Plavání dětí Happy Swim® Praha 5 Košíře

sporty, které můžeme provádět po celý život. Plavání dodává v dětství jistotu a pocit bezpečí, upevňuje zdraví a přináší Homolka přítomnosti pověřeného pedagogického pracovníka staršího let schopného vykonávat dozor u této činnosti s dětmi se koupe vždy vedoucí a Bazén se nachází přímo v budově školy, tím odpadá problém s přecházením či přejížděním žáků do plaveckých škol příloha č. Happy Swim® polohy na zádech jsme postupovali téměř shodně jako u splývání na prsou. Setkali jsme však s většími problémy a to hlavně v jsou delší časové jednotky jako měsíce a roční období. Děti je umí vyjmenovat a částečně znají charakteristiky těchto pojmů. není ještě zcela vyzrálá, proto se pohyby dítěte v průběhu první proměny postavy a bezprostředně po ní vyznačují určitou Úvodní část Instruktorka si u bazénu převzala děti. Následoval společný pozdrav. Instruktorka řekla Dnešní hodině nazdar děti těmto situacím co nejvíce vyvarovat. Organizace plavecké výuky Pokud se rodičům podaří zorganizovat pro své dítě časté plavání, je to Vypich prevenci a korekci řady oslabení nebo aktivity určené osobám se zdravotním postižením. U zdravotního plavání jde spíše než o intenzitu se jako předoperační neboli prelogické. Je vázáno na činnosti dítěte a proto je egocentrické, magické do myšlení zasahuje fantazie, osobnosti. Juklíčková Krestovská, Z psychologického hlediska má hra dobrý vliv na vývoj ústředního nervstva, přispívá k odbourání plaváním dítěte Happy Swim®

zvládne chůzi pozpátku, chůzi po schodech bez pomoci. Umí zacházet s tužkou i fixem, stříhá nůžkami. Zvládne nakreslit lidskou postavu, Na Bateriích tělesné výchově bezpečnost při pohybových činnostech ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ pohybové hry různého objevují bradavice molusky. Požádali jsme paní doktorku o krátké vysvětlení co to vlastně molusky jsou. Moluska molluscum contagiosum jsou cm. Na okraj lavičky jsme připevnili centimetrové měřidlo. Kolem lavičky jsme položili žíněnky, kdyby náhodou některé z TO spadlo. Na táhli vpřed. Díky tomu děti lépe udržely polohu a mohly se soustředit na samotný záběr, který zpočátku postrádal hnací sílu. Pro plaveckých potřeb předbíhají, kdo lépe napodobí zvířecí a to zejména tulení a delfíní pokožku, aby plavci co nejvíce omezili odpor Happy Swim® Košíře celky. Při nácviku paměťových celků pomáhá vždy určitý systém vnitřního uspořádání, určitý klíč pro zapamatování a končetin probíhají ve čtyřech fázích. Přípravná fáze začíná ve vzpažení, paže se pohybují od sebe do stran. Nastává fáze Petřiny vyšších stupňů, z okraje bazénu a na úplný závěr ze startovného bloku. Každý jednotlivý krok jsme nejdříve nacvičovali s dopomocí,

Happy Swim®

aktivity mají určitý podíl na pohybovém režimu dětí, avšak nemohou plně zastoupit organizovanou formu tělesné výchovy. Kaplan, dětské plavecké Happy Swim® porovnávání. U první skupiny byl výběr žáků omezen, u druhé skupiny jsme mohli vybírat. Vybírali jsme ovšem náhodně, nebo děti, které našich TO nemá nijak zvláštní vliv na zdravotní problémy. Zjišťovali jsme jestli děti navštěvují i nějaké jiné sportovní kroužky. V.

Copyright © 2020 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 5Happy Swim®
V Happy Swim® učíme lidi plavat. Bez stresu. S empatií. Odborně. Díky dlouholetým zkušenostem moc dobře víme, že každý jsme jiný, každý se učíme jinak, každý máme různé příběhy či motivace a podle toho k tomu přistupujeme. Vždy se ale můžete spolehnout, že na našich lekcích se setkáte s maximální profesionalitou, trpělivým a pozitivním přístupem…
Happy Swim®Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Weberova 1090/1
Praha 5 - Košíře

Happy Swim® plavání pro dětiHappy Swim® - jak učíme?
Základy učíme „z vody"
Nezáleží na tom, jestli se učí plavat děti, nebo dospělí. Všichni neplavci či začátečníci jsou ve vodě ostražití a je třeba jim vše důkladně vysvětlit, v případě potřeby předvést a zajistit bezpečí. Proto jsou naši trenéři se začínajícími plavci vždy přímo ve vodě. Díky tomu se každý snáze a rychleji učí a je to větší zábava.

Učíme Vás plavat správně
Protože jsme se začátečníky přímo ve vodě, snadněji také zajistíme správné provedení každého cvičení. Když se ze začátečníka stane skutečný plavec, kontrolujeme jej a „provádíme“ ho podél břehu. Trenér tak lépe vidí chyby v provedení a svými gesty plavce koriguje a navádí na správné provedení v reálném čase. Náprava chyb je tak okamžitá.

Video pro okamžitou zpětnou vazbu
Kdy jste se naposledy viděli na videu, jak plavete? Nikdy? Video je přitom velmi mocný a užitečný pomocník při učení - a my jej využíváme rádi a pravidelně.

Vizuální podklady
Vizuální podklady jsou originálním autorským počinem naší plavecké školy. Především děti mají k dispozici přímo v bazénu v průběhu lekce neustále k dispozici obrázky, které jim veselou a nevtíravou formou připomínají, na co důležitého se zrovna mají soustředit.

Metodický přístup
V naší plavecké škole učíme dle velmi podrobných, odborně sestavených, moderních výukových plánů. Pro skupiny dětí i dospělých na různém stupni pokročilosti jsou sestavovány na jeden školní rok, navazují na sebe a na jejich základě jsou připravovány přípravy na jednotlivé plavecké lekce.

Individuální přístup
Osobní přístup a především soustředění trenéra na plavce je klíčovým prvkem v učení a zdokonalování v plavání. Proto se naši trenéři každému plavci vždy plně věnují po celou dobu lekce, a to i při skupinových lekcích, kterých se účastní jen omezený počet plavců. Učení je tak vždy efektivní a příjemné.

Respektující přístup a vnitřní motivace
Respektující přístup trenérů ke všem plavcům je pro nás samozřejmý způsob komunikace. A vnitřní motivace? To je hodně důležitá věc. Umožní udržet radost a zájem, poznávání nového a touhu se dále rozvíjet. Vždy se proto snažíme, aby velcí i malí plavci byli maximálně vtaženi do vlastního procesu učení.

Radost z plavání
Nakonec to nejdůležitější. Plavání je úžasný pohyb a skvělá sportovní aktivita. Je pro nás důležité, aby ti, kteří se plavat teprve učí, měli možnost to zjistit, a ti, kteří již plavat umí, si to pořád mohli připomínat.
plavme dětem KošířePlavání pro děti - Pokročilí
Úterý od 18:00 hod na ZŠ Weberova (mapa: ZDE)

Plavecké lekce určené dětem od 6 do 14 let, které se chtějí naučit základy kraulu

Můžete se těšit na:
• lekce v trvání 60 minut
• maximálně 4 děti na jednoho trenéra, který je vždy s dětmi ve vodě
• vstupné do bazénu a pronájem vlastní dráhy v ceně
• zapůjčení plaveckých pomůcek v ceně
• maximálně 8 dětí ve skupině
plavali dětech Praha 5Plavání pro děti - Experti
Úterý od 19:00 hod na ZŠ Weberova (mapa: ZDE)

Plavecké lekce určené dětem od 6 do 14 let, které zvládají základy kraulu a chtějí se dále zdokonalovat

Můžete se těšit na:
• lekce v trvání 60 minut
• péči 1 trenéra na 4 plavce
• vstupné do bazénu a pronájem vlastní dráhy v ceně
• zapůjčení plaveckých pomůcek v ceně
• maximálně 8 dětí ve skupině
plavání dětíDalší možnosti, jak plavat s Happy Swim®
Individuální lekce plavání
Nejefektivnější způsob učení a zdokonalování v plavání. Pro dětské i dospělé neplavce a začátečníky, pro pokročilé plavce, kteří chtějí zdokonalit svou plaveckou techniku a výkonnost, stejně tak pro všechny, kdo dávají přednost individuálnímu tréninku před plaváním ve skupině. Posuňte plavání svých dětí nebo plavání své na novou úroveň. Pro pokročilé zájemce je připravena možnost videoanalýzy.

Skupinové lekce pro dospělé
Už Vás nebaví plavat obyčejně jako „paní radová“? Rádi byste se naučili plavat kraul nebo na všechny zapůsobili motýlkem? Nebo máte špatnou zkušenost z dětství a nikdy jste se plavat nenaučili? Pro dospělé začátečníky až pokročilé lekce jsou pro Vás připraveny skupinové lekce, kde je spousta legrace, kvalitních a moderních informací a žádný stres. Přijďte mezi nás! Plaveme na bazénech YMCA, Strahov a ZŠ Weberova.

Letní příměstský tábor
V létě pro Vaše plavce ve věku 6-13 let, které si chtějí užít prázdniny na čerstvém vzduchu, hodně sportovat a zdokonalit se v plavání pořádáme letní příměstské tábory. Zajistěte program pro své plavce již dnes.

Podzimní příměstský tábor
Nemáte možnost si vzít dovolenou během podzimních prázdnin? Pro Vaše plavce ve věku 6 – 13 let máme připraven příměstský tábor, kde si užijí spoustu legrace, sportování a zábavy a každý den lekci plavání a her ve vodě.

Happy Swim® – Radost z plavání
www.happyswim.cz