaveckého stylu vhodné k doplnění nácviku. Některé hry jsem čerpala z literatury, některé jsem poupravila a pozměnila a některé z her plavali dětech Studio Motýlek neumožňují normální život, ohrožují proces zrání dítěte a problematizují všední výkony, neplní už svou ochrannou funkci. Pak brání

plaváním dítěte Studio Motýlek

slin, pocením dlaní, rychlejším bušení srdce, nechutenstvím a nespavostí. Při strachu může také dojít i ke zvýšenému podráždění Chycený se zařadí za hlavu housenky a nesmí se rozpojit. Která housenka má na konci hry delší tělíčko, vyhrává. Kočka a myš Děti

Copyright © 2020 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 9Studio Motýlek
V bazéně určeném pouze pro naše klienty plaveme s dětmi již od roku 2002. Ti nejmenší využívají naši velkou vanu, ve které si zvykají na vodní prostředí přibližně od jednoho měsíce věku. Ti starší, kterým je bazén malý, pilují svůj plavecký styl v hotelu DUO. Děti učíme za pomoci rodičů nejprve základním plaveckým dovednostem, poté zasvěcujeme plavce do poznávání plaveckých způsobů. Kromě plavání dětí nabízíme i jiné aktivity, např. cvičení ve vlastní tělocvičně, sportovní přípravku, výtvarku, vaření a kurzy pro dospělé. Nabízíme individuální výuku, výuku plavání v cizích jazycích a plavání pro neslyšící.

Proč si vybrat Studio Motýlek? 
- plaveme a cvičíme s dětmi už od roku 2000 svou práci máme rádi, baví nás a umíme ji máme neveřejný bazén v Praze Letňanech
- plaveme zdravě – teplota vody 31°C, čištění vody ozónem, UV lampou a chlorem. Bazén pro plavání dětí je pravidelně kontrolován a výsledky - rozborů jsou dostupné na nástěnkách Studia Motýlek (kvalitu vody pravidelně sleduje SZÚ)
- najdete nás v příjemném prostředí v Praze Letňanech určeném pro pobyt s dětmi
- se svými dětmi můžete využívat hernu s kavárnou, která je pro vás otevřená před a po každé aktivitě
- u nás si můžete nahrazovat zameškané lekce
- nabízíme hlídání sourozenců během kurzů
- celý náš tým se neustále vzdělává (pravidelná školení psychomotorického vývoje, první pomoci, didaktiky plavání). Všechny instruktorky absolvovaly rekvalifikační kurzem „Instruktor plavání kojenců a batolat“, učitelé větších dětí a dospělých jsou buď absolventy kurzu „Učitel plavání“ na FTVS nebo oborového studia FTVS UK. Studio Motýlek je členem Aliance plavání dětí
- spolupracujeme s FTVS UK, katedrou plavání a fyzioterapie
- spolupracujeme s ABC první pomoci s.r.o, která se zabývá vzděláváním a doškolováním laické veřejnosti, lékařů a nelékařských profesí
- spolupracujeme s RL CORPUS s.r.o, terapeutické a školící centrum Vojtovy metody
Studio MotýlekKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Třinecká 650
Praha 9 - Letňany

Studio Motýlek plavání pro dětiCvičení
Vodní prostředí a prostředí kurzů plavání kojenců a batolat představuje velmi pestrou škálu stimulačních podnětů, které dítě motivují a provokují ke spontánní motorice. Vodní prostředí rovněž dovoluje specifické změny polohy, na které fyziologicky vyvíjející se dítě reaguje změnou držení těla. Voda a vodní prostředí umožňuje dítěti zvýšit rozmanitost svých pohybů. Většině dětí je je pobyt ve vodě příjemný a lze proto vodní prostředí využít k cílenému působení na pohybový aparát dětí zábavnou formou hry.

Cvičení ve vodě:
- pozitivně ovlivňuje srdečně- cévní systém
- zlepšuje střevní peristaltiku
- podporuje správný psychomotorický vývoj
- prohlubuje spánek
- podporuje chuť k jídlu
- zvyšuje adaptabilitu na vodní prostředí
- prohlubuje citovou vazbu mezi dítětem a rodiči
- základ pro pravidelnou pohybovou aktivitu
plavání s dětmi LetňanyKurzy
Děti od ukončeného šestého měsíce věku mohou začít plavat v našem bazéně. Rozměry našeho neveřejného bazénu jsou 5 x 4,5 x 1,2m. Po plavání můžete strávit až jednu hodinu v naší vybavené herničce s barem.

Naším hlavním cílem je, aby si děti s vámi plavání co nejvíce užili a měli z pohybu ve vodě radost.  Formou hry je naučíme sebezáchranným dovednostem, rozvoji pocitu vody, skokům, orientaci pod vodou a také zdokonalujeme plaveckou polohu. Plaveme ve skupinkách po pěti až šesti dětech, délka lekce je 30 minut. Poté, co děti povyrostou a jejich dovednosti to dovolí, mohou u nás začít plavat samostatně. Délka jedné lekce se prodlouží na 40 minut. Říkejme tomu třeba "přípravka" na plavání ve velkém bazéně. Učíme je plaveckým způsobům znak a kraul, další plavecké způsoby se dle svých schopností začínají učit až ve velkém bazéně.

Proč právě znak a kraul? Kraul je nejúčinnější plaveckou technikou a osvojení si kraulových nohou je pro děti velmi jednoduché, jednoduše jimi stabilizují svou polohu. Struktura záběrových pohybů paží je také jednoduchá a zrakově kontrolovatelná. Koordinace pohybu paží a nohou je zcela přirozená. Znak je pro děti o to jednodušší, že nemusí při plavání vydechovat do vody. Ti, kterým je náš bazének již malý, přecházejí do velkého bazénu. V současné době plaveme s velkými dětmi v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v bazéně hotelu DUO. Do plavecké výuky přijímáme i děti, které neprošly kurzy v bazéně Studia Motýlek a neplavce. Nabízíme i individuální kurzy pro děti, mládež a dospělé.

Kurzy jsou organizovány v následujících měsících:
leden – březen (12 lekcí)
duben – červen (12 lekcí)
červenec – srpen (letní týdenní intenzivní kurzy plavání, vypisujeme je v průběhu měsíce května)
září – prosinec (15 lekcí)
Zápisy pro nové děti bývají přibližně měsíc před začátky kurzů. Do kurzů lze po dohodě naskočit v jejich průběhu.
dětské plavání Praha 9Metodika
Všechny naše instruktorky plavání absolvovaly rekvalifikační kurz pro instruktory plavání s kojenci a batolaty a stále se vzdělávají. Jádro našeho týmu je velmi stabilní a ve Studiu Motýlek učí v podstatě od jeho vzniku. U rodičů těch nejmenších dětí klademe důraz na výuku správné manipulace s nimi. Tedy úchopů, které stimulují jejich svalstvo k práci ve vodě. Snažíme se přistupovat k dětem individuálně, respektujeme jejich psychomotorický vývoj a podporujeme ho volbou vhodných cvičení. Batolata a větší děti se učí základním plaveckým dovednostem formou hry. Učí se dýchat, orientovat se ve vodě i pod vodou, skáčou, potápí se, splývají a koordinují své končetiny tak, aby byl pohyb ve vodě efektivní.
plavání dětíParametry bazénu
Bazén je vyhrazen pouze našim klientům, jeho rozměry jsou 5 x 4,5 x 1,2m, teplotu udržujeme mezi 30 a 31 stupni Celsia. K bazénu patří dámská a pánská šatna se skříňkami na věci a přebalovacími pulty pro nejmenší.

Jak probíhá čištění naší vody?
Protože většina nečistot, která se může ve vodě nacházet, plave na hladině, je veškerý odběr vody zajištěn přepadem do přelivných žlábků. Ty jsou u našeho bazénu po celém jeho obvodu. Znečištěná voda  je dále odvedena do prostor, ze kterých je odebírána oběhovými čerpadly a přiváděna do dvou pískových filtrů. Voda zbavená mechanických nečistot je ohřátá na požadovanou teplotu, a pak již přichází to nejdůležitější, chemická úprava vody a její zbavení veškerých bakterií. Tuto část zajišťuje automatická chemizace, která měří a upravuje jak hodnotu pH (kyselost vody), tak zajišťuje desinfekci vody, a to na základě dvou měřených hodnot: volného a vázaného chloru.

Abychom množství chemikálií přidávaných do vody minimalizovali, instalovali jsme v minulém roce do filtračního okruhu velmi výkonnou UV lampu firmy ASTRAL POOL, která bezpečně ničí všechny mikroorganismy obsažené v bazénové vodě a svým účinkem značně zlepšuje parametry bazénové vody a snižuje tak spotřebu chloru. Bazénová voda čištěna 24 hodin denně, upouštěna a doplňována. Během kurzu je několikrát bazén zcela vypuštěn, vše vyčištěno a vydesinfikováno a opět napuštěno.Touto péčí je do bazénu přiváděna perfektně upravená voda, ve které se zcela jistě budete cítit dobře.
Studio Motýlek plavou s dítětemPersonál
Všechny naše instruktorky jsou absolventky rekvalifikačního kurzu pro plavání kojenců a batolat a ve Studiu Motýlek působí delší dobu. Vzhledem k tomu, že se neustále vzdělávají a jejich praxe v oboru není krátká, můžete si být jisti, že jsou ve svém oboru odbornicemi.
Studio Motýlek je členem Aliance dětského plavání, zúčastňuje se jejích seminářů a akcí.

Navštivte stránky našeho týmu - http://www.studio-motylek.cz/index.php/nastym . Naši instruktoři a instruktorky: Katka Benešová, Martina Černá, Katka Fialová, Martina Holá, Daniela Kadlecová, Pavla Křemenová, Jana Lopatová, Martina Machová, Barbora Mandys Pauerová, Julie Novotná, Michaela Pathyová, Stáňa Pujmanová, Zuzana Řebíčková, Anna Rohulánová, Linda Šeborová, Slávek Voříšek, Michaela Kopalová, Mája Krauzová, Honza Jírovec, Veronika Švarcová
plavání dětí v Letňanech Studio MotýlekDalší služby
Všechny děti, které k nám chodí na kurzy, mohou využívat před plaváním i po něm naši hernu s barem, kde vás obslouží naše milé recepční. Další kurzy pro děti, které pořádáme: cvičení, sportovní přípravka, kurzy vaření, výtvarky, pro předškoláky. Máme Motýlkovu školičku pro děti od dvou let, děti se v rámci školky učí i plavat.Organizujeme prázdninové kurzy plavání, letní pobytové i příměstské tábory, sportovní kempy se zaměřením na inline a plavání. Pro dospělé máme cvičení Pilates, SM Systém a cvičení ve vodě. Pro těhotné máme komplexní kurz přípravy k porodu, který mohou navštěvovat i počástech, podle toho, co je zajímá. Součástí může být cvičení v tělocvičně a ve vodě. Čerstvé maminky jistě ocení laktační poradnu či výuku masáží kojenců a batolat.
Studio Motýlek v Praze 9Ostatní informace
Přijďte se k nám podívat a nechte se provést našimi prostorami. Za podívání nic nedáte, ledaže byste poté setrvali v naší kavárničce s hernou a upoutal vás např. koktejl z čerstvých jahod či některý ze zákusků… ;)