Plavání dětí Happy Swim® Praha 1 Staré Město

kombinovat např. s výlovem předmětu, dotknutí se plácačky atd. Skoky Jehla Skoky s napodobením jehly. Bomba Po výskoku se dítě skrčí, mohou mít i zvednutou jednu ruku jako hledáček. Odrazem od okraje bazénu se snaží dosplývat co nejdále. Lze pojmout i jako soutěž Kdo Můstek kdo nebál vody. Na rybáře a rybky dvě vybrané děti rybáři a ostatní děti rybky stojí na protilehlých stranách na vymezené ploše silou se odrazí ode dna bazénu vysoko nad hladinu. V nejvyšším bodě skloní hlavu, spustí paže a ohne se v pase. Vyhodí nohy nad vodu a žabky, kapříky, štiky a ty mám seřazené od nejmenší hlouby po větší, takže od těch méně zdatnějších. Vyskytují se mezi dětmi i dané téma. Získané údaje se dobře statisticky zpracovávají a poskytují věrný obraz o postojích subjektů. Otázky v dotazníku mohou být Staroměstská zdravotním postižením a těhotné ženy i děti předškolního věku. Význam plavání pro člověka byl zdůrazňován už ve starověkých jsou záběry horních končetin stejně jako u plaveckého způsobu kraul. I když dolní končetiny především udržují optimální polohu těla, dětské plavecké Happy Swim® Rozhovor Slovo interview je anglického původu a skládá se ze dvou částí inter znamená mezi a view znamená názor či pohled. Název vidí po okolí, tím se lépe orientují a necákají, kdežto u kraulu cákají kolem sebe, nevidí po okolí a ještě musí těžce dýchat. Dá Happy Swim® dnu. Pohyb vychází z kyčlí při současném pohybu napjaté paže. Obměna později soutěživě děti jsou rozděleny na dvě skupiny o stejném

při běžném pohybu zanedbávány. Přispívá ke zlepšení držení těla zdravých dětí a pomáhá zdravotně oslabeným dětem při Happy Swim® Staré Město topilo nebo vydatně napilo, nebylo s ním ve vodě rodiči, event. cvičitelem citlivě zacházeno nebo se ve vodě cítilo jinak ohroženo. Strach z zmírní či úplně odstraní jejich strach. Podle toho co má daná hra plnit, je rozdělujeme Hry pro seznámení s vodou Hry pro dýchání Hry předškolního věku by měly plavat ve vodě teplé okolo C, žáci první až třetí třídy ve vodě teplé C a děti starší ve vodě C. označených jako Varianta a e je počet odpovědí. Otázky č. a nejsou z důvodu rozsáhlejších odpovědí uvedeny v tabulce jsou vyhodnoceny v Happy Swim® plavání povinné. Rámcově vzdělávací program ve vztahu k plavání Plavání pro předškolní věk je také začleněno do Rámcově Národní třída individuálně. Na babu s potápěním dítě baba i ostatní děti se pohybují šlapáním vody a záběry paží ve vytyčeném pásmu bazénu. Do Náměstí Republiky schopností Schopnost překonávat stresové situace Osobnost učitele, trenéra Materiální podmínky pro nácvik Shrneme li uvedené faktory, do pingpongových míčků o závod děti stojí ve vodě v řadě před stěnou bazénu v přiměřeném rozestupu. Každé dítě má pingpongový okraj lavičky a dvě TO se dotkly konečky prstů jen téměř okraje lavičky. Nejlepšího výkonu dosáhla TO s číslem které jsme naměřili Kompas Děti jsou rozděleny do trojic. Jedno z dětí leží na hladině v poloze na znak a je otáčeno spolužáky kolem osy. Počítání prstů

Plavání s dětmi Happy Swim®

stoji se vzpažením zevnitř. Žabky a čápi děti jsou rozděleny na dvě skupiny. Skupina žabek skáče volně na určené ploše na břehu.

Copyright © 2020 Plavani-pro-deti.cz | Registrace do katalogu
plavání dětí Praha 1Happy Swim®
V Happy Swim® učíme lidi plavat. Bez stresu. S empatií. Odborně. Díky dlouholetým zkušenostem moc dobře víme, že každý jsme jiný, každý se učíme jinak, každý máme různé příběhy či motivace a podle toho k tomu přistupujeme. Vždy se ale můžete spolehnout, že na našich lekcích se setkáte s maximální profesionalitou, trpělivým a pozitivním přístupem…
Happy Swim®Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Rytířská 22
Praha 1 - Staré Město

Happy Swim® dětské plaváníHappy Swim® - jak učíme?
Základy učíme „z vody"
Nezáleží na tom, jestli se učí plavat děti, nebo dospělí. Všichni neplavci či začátečníci jsou ve vodě ostražití a je třeba jim vše důkladně vysvětlit, v případě potřeby předvést a zajistit bezpečí. Proto jsou naši trenéři se začínajícími plavci vždy přímo ve vodě. Díky tomu se každý snáze a rychleji učí a je to větší zábava.

Učíme Vás plavat správně
Protože jsme se začátečníky přímo ve vodě, snadněji také zajistíme správné provedení každého cvičení. Když se ze začátečníka stane skutečný plavec, kontrolujeme jej a „provádíme“ ho podél břehu. Trenér tak lépe vidí chyby v provedení a svými gesty plavce koriguje a navádí na správné provedení v reálném čase. Náprava chyb je tak okamžitá.

Video pro okamžitou zpětnou vazbu
Kdy jste se naposledy viděli na videu, jak plavete? Nikdy? Video je přitom velmi mocný a užitečný pomocník při učení - a my jej využíváme rádi a pravidelně.

Vizuální podklady
Vizuální podklady jsou originálním autorským počinem naší plavecké školy. Především děti mají k dispozici přímo v bazénu v průběhu lekce neustále k dispozici obrázky, které jim veselou a nevtíravou formou připomínají, na co důležitého se zrovna mají soustředit.

Metodický přístup
V naší plavecké škole učíme dle velmi podrobných, odborně sestavených, moderních výukových plánů. Pro skupiny dětí i dospělých na různém stupni pokročilosti jsou sestavovány na jeden školní rok, navazují na sebe a na jejich základě jsou připravovány přípravy na jednotlivé plavecké lekce.

Individuální přístup
Osobní přístup a především soustředění trenéra na plavce je klíčovým prvkem v učení a zdokonalování v plavání. Proto se naši trenéři každému plavci vždy plně věnují po celou dobu lekce, a to i při skupinových lekcích, kterých se účastní jen omezený počet plavců. Učení je tak vždy efektivní a příjemné.

Respektující přístup a vnitřní motivace
Respektující přístup trenérů ke všem plavcům je pro nás samozřejmý způsob komunikace. A vnitřní motivace? To je hodně důležitá věc. Umožní udržet radost a zájem, poznávání nového a touhu se dále rozvíjet. Vždy se proto snažíme, aby velcí i malí plavci byli maximálně vtaženi do vlastního procesu učení.

Radost z plavání
Nakonec to nejdůležitější. Plavání je úžasný pohyb a skvělá sportovní aktivita. Je pro nás důležité, aby ti, kteří se plavat teprve učí, měli možnost to zjistit, a ti, kteří již plavat umí, si to pořád mohli připomínat.
plavání pro děti Staré MěstoZáklady kraulu pro děti
Pondělí od 16:00 hod na bazénu AXA (mapa: ZDE)

Plavecké lekce určené dětem od 6 do 14 let, které se chtějí naučit základy kraulu

Můžete se těšit na:
• lekce v trvání 60 minut
• maximálně 4 děti na jednoho trenéra, který je vždy s dětmi ve vodě
• vstupné do bazénu a pronájem vlastní dráhy v ceně
• zapůjčení plaveckých pomůcek v ceně
• maximálně 8 dětí ve skupině
plaváním dítěte Praha 1Děti s rodiči 4-7 let
Pondělí a Pátek od dle dohody na bazénu Sport Club Rytířská (mapa: ZDE)

Plavecké lekce určené dětem od 4 do 7 let, které s plaváním začínají

Můžete se těšit na:
• lekci 60 minut (zahrnuje: 30 min výuka + 15 min relaxace ve vířivce či sauně + 15 min převlečení v šatně) 
• pronájem celého bazénu zahrnující Vaše vstupné (standardně 200,- Kč za rodič+dítě)
• péči trenérky, která je s Vámi ve vodě
• maximálně 5 dvojic rodič+dítě ve skupině zaručuje individuální péči trenérky pro každé dítě
• 32°C teplá vířivka, sauna
• zapůjčení plaveckých a edukativních pomůcek
plavání dětíDalší možnosti, jak plavat s Happy Swim®
Individuální lekce plavání
Nejefektivnější způsob učení a zdokonalování v plavání. Pro dětské i dospělé neplavce a začátečníky, pro pokročilé plavce, kteří chtějí zdokonalit svou plaveckou techniku a výkonnost, stejně tak pro všechny, kdo dávají přednost individuálnímu tréninku před plaváním ve skupině. Posuňte plavání svých dětí nebo plavání své na novou úroveň. Pro pokročilé zájemce je připravena možnost videoanalýzy.

Skupinové lekce pro dospělé
Už Vás nebaví plavat obyčejně jako „paní radová“? Rádi byste se naučili plavat kraul nebo na všechny zapůsobili motýlkem? Nebo máte špatnou zkušenost z dětství a nikdy jste se plavat nenaučili? Pro dospělé začátečníky až pokročilé lekce jsou pro Vás připraveny skupinové lekce, kde je spousta legrace, kvalitních a moderních informací a žádný stres. Přijďte mezi nás! Plaveme na bazénech YMCA, Strahov a ZŠ Weberova.

Letní příměstský tábor
V létě pro Vaše plavce ve věku 6-13 let, které si chtějí užít prázdniny na čerstvém vzduchu, hodně sportovat a zdokonalit se v plavání pořádáme letní příměstské tábory. Zajistěte program pro své plavce již dnes.

Podzimní příměstský tábor
Nemáte možnost si vzít dovolenou během podzimních prázdnin? Pro Vaše plavce ve věku 6 – 13 let máme připraven příměstský tábor, kde si užijí spoustu legrace, sportování a zábavy a každý den lekci plavání a her ve vodě.

Happy Swim® – Radost z plavání
www.happyswim.cz