Plavání dětí Jitka Dittrichová Praha 9 Letňany

pozici. Např. hříbek, stoj rozkročný, hvězdici, chytnout se okraje bazénu atd. Samuraj Žáci stojí v kruhu a jeden ze žáků nebo učitel chycenému. Piškotci Honička. Děti mají mezi nohama piškoty a pohybují se pomocí kraulových rukou. Honič piškot nemá a snaží se sebrat Jitka Dittrichová olympijské hry. Tehdy byla dána jen délka tratě a každý závodník plaval, jak uměl, tzn. volný způsob. Již o osm roků později se nad překvapeným nepřítelem. O plavání, zvláště o tom organizovaném, u nás můžeme mluvit až v polovině století. První plavecké bazénu, kde poté bezpečně vystoupí na břeh. Princezna se opatrně vrátí zpět do bazénu a vymění si roli s dalším členem skupiny, který plovací desku. Společně utvoří zástup tak, že si položí svoji desku na břicho a přitisknou se na hráče, kterého mají před sebou. otevření očí počítání prstů dlouhý postupný výdech vypouštíme bubliny výdech spojený s pohybovým úkolem hvězdice v poloze na prsou, přiměřené hloubky překot vřed s dopomocí kotoul do vody z podložky na vodě stoj na rukou s dopomocí. Pády, skoky do vody Cílem těchto her Jitka Dittrichová Letňany jinému. Schopnost plavat je nezbytná především u lidí žijících u moře, velkých jezer a řek. Společenský význam plavání Všichni Praha 18 a také na slunečním záření. V našich zeměpisných šířkách dosahuje teplota vody venku maximálně stupňů Celsia, a to jen po dobu Další významná soutěž, Světový pohár, na sebe nenechala dlouho čekat. U nás získává plavání popularitu až v první polovině století Klíčov

Je dokázáno, že plavání příznivě působí na lidský nervový systém, pomáhá lidem zapomenout na všední starosti, stres, shon, člověk Vysočanská přímo dolů. Důležité je nastavení záběrových ploch, vnitřní strany předloktí a dlaní. V okamžiku, kdy dosáhnou dlaně úrovně zařazováním koordinačních cvičení a jejich variant. Dýchání Dýchání se většinou zařazuje do souhry tak, že na jeden pohybový cyklus projevů, potřeby pohybu aj. Díky hře se především rozvíjejí zdravé vztahy k ostatním dětem. Po čase se vystřídají pohybové hry se Strach představuje nutnou fyziologickou a duševní přípravu na nebezpečné a ohrožující situace. Rogge, Strach vybízí k opatrnosti, pomáhá vytvoří kruh. Dvě děti, jeden z nich představuje kočku, která honí myš, druhé dítě. Myš se může zachránit výměnou za jiné dítě v plavali dětech Jitka Dittrichová úkol a vrátí se zpět do hry. Chobotnice Jeden z dětí je chytač a jakmile chytí další dva hráče, vzniká hlava chobotnice. Děti se výchovně, je prostředkem seberealizace, zvyšuje zdatnost a výkonnost. Volnočasové aktivity dětí a mládeže Ten, kdo získá na vzdělání a například sportovní, turistické, vodácké nebo skautské oddíly nezbytné. A proto je mimoškolní výchova nedílnou součástí výchovy jako

dětské plavání Jitka Dittrichová

nejosvědčenější metoda, jakou lze odbourat strach, hra. Na hru jsou děti zvyklé, soustředí se na ni a to jim pomáhá nemyslet na Jitka Dittrichová jsem vymyslela. Hry pro seznámení s vodou Cílem těchto her je zejména odstranění strachu z vody a seznámení neplavců se specifickými Kolbenova hodiny. Většina dotazovaných učitelů využívá didaktických her pro nácvik plaveckého stylu jen někdy, využívá didaktické hry vždy a

Copyright © 2019 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 9Jitka Dittrichová
Pro všechny z Vás, kteří jste se rozhodli naučit sebe nebo své děti plavat, nebo se jen doučit některé plavecké styly či pouze zdokonalit již nabyté plavecké dovednosti, nabízím individuální výuku.
Jitka DittrichováKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Bechlínská 705/2
Praha 9 - Letňany

Jitka Dittrichová plavání pro dětiCvičení
Plavání je vhodné pro kojence a děti.

PLAVÁNÍ NOVOROZENCŮ (cca do 6-ti měsíců)
Děti jsou před porodem devět měsíců ve vodě a „výukou plavání“ je do ní vracíme. V tomto věku ještě nelze hovořit o plavání jako takovém. Jde spíše o námi řízené pohyby, které dětem přinášejí radost a prospěch z vodního prostředí.

Děti už samotným pobytem ve vodě zdravě posilují všechny svalové skupiny a přitom nezatěžují ještě měkký podpůrný aparát těla. Pohyb ve vodě také významně posiluje břišní svaly miminek, díky tomu se zlepšuje peristaltika střev a zmírňují se potíže s dětskou kolikou. „Plaváním“ je přiměřeně namáhán srdečně - cévní systém dítěte, zesiluje se srdeční sval a zvětšují se srdeční komory.

Výuka novorozenců probíhá výhradně v domácím prostředí, protože je na ně děťátko zvyklé, má pocit jistoty a není těžké zajistit odpovídající hygienické zázemí. S výukou lze začít již od zahojení pupíčku do maximálně půl roku (starší děti se již do standardní vany nevejdou). Délka a skladba lekce závisí na stáří, náladě a rozpoložení děťátka. Maximální doba pobytu ve vodě v tomto věku je 30 minut. Při první lekci je děťátko
ve vodě cca 10 minut, postupně se doba plavání prodlužuje.

Náplň lekce:
Seznámení s psychomotorickým vývojem miminka
Popis jednotlivých úchopů na suchu
Ukázka jednotlivých úchopů na panence na suchu
Výuka děťátka lektorkou
Předání děťátka mamince
Otužování
Masáž

PLAVÁNÍ DĚTÍ OD PŮL ROKU DO 3 LET
Cílem výuky v tomto věku ještě není opravdové stylové plavání, děti ještě nezvládají lokomoci (tj. pohyb pomocí svalové činnosti) ani koordinaci pohybů. Při výuce jde hlavně o vytváření kladného vztahu k vodě, o čas strávený s rodiči a rozvoj jemné a hrubé motoriky.

Můžeme mluvit o fázi, kdy dítě připravujeme na budoucí samostatné plavání. Dítě by
po absolvování těchto lekcí mělo být schopné za pomocí nadlehčovacích pomůcek zvládnout perfektní ležení a natažení na bříšku i zádech, skoky do vody se zanořením, šipku ze sedu, ručkování s podplutím překážky, a samostatný pohyb po vodní hladině.

Náplň lekce:
Formou her s doprovodem dětských říkanek a písniček se děti sžívají s vodou, učí se lovit předměty nad i pod vodou, splývavou polohu na zádech a bříšku, což je základem budoucího správného plavání. Náplní je také naučit se správně dýchat, potápět a orientovat se pod vodou a skákat do vody; nejprve ze sedu, po té ze dřepu a v závěru ze stoje.
Výuka dětí do tří až čtyř let (závisí na schopnosti dítěte) probíhá stále s druhou osobou, tzn. že děti chodí na výuku nejlepe s jedním z rodičů.
Délka jedné lekce vzhledem k věku dítěte je 30 minut.

PLAVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ A ŠKOLÁKŮ
Mezi třetím a čtvrtým rokem je dítě schopné se samostatně učit plavat. Přítomnost rodičů tedy není nutná. V této době můžeme již mluvit o standardní plavecké výuce.

Náplň lekce:
Na úplném počátku se stále používají podpůrné plavecké pomůcky (např. pásek, žížala, kolečka či destičky), od kterých se upouští až po úplném zvládnutí techniky daného stylu. Dítě se nejprve naučí správné ležení na vodě, dýchání do vody a splývání
na zádech a břichu, poté se učí kraulový a znakový kop a znakové a prsové ruce.

Vzhledem ke složitější koordinaci a obtížnějšímu zvládnutí prsových nohou u malých dětí je vhodné naučit jako první plavecký styl Znak, přičemž děti jsou schopné se pohybovat „s výhledem na vodu“ pomocí prsových rukou a kraulových nohou.

Jako další plavecký styl si děti osvojí Prsa se správným dýcháním a zanořením hlavy; tedy správná Prsa a ne „styl“ často nazývaný „alá paní Radová“, který často vede k zablokování krční páteře. Dále pokračujeme výukou plaveckého stylu Kraul a je-li
ze strany dítěte zájem, můžeme při perfektním zvládnutí předchozích stylů začít s plaveckým stylem zvaný Motýlek.

Jako doplněk k jednotlivým plaveckým stylům je součástí výuky také zvládnutí startovacího skoku Šipka a plaveckých obratů.

Délka jedné lekce je 45 minut.
plaváním dítěte LetňanyMetodika
Během výukových hodin se naučíte nejen správnému provádění jednotlivých plaveckých stylů, ale také správnému dýchání, které tvoří více než 50 % úspěchu každého dobrého plavce. Maminky si v průběhu těchto hodin osvojí správné držení a manipulaci s dítětem ve vodě, společným pobytem v bazénku se pak posílí jejich vzájemné pouto a vytvoří kladný vztah a láska dítěte k vodnímu prostředí.
Další služby
PLAVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Již ve starém Řecku bylo plavání důležitou součástí každodenního života; patřilo k základním znalostem a dovednostem každého vzdělaného člověka. Známý výrok z tohoto období „Neumím číst ani plavat“ výstižně tuto skutečnost potvrzuje. Správné zvládnutí plaveckého stylu je výborným prostředkem k udržení tělesné a duševní kondice nejen mladé a střední generace, ale také generace starší.

Pamatujte tedy: začít s plaváním můžete v každém věku!

Bohužel malá plavecká osvěta společně s nízkou úrovní plavecké výuky zejména v předrevolučním období způsobily, že mnoho lidí se ve vodě nepohybuje podle správných plaveckých technik. Plavání jim tak nepřináší všechny výhody, které by z dobře naučeného plavání mohli mít.

Náplň lekcí:

Naučení správných technik jednotlivých plaveckých stylů: Prsa, Kraul, Znak a Motýlek. Součástí výuky je také naučení se správnému dýchání, které je velmi důležité, aby bylo plávání opravdu prospěšné Vašemu zdraví.

Délka jedné lekce je 45 minut.

Letní pobyty pro děti
Ostatní informace
V dnešní moderní době patří plavání k základním pohybovým dovednostem. Ve vodě se všichni pohybujeme již od prenatálního období, což bezpochyby přispívá k vytváření kladného vztahu k ní. Je-li pak pobyt ve vodě dobře a odborně rozvíjen, může nám přinést velkou řadu výhod. Je smutnou skutečností, že u nás existují stále tisíce neplavců nebo velmi špatných plavců, pro které znamená vodní živel, zejména v přírodních podmínkách, smrtelné nebezpečí!

Jednou z předností plavání, v porovnání s ostatními sporty, je možnost jeho širokého a trvalého využívání. Jde o aktivitu, která není omezena jen na určité věkové období, ale může být prováděna od nejútlejšího dětství až do pozdního stáří. Při dodržování určitých pravidel se pak jedná o aktivitu s velmi nízkou mírou úrazovosti.


Plavání je také velmi prospěšné ze zdravotního hlediska. Zlepšuje funkci oběhového systému, příznivě působí na rozvoj dýchacího systému, všestranně a rovnoměrně posiluje veškeré svalstvo (zapojuje
do činnosti i ty svaly, které jsou v běžném životě zanedbávány), napomáhá k postupnému odstranění vadného držení těla, působí příznivě na udržování kloubní pohyblivosti a napomáhá zlepšovat stavy jako je např. nespavost, předrážděnost, deprese. U malých dětí navíc zlepšuje potíže s dětskou kolikou, zvyšuje vitální kapacitu plic či pružnost a rozpínavost hrudního koše dítěte.